Skip to main content

Gazellas CFO-kalender

CFO:ernas trendspaning 2024

Inför år 2024 bjöd vi på Gazella in 27 CFO:er för att berätta om vad de tror kommer vara det viktigaste att ta med sig till sin ekonomiavdelning under året.

Interim CFO

Lotta Wirma

Satsa på psykologisk tillit & trygghet.

”Jag vill uppmuntra medarbetare att fundera på sina karriärmöjligheter och säga upp sig, särskilt om de varit anställda i över fem år. Detta initierar en diskussion om betydelsen av att bygga en organisation med hög psykologisk tillit, där medarbetarna känner sig så trygga att de kan utforska sina alternativ och stärka sitt professionella varumärke. Om de, trots att de har alla förutsättningar att få ett nytt jobb, ändå väljer att stanna kvar så har du vunnit såväl förtroende som engagemang från dina medarbetare.”

CFO, QleanAir

Henrik Resmark

Krångla inte till det, fokusera på det som är det viktigaste.

” Ibland behöver vi inte komplicerade lösningar utan att fortsätta med det vi redan gör, fokusera på det som verkligen är väsentligt. Det är superviktigt att fokusera på att behålla, eller öka sin lönsamhet.”

Läs mer om QleanAir

CFO, Astrid Lindgren AB

Hans Jägerholm

Se möjligheter med valutakursutvecklingen.

”Det som är en utmaning kring valutakursutvecklingen kan också bli en möjlighet. Vi ser att vi kan utnyttja detta till annonsera utomlands och attrahera fler utländska besökare, som kommer hit och spenderar ofta mer än svenska besökare.”

Läs mer om Astrid Lindgren AB

CFO, Gazella

Therese Tell

Se till att ditt team har rätt förutsättningar.

”Chefen kan inte göra hela förändringsresan, utan det är alla tillsammans och då handlar det mycket om att det måste finnas rätt förutsättningar till ett aktivt självledarskap, men även kopplat till att du behöver ha in funktioner och kompetenser än vad man traditionsenligt har haft tidigare.”

CFO, PharmaRelations

Linn Ahlcrona

Var en early adopter när det kommer till AI.

”AI kommer definitivt att ta fart, men det kan hända att utvecklingen inte sker i samma hastighet som det pratas om. Många företag förbereder sig dock noggrant genom att identifiera områden där AI kan vara till hjälp.”

Läs mer om PharmaRelations

CFO, Salar International

Stepháne Blandeau

Jobba närmre dina värderingar.

”Identifiera dina egna värderingar och se till att det kommuniceras på rätt sätt till dina anställda. Det kommer att leda till bättre engagemang från dina anställda.”

Läs mer om Salar International

 

Interim CFO

Tanja Yliniva

Konstant lärande, använd AI för att effektivisera ekonomiavdelningen.

”Ekonomiavdelningen är nog sist på tåget gällande AI och vi kanske är anledningen till det själva, då vi har ett moment 22 att vi inte hinner ändra vårt arbetssätt, utan istället jobbar jättemycket. Den nya generationen har ett helt annat sätt att se på work life balance och om vi inte ser till att effektivisera ekonomiavdelningen kommer vi inte ha några resurser om tio år.”

CFO, CHIMI

Fredrik Runesson

Effektivisera allt inom organisationen.

”I en hårdare konkurrens måste man säkerställa att man har ett effektivt flöde i ekonomifunktionen. Genom att automatisera olika delar inom ekonomifunktionen, inklusive avstämningar och fakturering, kan man spara ovärderlig tid.”

Läs mer om CHIMI

Interim CFO

Mikael Mortensen

Att tänka på när man tar in en interimkonsult.

”Ta tiden att skriv ner uppdraget som VD tillsammans med styrelseordförande, eller huvudägare, då det kan finnas olika förväntningar på uppdraget beroende på vem du pratar med.”

 

CEO (f.d. CFO) Cuben Investment Group

Olle Hellgren

Lågkonjunktur – möjligheternas tid.

”Ta ett nappatag på var du är och vart du ska. Sedan kan du lägga upp planen, hur tar vi oss dit? Backa bandet och kolla på var är vi och vart ska vi?”

 
 

CFO, Sesamy

Carolina Walther

Fokusera på det som verkligen behöver göras.

”Var kostnadsmedveten, fokusera på kundrelationer och optimera intäkterna genom att närma sig kunderna på ett mer effektivt sätt. Spring inte på alla bollar fokusera istället på prioriterade områden för att snabbt uppnå positivt kassaflöde och lönsamhet, i synnerhet i ett startup.”

Läs mer om Sesamy

Interim CFO

Carina Kvarnemark

Navigera i en lågkonjunktur.

”Oavsett vad man ska göra för obehagliga åtgärder under året, se till att göra det på ett sätt som gör att man är rustad för den framtida uppgången på marknaden, för den kommer komma. På så sätt kan du ligga före dina konkurrenter.”

 

Board member, CFO & CEO

Tobias Stenberg

Gräv mer djupgående i rapporteringen för att kunna anpassa strategin i företaget.

”Fokusera inte bara på den traditionella rapportering som resultat-, balans- och kassaflödesrapporterna, utan det är lika viktigt att granska försäljningsdata: Vad är det vi säljer? Var tjänar vi pengar? Vilka produkter eller tjänster har de bästa marginalerna? Vilka kundsegment genererar störst intäkter?”

(f.d. CFO) Senior Advisor, Gazella

Anna Mettävainio

Fokusera på hållbarhet.

”Den gröna omställningen är superviktig just nu och de företagen som tar på sig ledartröjan och börjar jobba med detta och visar det utåt kommer accelerera och finnas kvar om 50 år.”

 

Interimskonsult (f.d. CFO)

Marie Grenholm

Påbörja arbetet med CSRD!

”Det är hög tid att ta på sig detta ansvar och involvera alla olika professioner i företaget. Att systematisera processen är viktigt, och komplexiteten i detta bör inte underskattas.”

 

 

CFO, Inera

Katarina Stenbock

Förstå verksamheten & affären

”Det handlar om att förstå behoven därute och bygga upp smidiga, automatiserade flöden för att effektivt styra ekonomin både internt och för alla användare.”

Läs mer om Inera

COO (f.d. CFO), Oxeed

Jonathan Bernelöv

Våga investera i AI och automation för att skala verksamheten exponentiellt.

”AI kommer aldrig till 100% att kunna ersätta personal, framförallt inte i dagsläget, men våga ta steget att ge ditt team rätt förutsättningar och rätt kompetens för det är först då du kan växa ditt team exponentiellt istället för linjärt.”

Läs mer om Oxeed

 

Interim CFO

Lars Kevsjö

Effektivisering och automatisering.

”Det är avgörande att redan nu, under budgetprocessen, strategiarbetet och affärsplaneringen, förbereda för det värsta scenariot för 2024. Det är essentiellt att säkerställa en väl fungerande organisation och ledningsgrupp, samt ha full kontroll över alla KPI:er och nyckeltal.”

 

CFO, Heba Fastighets AB

Hanna Franzén

Utnyttja era befintliga system fullt ut.

“För det kommande året är mitt huvudfokus helt klart att vi måste utnyttja våra system fullt ut. Vi har redan implementerat dem och vet att det finns mycket mer potential att hämta. I dessa tider av kostnadsminskningar är det av yttersta vikt att dra full nytta av automatisering samt digitalisering av analoga processer.”

Läs mer om Heba Fastighets AB

Interim CFO, Indiska

Patrik Norgren

Jobba mer mot detaljerna i likviditet & kassa.

”Med tanke på de tiderna vi har just nu är min erfarenhet att om man jobbar med detaljerna i prognoser som resultatprognosen och likviditetsprognosen så kan man vinna väldigt mycket.”

Läs mer om Indiska 

Interim CFO

Magnus Nordgren

Att tänka på inför en notering.

”Se tillbaka två kvartal och säkerställ att bolaget når specifika milstolpar. Det innebär att under första halvåret 2024 måste kvartalsrapporter, styrande dokument, policys och interna kontroller vara på plats. Detta skapar en grund som tillåter CFO:n eller VD:n att fokusera på processen vid noteringen istället för att bygga upp strukturer i sista stund.”

Interim CFO

Darya Bazhanova

Agera strategisk partner till din organisation, snarare än en traditionell chef.

”Oavsett om du är interim eller i en fast position som CFO är hur snabbt du sätter dig in i, och förstår, företaget avgörande. Att fungera som en strategisk partner snarare än en traditionell chef blir avgörande i att leda och engagera ditt team.”

 

Interim CFO

Kristian Hansen

Tänk igenom om arbetet med outscourcing är värt det.

”Överväg om de fördelar man förväntar sig verkligen kan uppnås. Om man väljer att gå vidare är dokumentation, processer och personalhantering av stor vikt. Att stötta och utveckla det team som jobbar från andra sidan av jorden blir avgörande för att hålla dem synkade med företagets utveckling.”

 

Interim CFO

Susanne Finér

Håll dig uppdaterad!

”Som CFO, eller interim CFO behöver du hålla dig uppdaterad inom alla förkortningar som AI, ESG, ECEP, berör det dig eller bolag som du kan komma till i framtiden? Gå på webinarier, gå med i nätverk, läs tidningar och ta reda på info!”

 

CFO, Assemblin VS AB

Jonas Mårdell

Råd för förvärvsintensiva bolag.

”Mitt råd för förvärvsintensiva bolag är att fokusera mer på kundens behov och mindre på interna rapporteringsproblem. Det stora värdet i att förvärva ett bolag är att ta något som redan fungerar, som är bra, och göra det ännu bättre.”

Läs mer om Assemblin VS AB

Interim Head of Group Financial Control (f.d. CFO)

Kristian Lustin

Fokusera på bolagets lönsamhet.

”Att ha varit med om en tidigare lågkonjunktur tror jag är en oerhört bra erfarenhet. Att bara jobbat i högkonjunktur är något helt annat än att ha jobbat i en lågkonjunktur, eller vanlig konjunktur då du har en helt annan mentalitet kring hur du styr bolaget.”

 

CFO, Torngrund Group

Tony Petas

Ge medarbetarna insikt i bolagets ekonomi.

”Engagera alla medarbetare i bolagets ekonomi, både för bolagets del och för den privata ekonomin, för det ligger i varje medarbetares intresse att kunna påverka sin egen ekonomi.”

Läs mer om Torngrund Group