Skip to main content

Då kommer CFOn säga upp sig – så förbereder du dig!

Publicerades 27 Jan 2021 av Linn Albinsson

Du kan aldrig veta när företagets CFO väljer att ta nästa steg i sin karriär men det går att stå rustad till att fatta ett både snabbare och mer välgrundat beslut när det väl sker. Vi går i detta inlägg igenom vad du som ledare bör tänka på för att stå redo ifall det skulle hända och hur man kan förbereda sig inför att rekrytera en ny CFO.

Nytt år innebär för många människor en tid för nystart och nya möjligheter, för vissa resulterar det i en vilja att söka sig till nya utmaningar. För många CFO:er är våren präglad av arbete kring att slutföra årsbokslut och revision och då de flesta CFO:er har tre-sex månaders uppsägningstid, har vi på Gazella sett att många CFO:er väljer att säga upp sig i början av året – för att hinna klart och lämna över sitt arbete på ett snyggt sätt till nästa person som ska tillträda. Vid sex månaders uppsägningstid kan det även vara fördelaktigt att man får hela våren på sig till överlämning och kan påbörja sitt nya jobb efter semestern. När en ledare säger upp sig hamnar företaget snabbt i en verksamhetskritisk situation. Hur kan ni som organisation förbereda er på att detta sker? Vi ger er våra fyra tips nedan!

Känn din organisation – vart är ni på väg?

För att lyckas hitta en bra CFO till din verksamhet finns det egentligen bara en viktig förutsättning för dig som rekryterar – att göra ett ordentligt förarbete. För att rekrytera rätt CFO krävs att organisationen gjort en noggrann analys av verksamheten där ledande personer på bolaget pratat ihop sig kring vilka utmaningar verksamheten står inför, både nu och framöver. Förbered dig genom att känna din organisation. Befinner sig företaget i en förändringsresa? Genomgår man kanske en digital transformation där man behöver en CFO som varit med om det tidigare? När det gäller rekrytering av en ny ledare, blir det än viktigare att väva in företagets vision och mål i rekryteringsprocessen. Detta för att ni sedan tillsammans med er rekryteringspartner ska kunna ringa in vilken kompetens och person som behövs för att ihop med sina medarbetare kunna driva företagets mål i hamn.

När CFO:n Maria plötsligt slutar eller behöver ersättas ett tag och det är dags att börja rekrytera en ny CFO, är det vanligt att företag tänker att de ska försöka hitta en ny Maria. Vårt tips är att istället ta tillfället i akt. Fundera över vad bolaget befinner sig idag och vad man behöver framöver. Vi vet att det kan kännas verksamhetskritiskt när en ledare slutar, men försök istället se avgången som positiv – att ni nu fått en möjlighet till att få in ny kompetens och utvecklas som bolag.

Kartlägg vilken typ av person ni behöver

Få saker är så viktiga för företaget som att rekrytera rätt ledare. Erfarenhet och kompetens är viktigt men nu när bland annat digitalisering, hållbarhet och jämställdhet är en del av den föränderliga vardag vi rör oss i, är personlighet och drivkraft hos ledaren minst lika viktigt. Nyckeln är att analysera alla delar. Utöver erfarenhet, kompetens samt önskan kring mål som ni önskar att nya ledaren ska nå – se även över vilka egenskaper, så som exempelvis emotionell intelligens, värderingar och ledarstil, ni söker hos er nya CFO. Fundera igenom vilken typ av person som passar hos er och som kan bli en kulturbärare för dess medarbetare samt för verksamheten i stort.

Träffa olika rekryteringsföretag redan innan behov uppstår

Alldeles för ofta är det alldeles för bråttom med att få en ny chef på plats. Genom att träffa olika rekryteringsföretag även när du inte har ett akut behov av medarbetare, underlättar du för din framtida rekrytering. Det gör att du står rustad till att fatta ett både snabbare och bättre beslut när situationen väl dyker upp, istället för att behöva researcha, utvärdera och prata med flera leverantörer när det brinner som mest. När du sedan byggt upp ett bra personligt nätverk av rekryteringsfirmor och det är dags för att rekrytera – välj dem som arbetar nischat inom det område du ska rekrytera till. Det gör att du säkerställer att de förstår vad du efterfrågar och vilka dina behov är.

Gåtan bakom en lyckad CFO-rekrytering handlar om att professionellt kunna analysera och integrera alla ovan beskrivna delar, för att hitta rätt. En rekryteringsfirma har vana och rutin i det arbetet, samt har god dialog med både konsulter och kandidater som kanske inte aktivt söker jobb men som kan tänka sig en ny utmaning när rätt jobberbjudande dyker upp. En rekryteringsfirma har även tillsatt många CFO:er tidigare och har intervjuat många kandidater. Detta innebär att firman redan känner till flertalet kandidaters personliga egenskaper, vilket inte går att läsa sig till ur ett cv. Att ta hjälp utifrån för att bredda sitt nätverk av kandidater, är därför att rekommendera.

När CFOn säger upp sig – överväg en interimslösning

När en CFO plötsligt försvinner från bolaget, rekommenderar Gazella alltid att ta in en interimslösning en period. Du kan inom bara några få dagar ha en interim CFO på plats, vilket gör att du undviker stress i rekryteringen och därmed även minskar risken för en felrekrytering. Du minskar även risk för stress bland medarbetare på avdelningen, som annars lätt kan uppstå när en ledare försvinner en tid. Att anlita en interim CFO är fördelaktigt på många sätt. Du kan nyttja en konsult till att arbeta förberedande inför att den nya permanenta personen ska påbörja sin anställning. Du kan även nyttja en konsult för att få in en specifik kompetens eller kunskap inom ett visst område under en period. Interima CFO:er drivs oftast av att göra punktinsatser och se resultat. De är vana vid att sätta sig in i nya bolag och har en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden, påpeka effektiviseringar och kan även dela med sig av smarta lösningar de sett på andra bolag.

Läs mer: 5 fördelar med att anlita en konsult under rekryteringsprocessen

Behöver du hjälp med att rekrytera en CFO?
Vid chefsrekrytering gör vi analyser baserade på vår djupa och mångåriga kunskap inom ekonomi- och finansbranschen. De flesta av våra medarbetare har själva arbetat operationellt inom ekonomi sedan tidigare och arbetar i mindre team, specialiserade på olika områden – vilket gör att vi har god förståelse för de roller vi tillsätter. Våra rekryteringskonsulter är väl medvetna om hur viktigt det är att tillsätta rätt person till rätt plats, speciellt vid chefsrekrytering. Hos oss kan du räkna med ett högt personligt engagemang och ett brett och uppdaterat nätverk av kvalificerade kandidater.

Varmt välkommen att kontakta oss, så hittar vi er nästa ledare!