Skip to main content

5 fördelar med att anlita en interim CFO under rekryteringsprocessen

Publicerades 27 Jan 2021 av Linn Albinsson

När en CFO på bolaget plötsligt försvinner, behöver man oftast en ersättare på plats mer eller mindre omedelbart. Men att tillsätta rätt ledare till företaget är lättare sagt än gjort. Det är oftast en affärskritisk fråga då fel person på plats kan få kostsamma konsekvenser för hela företaget. Genom att anlita en interim CFO under pågående rekryteringsprocess ger ni er organisation den tid ni behöver för att hitta rätt person för den permanenta rollen, men det finns även många fler fördelar – Vi har i detta inlägg listat 5 av dem!

Att rekrytera en ledare är alltid svårt och det är otroligt viktigt att det blir rätt. Det gäller att hitta en kandidat med rätt erfarenhet och kompetens, samtidigt som kandidatens personlighet och ambitioner ska stämma överens med företagets, så att personen kan vara en kulturbärare för dess medarbetare samt för verksamheten i stort. Du kan genom en interimslösning undvika stress i rekryteringsprocessen och därmed även minska risken att göra en dyr felrekrytering. Det gör också att du minskar den stress som uppstår hos befintlig personalstyrka när en ledare försvinner en period.

En Interim CFO kliver in som en trygg hand och kan under en viss period leda och utveckla ekonomifunktionen samt arbeta förberedande inför att nya CFOn ska tillträda. En interim CFO kan också gå in och göra relevanta prioriteringar för den tidsperiod de ska arbeta, där man får en unik möjlighet att kunna nyttja konsultens breda kunskap, idéer och eventuella förslag på nya arbetssätt.

Fem fördelar med att ta in en interim CFO under pågående rekryteringsprocess:

1. Rollen ”Interim CFO” är ett yrke i sig
Interimschefer har av olika anledningar valt att arbeta på uppdragsbasis. Interima CFO:er är personer som oftast drivs av att göra punktinsatser, utveckla bolag och se resultat. De är självgående och har vana av att snabbt sätta sig in i nya uppdrag samt har rutin att börja leverera från dag ett.

2. En chans till att nyttja konsultens kompetens
Gazellas konsulter har antingen lång erfarenhet från flera olika branscher, eller inom en specifik bransch. De har därav en unik förmåga att snabbt göra en behovsanalys, hitta förbättringsområden, påpeka effektiviseringar och kan driva förändring samt dela med sig av smarta lösningar från hur andra bolag arbetar.

3. En interim CFO är inte låst i intern politik
Eftersom en interim CFO inte är låst i intern politik kan de utmana ledningsgruppen på ett annat sätt än en permanent CFO, då de oftast kan vara mer frispråkiga. En interim CFO kan granska bolaget utifrån och har därför lättare för att gå mer direkt in på det centrala i bolagets utmaningar.

4. Du kan sätta tydlig målbild för uppdraget
Eftersom ett interimsuppdrag är tidsbestämt är det enkelt att sätta en förväntansbild med tydliga mål och leverans för uppdraget. Du kan antingen nyttja konsulten till att sköta det löpande arbetet samt förbereda allt inför att den tillträdande CFOn ska börja. Eller så kan du nyttja en interim CFO till att göra relevanta prioriteringar för uppdraget, där de driver frågor, gör punktinsatser eller gräver djupare i vissa områden som behöver åtgärdas inför att den nya CFOn ska tillträda.

5. Att anlita en interim CFO är flexibelt
Uppdraget för konsulten utformas efter önskemål och kan enkelt förlängas eller förkortas och arbetsmängd kan styras i detalj. Du kan tillexempel anlita en interim CFO på 30% om ni endast skulle vara i behov av den arbetsmängden. Skulle du söka en CFO till en fastanställning på 30%, skulle det vara nästintill omöjligt att hitta någon som både passar perfekt för rollen och är intresserad av den typen av tjänst.

Behöver du hjälp med att anlita en interim chef?
På Gazella finns många kvalificerade och engagerade interimschefer inom ekonomi och finans.

Varmt välkommen att kontakta oss så hittar vi en interimslösning som passar er!