Skip to main content

Största utmaningarna med att rekrytera en CFO

Publicerad 3 feb 2021 av Linn Albinsson

En rekrytering av en CFO till bolaget, är en kritisk och utmanande process då det handlar om så mycket mer än att bara fylla en tom stol. För att er organisation ska nå framgång och lönsamhet gäller det att rekrytera en ledare som passar in kompetens- och erfarenhetsmässigt, men framförallt även hitta en kandidat med rätt personliga egenskaper – som tar verksamheten till nästa nivå. Vi går igenom några vanliga utmaningar man ofta stöter på vid rekrytering av CFO och ger våra tips för vad du bör tänka på när det är dags!

Det är alltid utmanande att rekrytera rätt ledare till företaget. Bland annat har den digitala utvecklingen lett till att många företag står inför många utmaningar och det ställer även stora krav på att hitta en CFO med förmåga att leda verksamheten in i framtiden. Men vilka är de största utmaningarna med att rekrytera en CFO och vad är viktigt att tänka på när man står inför en rekrytering?

Vanliga utmaningar vid chefsrekrytering:

– Att hitta rätt person, snabbt.
Om er CFO exempelvis ska gå på föräldraledighet eller säger upp sig med kort varsel, står du snart där med en handfull verksamhetskritiska uppgifter som ingen annan i företaget kan hantera. Det kan gälla allt från att upprätthålla legala krav till att sy ihop årsredovisningen. Får du inte in rätt person omgående kan det därför innebära fatala konsekvenser för företaget.

När en CFO plötsligt försvinner från bolaget, rekommenderar Gazella alltid att ta in en interimslösning en period. Du kan inom bara några få dagar ha en interim CFO på plats, vilket gör att du undviker stress i rekryteringen och därmed även minskar risken för en felrekrytering. Antingen kan du nyttja konsulten till att arbeta förberedande inför att den nya permanenta personen ska påbörja sin anställning eller till att få in en specifik kompetens eller kunskap inom ett visst område under period. Interima CFO:er drivs oftast av att göra punktinsatser och se resultat. De är vana vid att sätta sig in i nya bolag och har en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden, påpeka effektiviseringar och kan även dela med sig av smarta lösningar de sett på andra bolag.

Läs mer: 5 fördelar med att anlita en interim CFO under rekryteringsprocessen 

– Att kartlägga vem man söker
Få saker är så viktiga för företaget som att rekrytera rätt ledare. Tvärtemot vad man kan tro så handlar det inte om att hitta den mest kvalificerade kandidaten, utan framförallt att matcha kompetens med att hitta den person som kan vara en kulturbärare för företaget, leda medarbetare på ett bra sätt och som kan ta verksamheten till nästa nivå. Att utvärdera vilken kandidat som är lämplig för detta är en utmanande uppgift. Ofta behöver man ta in hjälp utifrån av någon som kan agera bollplank kring vilken profil som passar utifrån tjänstens ansvarsområden, och som professionellt kan kartlägga rätt person för företaget. För när det gäller rekrytering av ny CFO, blir det än viktigare att väva in företagets vision och mål i rekryteringsprocessen. Detta för att ni sedan tillsammans med er rekryteringspartner ska kunna ringa in vilken kompetens som krävs och framförallt även vilken typ av människa som behövs för att få medarbetare samt företaget att ro i hamn dessa mål.

– Svårt att urskilja kandidater från varandra och för smalt urval
Att starta från noll och via jobbannonsering försöka hitta kandidater med rätt kompetens och erfarenhet till en ny chefsroll, innebär oftast både att arbetet blir ineffektivt, tungarbetat och onödigt tidskrävande. Lägger man ut en jobbannons får man oftast in CV:n från kandidater som har liknande kompetenser och erfarenheter. Kompetens och erfarenhet är viktiga faktorer vid rekrytering men när det kommer till chefsrekrytering är personlighet och drivkraft hos kandidaten, minst lika viktigt. Gåtan bakom en lyckad chefsrekrytering handlar om att ha träffat många kandidater, där man analyserat och integrerat alla dessa delar för att hitta rätt. En rekryteringsfirma har god dialog med både konsulter och kandidater som inte aktivt söker jobb men som kan tänka sig en ny utmaning när rätt jobberbjudande dyker upp. En rekryteringsfirma har även tillsatt många CFO:er tidigare och har därav redan intervjuat många kandidater. Detta innebär att firman redan känner till flertalet kandidaters personliga egenskaper, förmågor, ambitioner och vilken typ av utmaningar de söker – vilket är något man inte kan läsa sig till ur ett cv. Att ta hjälp utifrån för att bredda sitt nätverk av kandidater, är därför att rekommendera.

– Att hitta en leverantör som faktiskt förstår vad du säger.
God förståelse mellan rekryteringspartner och beställaren för den nya tjänsten är A och O för en lyckad rekryteringsprocess. Om rekryteringsfirman inte uppfattat eller inte har kunskap nog att förstå rollen man söker leder det ofta till mycket frustration och fel i leveransen. Om kandidaterna som presenteras saknar de egenskaper eller erfarenheter du faktiskt behöver är det ett tecken på att leverantören faktiskt inte förstått dig. Det kan leda till en långdragen rekryteringsprocess och i värsta fall till en misslyckad rekrytering, som kostar både tid och pengar. Det är därför av yttersta vikt att välja en rekryteringspartner som är specialiserad inom området och därav har kompetens nog att förstå rollen som ska tillsättas. Ett tips är att redan innan behov uppstår träffa olika rekryteringspartners, det gör att du står rustad till att fatta ett både snabbare och mer välgrundat beslut när situationen väl dyker upp.

Läs mer: Då kommer CFOn säga upp sig – Så förbereder ni er! 

Behöver du hjälp med att rekrytera en CFO?
Vid chefsrekrytering gör vi analyser baserade på vår djupa och mångåriga kunskap inom ekonomi- och finansbranschen. De flesta av våra medarbetare har själva arbetat operationellt inom ekonomi sedan tidigare och arbetar i mindre team, specialiserade på olika områden – vilket gör att vi har god förståelse för de roller vi tillsätter. Våra rekryteringskonsulter är väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats, speciellt vid chefsrekrytering. Hos oss kan du räkna med ett högt personligt engagemang och ett brett och uppdaterat nätverk av kvalificerade kandidater.

Varmt välkommen att kontakta oss, så hittar vi er nästa ledare!