Skip to main content

Rekrytering inom ekonomi

Executive Search

Rätt ledare på plats, lyfter hela teamet

Tjänst: Executive Search

 • Gazella hjälper företag att rekrytera nyckelpersoner till ledande positioner med hjälp av vår rekryteringsprocess som är baserad på mångårig erfarenhet.
 • Processen för Executive Search är baserad på den kravprofil som vi tillsammans med kunden tar fram, och denna rekryteringstjänst kräver en hög grad av sekretess.
 • Tack vare vår långa erfarenhet, goda kompetens och stora nätverk kan vi hjälpa våra kunder med en diskret och konfidentiell arbetsprocess.
 • Tack vare Gazellas förmåga att kvalitetssäkra kandidater kan vi säkerställa att våra kunder erhåller och anställer de mest lämpade cheferna.

Exempel på ekonomichefs-roller som vi arbetar med

 • CFO
 • Ekonomichef
 • Redovisningschef

Våra experter förstår din vardag!

Vi är inget vanligt interims- och rekryteringsbolag.  

Med experter från linjen förstår vi dina utmaningar och är ett bollplank när du bygger ditt team starkt. Vi strävar alltid efter att leverera WOW. Först då vet vi att vi har lyckats.

Vår process för Executive Search

1. Behovsanalys vid Executive Search

Vid start av rekryteringsprocessen vid Executive Search fastställs sekretessnivån i samråd med uppdragsgivaren. Det kan innebära att det endast är ett fåtal av Gazellas medarbetare som är involverade och besitter full kännedom om uppdraget. Vid uppstart av en rekryteringsprocess genomförs en informationsinhämtning och behovsanalys för att fastställa en lämplig kandidatprofil i samråd med kunden. Gazella anpassar sin informationsinhämtning utifrån den rekryterande chefens önskemål och vad som bedöms som mest lämpligt med tanke på rådande omständigheter. Gazella erbjuder även rådgivning kring vilken profil som är lämplig utifrån tjänstens ansvarsområde, ifall det önskas.

2. Executive search

Inom Executive Search tas största hänsyn till konfidentialiteten när sökningar görs i professionella nätverk, i Gazellas interna searchverktyg och i externa databaser. När det gäller uppdrag på exekutiv nivå som ej är publika råder stor diskretion vid kontakt med potentiella kandidater. Även kandidater på företag som identifierats som relevanta arbetsplatser för kravprofilen tas i beaktning, i linje med arbetsmetoderna för headhunting.

3. Intervju och search process

Utifrån kandidaternas kompetens och relevans för rekryteringsprocessen görs ett första urval och kandidaterna blir inbjudna till intervju. Intervjuer ger oss en förståelse för varje kandidats profil, möjlighet att kvalitetssäkra kompetenser och säkerställa att kandidaten matchar väl med organisationskulturen. Efter att Gazella presenterat de mest lämpade profilerna för kunden erbjuder vi även möjlighet att arrangera ett lämpligt och diskret tillfälle för kunden att själv möta kandidaterna.

4. Kvalitetssäkring av slutkandidater

För att öka underlaget för bedömning kan vi hjälpa till med ytterligare kvalitetstester. Vår kvalitetssäkring av slutkandidater inkluderar erbjudande om referenstagning, personlighetstest och färdighetstest. Vi erbjuder även helhetsomfattande personlighetsbedömningar med djupintervju utförd av legitimerad psykolog samt kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret. Gazellas rekryteringskonsulter har akademisk bakgrund inom ekonomi och personalvetenskap och är certifierade i testerna ovan, som utförs i samarbete med vår partner Alva Labs.

5. Vårt ansvar vid Executive Search

När kunden till slut är färdig med sitt urval och bedömning erbjuds slutkandidaten en anställning, medan Gazella tar ansvar för att återkoppla till samtliga kandidater som varit inblandade i processen. Searchprocessen fortgår kontinuerligt under tiden för att kompensera vid eventuellt oförutsett kandidatbortfall.

6. Uppföljning och rekryteringsgaranti

Vi följer upp samtliga uppdrag för att säkerställa att utfallet varit positivt och för att garantera att samarbetet förblir framgångsrikt. Vi erbjuder även våra kunder en rekryteringsgaranti vilket innebär en kostnadsfri nyrekrytering om en kandidat mot förmodan inte uppfyller överenskomna kvalifikationer eller säger upp sin anställning inom en överenskommen period.

Rekryteringsprocessen

1. Behovsanalys

Tillsammans kartlägger vi vilka behov ditt företag har. Vanligtvis har vi med oss ett par kandidatförslag redan till första mötet för att rulla i gång diskussionerna.

2. Search

Vi söker upp matchningar efter dina önskemål. Majoriteten av kandidaterna genereras under vår searchprocess. Vid behov utökar vi urvalet genom annonsering i relevanta kanaler.

3. Intervju hos oss

Vi träffar alla aktuella kandidater för en intervju. Baserat på intervjun gör vi en analys av hur väl kravprofilen matchar kandidaten. Vilket Gazella-team som hanterar din rekrytering beror på rollen du söker. Varje team är specialiserat på en viss yrkesgrupp – controllers, redovisningsekonomer och så vidare. Så att de vet vilka frågor som behöver ställas under intervjun.

4. Toppkandidater presenteras

Under intervjuprocessen presenterar vi löpande våra utvalda kandidater för dig, som tar beslut om vilka ekonomer som ska kallas till en andra intervju.

5. Intervju hos kund

Nu får du som kund möjlighet att träffa de bästa kandidaterna för rollen. Det är viktigt att både kandidaten och kunden känner att matchningen stämmer. I det här skedet kan ni ställa frågor till varandra och diskutera rollen.

6. Kvalitetssäkring vid rekrytering

Vid behov hjälper vi till med ytterligare tester för att säkra ekonomernas förmågor. Utöver kompetensbedömning, omfattande intervjuer och referenstagning, kan vi även erbjuda personlighetstester, färdighetstest, djupintervju av legitimerad psykolog samt kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret.

7. Urval och erbjudande

Dags för matchmaking! När kunden gjort sin bedömning och valt ut en kandidat, erbjuds kandidaten en anställning. Som rekryteringspartner tar Gazella ansvar för att återkoppla till samtliga som varit inblandade i processen.
 1. Steg 1.
 2. Steg 2.
 3. Steg 3.
 4. Steg 4.
 5. Steg 5.
 6. Steg 6.
 7. Steg 7.

30.000

Konsulter i vårt nätverk

10.000

Searchtimmar i månaden

400

Ekonomer matchade i Stockholm

Ledande företag väljer Gazella