Om Gazella

 

Gazella är specialister på interim och rekrytering inom ekonomi. Våra nytänkande och engagerade medarbetare arbetar i mindre team, specialiserade på olika roller. I teamen arbetar både seniora rekryteringskonsulter, personalvetare och personer som själva har lång operationell erfarenhet inom ekonomi. Detta gör att vi har god förståelse för alla typer av tjänster, på alla olika nivåer inom ekonomifunktionen.

Vi identifierar och attraherar briljanta ekonomer! Gazellas familjära personalkultur, vårt stora engagemang för att upprätthålla kontakten med våra kandidater samt ett skräddarsytt searchverktyg, bidrar till vår förmåga att leverera en snabb, flexibel och preciserad tjänst.

Gazellas vision är att vara den givna interim- och rekryteringspartnern för ekonomer i stockholmsområdet genom deras karriär och för våra klienter i deras kompetensförsörjning. Vi har som ambition att ligga i framkant och ta vara på möjligheterna inom digitalisering samtidigt som vi fortsätter värna om det personliga mötet i matchning mellan företag och kandidater.

Varför välja Gazella som er interim- och rekryteringspartner?

 

  • Systemstöd och effektiva processer

Trots den hårda konkurrens som finns i rekryteringsbranschen så har Gazella, tack vare ett pågående lagarbete samt konstant utveckling av systemstöd och mer effektiva processer, fortsatt att ligga i framkant. Med hjälp av vårt egenutvecklade search-verktyg kan vi behålla kontakten med alla våra kandidater och konsulter samt projektleda varje rekryteringsprocess effektivt och med bibehållen kvalitet i enlighet med best practice.

  • Kompetens genom Gazellas exklusiva nätverk

Vi håller kontinuerliga event, som exempelvis seminarier, föreläsningar, nätverksluncher och sociala tillställningar för att kontinuerlig bidra till kunskapsdelning, nätverksbyggande, inspiration, motivation och personlig utveckling.

  • Klienter inom många olika branscher

Tack vare ett fantastiskt arbete från våra utplacerade konsulter resulterar det i att vi varje vecka får förtroendet att hjälpa bolag i alla storlekar inom många olika branscher att hitta nya talanger till nyckelpositioner. Vi har fått och har förtroendet att arbeta med multinationella koncerner, noterade och onoterade, privata och kooperativa företag samt startup-bolag. De flesta av uppdragen kommer från återkommande kunder vilket vi är stolta över och vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla en hög klientnöjdhet.

 

om_gazella

  • Vår Historia

Gazella grundades 2014 och har sedan dess framgångsrikt lyckats etablera sig på den svenska marknaden för rekrytering samt interimslösningar. Vi upplever en stadig efterfrågan på våra tjänster och har hittills haft möjligheten att samarbeta med både stora och små organisationer verksamma inom en rad olika branscher. Bolaget har idag vuxit till över 100 anställda, varav cirka 40 arbetar internt på det nya kontorshuset GT30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

  • Affärsidén för Gazella

Företagsnamnet Gazella symboliserar den snabbhet som vi eftersträvar och vår affärsidé bygger på: att kombinera snabbhet, precision och flexibilitet med operationell erfarenhet från våra affärsområden samt från rekryteringsbranschen.

  • Gazellas Specialisering

Vår leveransförmåga omfattar både rekrytering och interimstillsättningar av positioner till ekonomifunktionens alla nivåer. Tack vare att vi är en nischad aktör inom ekonomi samt att vi har rekryterare i teamen som själva arbetat operativt inom ekonomi, kan vi säkerställa att vi till fullo förstår våra klienters behov och utmaningar. Vi är gärna rådgivare gällande vilken profil som skulle passa in hos er utifrån tjänstens ansvarsområden.

  • Vårt Nätverk

Sedan start har Gazella fokuserat på att proaktivt etablera kontakt med kandidater inom ekonomi som bor i Stockholm med omnejd. Detta innebär att vår databas idag innehåller ett stort antal kandidater som vi redan kartlagt för samtliga roller inom vår nisch.

  • Gazella har ett ständigt utvecklingsfokus

Gazella har ett ständigt utvecklingsfokus och har under samtliga verksamhetsår satsat på att utveckla, effektivisera och konsolidera de interna processerna för att möjliggöra expansionen. Idag leds projektet med hjälp av experter som har lång erfarenhet av processförbättringsarbete från liknande projekt på banker och i olika ekonomifunktioner.

  • Lång erfarenhet hos Gazella

På Gazella finns en stor variation av medarbetare, både när det gäller erfarenhet och bakgrund. Vår affärsidé är att kombinera rekryteringskonsulter som är utbildade inom ekonomi och har egen operationell erfarenhet från ekonomiarbete med seniora rekryterare och personalvetare. Alla våra rekryterare genomgår Gazella Academy, en introduktionsutbildning ledd av våra seniora specialister med lång operativ erfarenhet, som arbetar i Gazellas olika team utefter specialistområde.