Skip to main content

Chefsrekrytering inom ekonomi

Executive Management

Rätt ledare på plats, lyfter hela teamet

Tjänst: Executive Management

 • Gazella hjälper företag att rekrytera nyckelpersoner till ledande positioner med hjälp av vår rekryteringsprocess som är baserad på mångårig erfarenhet.
 • Processen för Executive Management är baserad på den kravprofil som vi tillsammans med kunden tar fram, och denna rekryteringstjänst kräver en hög grad av sekretess.
 • Tack vare vår långa erfarenhet, goda kompetens och stora nätverk kan vi hjälpa våra kunder med en diskret och konfidentiell arbetsprocess.
 • Tack vare Gazellas förmåga att kvalitetssäkra kandidater kan vi säkerställa att våra kunder erhåller och anställer de mest lämpade cheferna.

Exempel på ekonomichefs-roller som vi arbetar med

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef
 • Head of Business Control

Våra experter förstår din vardag!

Vi är inget vanligt interims- och rekryteringsbolag.  

Med experter från linjen förstår vi dina utmaningar och är ett bollplank när du bygger ditt team starkt. Vi strävar alltid efter att leverera WOW. Först då vet vi att vi har lyckats.

Våra processer för Executive Management oavsett om du önskar rekrytera eller snabbt lösa en interim ekonomichef

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys

Tillsammans kartlägger vi vilka behov ditt företag har. Vanligtvis har vi med oss ett par kandidatförslag redan till första mötet för att rulla i gång diskussionerna.

2. Search

Vi söker upp matchningar efter dina önskemål. Majoriteten av kandidaterna genereras under vår searchprocess. Vid behov utökar vi urvalet genom annonsering i relevanta kanaler.

3. Intervju hos oss

Vi träffar alla aktuella kandidater för en intervju. Baserat på intervjun gör vi en analys av hur väl kravprofilen matchar kandidaten. Vilket Gazella-team som hanterar din rekrytering beror på rollen du söker. Varje team är specialiserat på en viss yrkesgrupp – controllers, redovisningsekonomer och så vidare. Så att de vet vilka frågor som behöver ställas under intervjun.

4. Toppkandidater presenteras

Under intervjuprocessen presenterar vi löpande våra utvalda kandidater för dig, som tar beslut om vilka ekonomer som ska kallas till en andra intervju.

5. Intervju hos kund

Nu får du som kund möjlighet att träffa de bästa kandidaterna för rollen. Det är viktigt att både kandidaten och kunden känner att matchningen stämmer. I det här skedet kan ni ställa frågor till varandra och diskutera rollen.

6. Kvalitetssäkring vid rekrytering

Vid behov hjälper vi till med ytterligare tester för att säkra ekonomernas förmågor. Utöver kompetensbedömning, omfattande intervjuer och referenstagning, kan vi även erbjuda personlighetstester, färdighetstest, djupintervju av legitimerad psykolog samt kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret.

7. Urval och erbjudande

Dags för matchmaking! När kunden gjort sin bedömning och valt ut en kandidat, erbjuds kandidaten en anställning. Som rekryteringspartner tar Gazella ansvar för att återkoppla till samtliga som varit inblandade i processen.
 1. Steg 1.
 2. Steg 2.
 3. Steg 3.
 4. Steg 4.
 5. Steg 5.
 6. Steg 6.
 7. Steg 7.

Interimsprocessen

1. Behovsanalys & första intro till konsultförslag

Tillsammans kartlägger vi vilka behov ditt företag har. Vanligtvis har vi med oss ett par konsultförslag redan till första mötet för att rulla i gång diskussionerna.

2. Search

Vi söker upp matchningar efter dina önskemål. Majoriteten av konsulterna genereras under vår searchprocess. Vid behov utökar vi urvalet genom annonsering i relevanta kanaler.

3. Toppkonsulter presenteras

Under intervjuprocessen presenterar vi löpande våra utvalda konsulter för dig, som tar beslut om vilka ekonomer som ska kallas till en andra intervju.

4. Intervju hos kund

Nu får du som kund möjlighet att träffa de bästa konsulterna för rollen. Det är viktigt att både konsulten och kunden känner att matchningen stämmer. I det här skedet kan ni ställa frågor till varandra och diskutera rollen.

5. Urval och erbjudande

Dags för matchmaking! När kunden gjort sin bedömning och valt ut en konsult, erbjuds konsulten uppdraget. Som interimspartner tar Gazella alltid det fulla ansvaret med att återkoppla till samtliga som varit inblandade i processen.
 1. Steg 1.
 2. Steg 2.
 3. Steg 3.
 4. Steg 4.
 5. Steg 5.

30.000

Konsulter i vårt nätverk

10.000

Searchtimmar i månaden

400

Ekonomer matchade i Stockholm

Ledande företag väljer Gazella