Skip to main content

Dokumenterad resultat

Ekonomisk expertis, levererad

Vi förstärker ditt företags ekonomifunktion genom skräddarsydda matchningar. Gazella-teamet består av erfarna ekonomer och engagerade rekryterare som tillsammans hittar rätt ekonom till ditt företag. Matchmaking för ekonomifunktionen, helt enkelt!

Vår historia

Gazella grundades 2014 av Fredrik Newstam och Patrik Sundelin och har sedan dess vuxit till att bli en av Stockholms främsta rekryterings- och interimslösningar inom ekonomi i Stockholm. Vi samarbetar med små och stora företag i alla möjliga branscher och ekonomer på alla nivåer söker sig till oss för att ta nästa steg i karriären. I dag har vi över 70 medarbetare som ägnar sig åt att matcha rätt ekonomer med rätt utmaningar.

Affärsidén för Gazella

Företagsnamnet Gazella symboliserar den snabbhet som vi eftersträvar och vår affärsidé bygger på att kombinera snabbhet, precision och flexibilitet med operationell erfarenhet från våra affärsområden samt från rekryteringsbranschen.

Gazellas Specialisering

Vår leveransförmåga omfattar både rekrytering och interimstillsättningar av positioner till ekonomifunktionens alla nivåer. Tack vare att vi är en nischad aktör inom ekonomi samt att vi har rekryterare i teamen som själva arbetat operativt inom ekonomi, kan vi säkerställa att vi till fullo förstår våra kunders behov och utmaningar. Vi är gärna rådgivare gällande vilken profil som skulle passa in hos er utifrån tjänstens ansvarsområden.

Vårt Nätverk

Sedan start har Gazella fokuserat på att proaktivt etablera kontakt med kandidater inom ekonomi som bor i Stockholm med omnejd. Detta innebär att vår databas idag innehåller ett stort antal kandidater som vi redan kartlagt för samtliga roller inom vår nisch.

Gazella har ett ständigt utvecklingsfokus

Gazella har ett ständigt utvecklingsfokus och har under samtliga verksamhetsår satsat på att utveckla, effektivisera och konsolidera de interna processerna för att möjliggöra expansionen.

Lång erfarenhet hos Gazella

På Gazella finns en stor variation av medarbetare, både när det gäller erfarenhet och bakgrund. Vår affärsidé är att kombinera rekryteringskonsulter som är utbildade inom ekonomi och har egen operationell erfarenhet från ekonomiarbete med seniora rekryterare och personalvetare. Alla våra rekryterare genomgår Gazella Academy, en introduktionsutbildning ledd av våra seniora specialister med lång operativ erfarenhet, som arbetar i Gazellas olika team utefter specialistområde.
  1. Vår historia
  2. Affärsidé
  3. Specialisering
  4. Nätverk
  5. Utveckling
  6. Erfarenhet

Vi identifierar och attraherar briljanta ekonomer!

Gazellas familjära medarbetarkultur, vårt stora engagemang för att upprätthålla kontakten med våra kandidater samt ett skräddarsytt searchverktyg, bidrar till vår förmåga att leverera en snabb, flexibel och preciserad tjänst.

Gazellas vision är att vara den givna interim- och rekryteringspartnern för ekonomer i stockholmsområdet genom deras karriär. samt för våra kunder i deras kompetensförsörjning. Vi har som ambition att ligga i framkant och ta vara på möjligheterna inom teknologisk utveckling samtidigt som vi fortsätter värna om det personliga mötet i matchning mellan företag och kandidater.

Därför väljer företag oss som interim- och rekryteringspartner

Unik kandidatbank

Vår uppdaterade kandidatbank gör hela skillnaden och vårt egenutvecklade searchverktyg matchar kompetens med behov på några sekunder.

Kvalitet genom specialiserade team

Genom våra olika nischade team som är specialiserade mot de olika rolltyperna inom ekonomifunktionen, har vi ett starkt etablerat nätverk av tillgängliga konsulter och kandidater som vi är redo att presentera för kund inom 24 timmar.

Trygghet & garanti

Vi följer upp samtliga tillsättningar vi gör för att kontrollera att allt fungerar som det ska och att båda parter trivs med varandra. Alla våra kunder tryggas med en rekryteringsgaranti. Den ger en kostnadsfri nyrekrytering om kandidaten inte skulle leva upp till förväntningarna eller säga upp sig inom överenskommen tidsperiod.

Ledande företag väljer Gazella

Våra tjänster

Våra experter förstår din vardag!

Vi är inget vanligt rekryteringsbolag.  

Med experter från linjen förstår vi dina utmaningar och är ett bollplank när du bygger ditt team starkt. Vi strävar alltid efter att leverera WOW. Först då vet vi att vi har lyckats.

Vi bygger långsiktiga relationer

Gazella ekonomi

Nischat nätverk

Vi har ett nischat kandidatnätverk. Så fort vi kartlagt dina behov kan vi snabbt hitta rätt match för dig.

Gazella ekonomi

Trygga team

Vi arbetar med högt engagemang i dedikerade team som är specialiserade på olika roller inom ekonomifunktionen.

Gazella ekonomi

Rak kommunikation

I varje rekrytering jobbar vi med tydligt kommunicerade förväntningar på ekonomen.

Gazella ekonomi

Stabil erfarenhet

Vår praktiska erfarenhet och förståelse för ekonomifunktionen gör oss till en självklar rekryteringspartner.

30.000

Konsulter i vårt nätverk

10.000

Searchtimmar i månaden

400

Ekonomer matchade i Stockholm

Personliga möten, professionella resultat

Oavsett om du är ute efter en tillfällig lösning eller vill rekrytera permanent hittar vi rätt ekonom för dig. Vi har en egen kandidatbank där vi samlar både konsulter och kandidater som vi tror kan matcha våra kunders behov, nu och i framtiden.

Katarina Dahlén, Bonnier
I en process kommunicerade jag vårt behov på en fredag och måndagen efter intervjuade jag kandidater.
Katarina Dahlén f.d. CFO, Bonnier finans