Skip to main content

Interim Management är framtiden för ledarskap och förändring inom finansfunktioner

Publicerades 20 Dec 2021 av Linn Albinsson

Gazella ser en växande trend, där den nya gig-ekonomin påverkar behoven på ekonomifunktioner i Stockholm och att konsultkompetens efterfrågas i högre omfattning, både i ledande roller och i teamen. Bolag förändras i allt snabbare takt, vilket förändrar kompetenskraven gällande chefsroller och företag anpassar sig genom att ta in Interim Managers på grund av den snabba förändringen. Gazella berättar i detta blogginlägg om hur resan inom Interim Management sett ut under de senaste åren på bolaget.

Interim Management – ett växande segment inom ekonomifunktionen

Seniora underkonsulter inom ekonomifunktionen är ett snabbt växande segment och något som interim och rekryteringsbolaget Gazella satsat mycket på senaste åren. Gazella är specialister på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans. Bolaget startades 2014 och har sedan dess positionerat sig som en av ekonomi- och finansmarknadens snabbaste leverantörer av interimstjänster.

– För oss är det viktigt att våga ha en ärlig, transparent och rådgivande roll gentemot våra kunder. Vi betraktar det som att vi ska åstadkomma något tillsammans snarare än att enbart leverera en tjänst. En av våra främsta styrkor är att vi lägger mycket tid på att kontinuerligt kartlägga marknaden och genomföra proaktiva intervjuer med kandidater. Det gör att vi har riktigt bra koll på marknaden när våra kunder vänder sig till oss och behöver hjälp med ett interimuppdrag, säger Caroline Wettermark, manager över Interim Management området på Gazella.

Gazella har redan från start arbetat proaktivt och kontinuerligt med att kartlägga yrkesverksamma ekonomer i Stockholms-regionen. Under årens lopp har över 15 000 ekonomer intervjuats.

–Vi intervjuar i genomsnitt 300 ekonomer varje månad, men minst lika viktigt att nämna är att vi samtidigt gör drygt 3000 uppdateringssamtal. Gazella är och har alltid varit måna om att lägga ner resurser och arbeta metodiskt för att hålla kontakten med våra kandidater för att bibehålla ett uppdaterat kandidatnätverk som gör det möjligt för oss att ge snabb leverans av kvalitativa konsulter till våra kunder, säger Patrik Sundelin, som är en av de två grundarna av Gazella.

Gazella har idag, efter 7,5 år i branschen lyckats bygga upp ett starkt nätverk av ekonomer, vilket verkligen kommer till nytta i samband med interimsuppdrag, då bolagets konsulter snabbt kan matcha tillgängliga uppdrag med lämpliga kandidater. Caroline Wettermark rekryterades i början av 2020 som ledare över Interim Management-teamet på Gazella och hon har i sin tur succesivt byggt upp ett starkt team, som numera är åtta personer som alla arbetar specialiserat inom området. I teamen arbetar både seniora rekryteringskonsulter och ekonomer som själva har lång operationell erfarenhet. I samband med satsningen har teamet nu lyckats kartlägga majoriteten av alla Interim Managementkonsulter, som arbetar inriktat mot ekonomi i Stockholm, och bara under de senaste månaderna har Gazella tillsatt över trettio Interim Managers i Stockholmsområdet.

Presenterar en lämplig Interim Manager med specialistkompetens inom 24 timmar

Interimsaffären är den verksamhetsgren som växer snabbast hos Gazella. Eftersom kandidaterna redan är intervjuade när kunden tar kontakt så har Gazella möjlighet att presentera lämpliga och kvalitetssäkrade konsulter redan inom 24 timmar.

–När vi startade Gazella frågade vi våra klienter om vilka faktorer de uppskattar mest när det gäller tillsättningar av interims-uppdrag. Snabbhet och kvalitet var de två viktigaste faktorerna, vilket vi verkligen tagit fasta på och därför byggt ett uppdaterat kompetenslager. För oss har det också alltid varit viktigt att kontinuerligt utvecklas gällande allt vi gör och att ha ett modernt arbetssätt där vi tillvaratar digitaliseringens möjligheter, vilket varit en framgångsnyckel för oss, säger Patrik Sundelin.

–Det händer mycket i omvärlden just nu gällande arbetsmarknaden och vår bransch måste ligga i framkant för den förändring som håller på att ske och vårt fokus närmsta åren kommer ligga på att utveckla vår tjänst. Vi har som ambition att Gazella på fem års sikt ska ha kartlagt och uppdaterat samtliga ekonomer i Stockholmsområdet och där har vi redan kommit väldigt långt med det arbetet inom interimsaffären. Samtidigt kommer vi satsa på att ha resurser och goda rutiner för att fortsatt kunna hålla vårt kompetenslager uppdaterat, säger Caroline Wettermark.

Caroline Wettermark
Utbildning: Magister i rättsvetenskap
Familj: Man, två söner och två bonusdöttrar
Drivkraft: Ha roligt, mod, nyfikenhet, konstant utveckling och att få andra att lyckas
Fritidsintressen: Resa, yoga, skidor, mat & vin

Patrik Sundelin
Utbildning: Bcs Handelshögskolan i Stockholm
Familj: Sambo och en son
Drivkraft: Att kandidat- och kundupplevelse kontinuerligt kan utvecklas genom ett starkt team och digitalisering.
Fritidsintressen: Skidåkning, segling, kite-surf, golf samt brinner för att utveckla företag.

Om ni behöver en Interim Manager till er ekonomiavdelning, tveka inte att höra av er till oss! Kontakta Gazella

Se artikeln i HR bladet via denna länk