Skip to main content

Hållbarhetscontrollern: Din nyckel till lyckad CSRD-rapportering

Publicerades 2024-06-24 av Soraya Contreras

För att möta de strikta rapporteringskraven enligt CSRD anlitar företag allt oftare en hållbarhetscontroller. I den här artikeln hjälper vi dig att förstå rekryteringskraven samt de egenskaper som en hållbarhetscontroller behöver ha för att kunna utföra sitt arbete sömlöst. Vi diskuterar också när det är bäst att anställa en hållbarhetscontroller, och när det kan vara smartare att välja en konsult- eller interimslösning.

Gazella ekonomi

Kort om CSRD och hållbarhetsrapportering

CSRD är en del av EU-lagstiftningen som syftar till att standardisera och förbättra företags hållbarhetsrapportering. Direktivet gäller numera en bredare grupp företag än tidigare. Rapporteringen ska integreras med finansiella data och följa internationella standarder som GRI, SASB och TCFD.

Förväntningar på hållbarhetscontrollern

 1. Kunskap om regelverk och standarder
  • Förståelse för GRI, SASB och TCFD.
  • Förmåga att integrera hållbarhetsmål med företagets affärsstrategi.
 2. Ekonomisk rapportering och compliance
  • Förståelse för finansiella rapporteringsstandarder som IFRS och GAAP.
  • Ständigt påläst om nya lagkrav och standarder.
 3. Hantering av hållbarhetsdata och teknisk kompetens
  • Erfarenhet av dataverktyg som Excel och Power BI.
  • Vana att arbeta i hållbarhetsrapporteringssystem.
 4. Projekt- och förändringsledning
  • Stark projektledningsförmåga för att driva hållbarhetsinitiativ.
  • Förmåga att engagera och utbilda kollegor i hållbarhetsfrågor.
 5. Kommunikationsförmåga
  • Förmåga att skapa förståeliga och engagerande rapporter och presentationer.
  • Effektiv kommunikation med intressenter både internt och externt.
 6. Analytisk förmåga
  • Förmåga att analysera hållbarhetsdata för att identifiera trender och risker.
  • Utveckling av strategier för att hantera eventuella risker.

Anställning, konsultlösning eller interimslösning?

När ditt företag behöver en hållbarhetscontroller finns det i huvudsak tre vägar framåt: anställning, konsultlösning och interimslösning. Här går vi igenom alla alternativ.

Anställning

Då passar det att anställa: Om ditt företag har långsiktiga behov av hållbarhetsrapportering och vill integrera hållbarhetsarbetet som en central del av strategin.
Fördelar med upplägget: När du anställer skapar du grunden för kontinuitet och djupare engagemang i företagets hållbarhetsmål. Hållbarhetscontrollern blir en del av företagets kultur och kan bidra till att forma och implementera långsiktiga strategier.

Konsultlösning

Då passar en konsultlösning: När ditt företag behöver specifik expertis eller råd under en begränsad tid, exempelvis vid utformningen av en hållbarhetsstrategi, kan en konsultlösning vara det bästa alternativet. Lösningen passar också bra om du av olika skäl inte vill binda upp dig på personalkostnader.
Fördelar med upplägget: Flexibilitet och tillgång till specialiserad kompetens. Konsulter kan erbjuda nya perspektiv och erfarenheter från andra projekt.

Interimslösning

Då passar en interimslösning: När ditt företag står inför ett akut behov av en hållbarhetscontroller, till exempel om någon plötsligt säger upp sig eller ska gå på föräldraledighet.
Fördelar med upplägget: Snabb tillgång till erfaren och kvalificerad hållbarhetscontroller som kan hålla verksamheten i gång utan avbrott. Interimslösningar kan också användas för kortsiktiga projekt.

Genom att överväga de här alternativen kan ditt företag välja den lösning som bäst matchar era behov. Om du behöver rekrytera en kvalificerad hållbarhetscontroller kan vi på Gazella hjälpa dig. Vi intervjuar hållbarhetscontrollers löpande för att snabbt och säkert kunna möta dina kompetensbehov.
Boka ett möte med en av våra experter i dag, så berättar vi mer.

Gazella arbetar med rekrytering & interimstjänster, med ekonomen i fokus. Vi arbetar i specialiserade team inriktade på; chefspositioner, controlling och löpande redovisning.

Våra erfarna rekryteringskonsulter och personalvetare arbetar nära våra experter med lång operationell linjeerfarenhet. Vi har kompetensen som krävs för att förstå vilka kunskaper och egenskaper som behövs för att nå framgång i ekonomifunktionens alla olika positioner.

Gazella är din partner genom karriären. Våra rådgivare är ditt expertstöd i allt som rör ditt arbetsliv.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Gazella vid frågor eller funderingar!