Om Gazella

Nedan kan du läsa mer om Gazella och vår bakgrund.

Om Gazella

Gazella strävar efter att vara den givna konsult- och rekryteringspartnern inom ekonomi och finans. Våra nytänkande och engagerade medarbetare har själva lång operationell erfarenhet eller bakgrund inom ekonomi eller personal och arbetar i mindre team, specialiserade på olika roller. Det gör att vi har god förståelse för alla tjänster, på alla olika nivåer inom ekonomifunktionen. Vi hittar briljanta och presterande ekonomer! Gazellas familjära personalkultur, vårt stora engagemang för att upprätthålla kontakten med våra kandidater samt ett skräddarsytt searchverktyg, bidrar till vår förmåga att leverera en snabb, flexibel och preciserad tjänst.

 

Gazellas vision är att vara den givna konsult- och rekryteringspartnern i Norden för kandidater och klienter inom vår nisch. Vi har ambitionen att vara i framkant och ta vara på möjligheterna inom digitalisering, samtidigt som vi fortsätter värna om det personliga mötet i matchning mellan företag och kandidater.

VARFÖR VÄLJA GAZELLA SOM ER KONSULT OCH REKRYTERINGSPARTNER?

om_gazella

  • Systemstöd och effektiva processer

Trots den hårda konkurrens som finns i rekryteringsbranschen så har Gazella, tack vare ett pågående lagarbete samt konstant utveckling av systemstöd och mer effektiva processer, fortsatt att ligga i framkant. Med hjälp av vårt egenutvecklade search-verktyg kan vi behålla kontakten med alla våra kandidater och konsulter samt projektleda varje rekryteringsprocess effektivt och med bibehållen kvalitet i enlighet med best practice.

  • Kompetens genom Gazella Academy

För att utbilda och introducera våra nya rekryteringskonsulter så har vi tagit fram Gazella Academy, en introduktionsutbildning som är ledd av våra seniora specialister och syftar till att integrera, utbilda och utveckla våra medarbetare. Gazella Academy är en fantastisk möjlighet för våra medarbetare att lära sig mer om vårt yrke och bidrar på många sätt till en fördjupad kunskap om respektive affärsområde och de befattningar som vi tillsätter.

  • Klienter inom många olika branscher

Tack vare ett fantastiskt arbete från våra utplacerade konsulter resulterar det i att vi varje vecka får förtroendet att hjälpa bolag i alla storlekar inom många olika branscher att hitta nya talanger till nyckelpositioner. Vi har fått och har förtroendet att arbeta med multinationella koncerner, noterade och onoterade, privata och kooperativa företag samt startup-bolag. De flesta av uppdragen kommer från återkommande kunder vilket vi är stolta över och vi arbetar kontinuerligt för att bibehålla en hög klientnöjdhet.

  • Vår Historia

Gazella grundades 2014 och har sedan dess framgångsrikt lyckats etablera sig på den svenska marknaden för rekrytering samt interimslösningar. Vi upplever en stadig efterfrågan på våra tjänster och har hittills haft möjligheten att samarbeta med både stora och små organisationer verksamma inom en rad olika branscher. Bolaget har idag vuxit till över 100 anställda, varav cirka 40 arbetar internt på det nya kontorshuset GT30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm.

  • Affärsidén för Gazella

Företagsnamnet Gazella symboliserar den snabbhet som vi eftersträvar och vår affärsidé bygger på: att kombinera snabbhet, precision och flexibilitet med operationell erfarenhet från våra affärsområden samt från rekryteringsbranschen.

  • Gazellas Specialisering

Vår leveransförmåga omfattar både rekryteringar och interimstillsättningar av positioner inom ekonomifunktionen och finanssektorn. Vår specialisering inom ekonomi och finans innebär att vi till fullo förstår våra klienters behov och utmaningar.

  • Vårt Nätverk

Sedan start har Gazella fokuserat på att proaktivt etablera en kontakt med kandidater inom affärsområdena ekonomi och finans. Detta innebär att vår databas idag innehåller ett stort antal kandidater som vi redan kartlagt för samtliga roller inom vår nisch.

  • Gazella har ett ständigt utvecklingsfokus

Gazella har ett ständigt utvecklingsfokus och har under samtliga verksamhetsår satsat på att utveckla, effektivisera och konsolidera de interna processerna för att möjliggöra expansionen. Idag leds projektet med hjälp av experter som har lång erfarenhet av processförbättringsarbete från liknande projekt på banker och i olika ekonomi- och finansfunktioner

  • Lång erfarenhet hos Gazella

På Gazella finns en stor variation av medarbetare, både när det gäller erfarenhet och bakgrund. Vår affärsidé är att kombinera rekryteringskonsulter som är utbildade inom ekonomi och personalvetenskap med specialister inom våra affärsområden. Våra seniora specialister har mycket lång operativ erfarenhet av de funktioner som Gazella rekryterar till.