Skip to main content

Anställda säger hellre upp sig än att gå tillbaka till kontoret på heltid igen

Publicerades 16 Jul 2021 av Linn Albinsson

Hela 54% av världens anställda skulle välja att säga upp sig om de inte längre får någon form av flexibilitet kring var och när de arbetar även efter pandemin, där millennials är dubbelt så benägna att sluta av denna anledning än baby boomers. Det visar en global undersökning som EY nyligen genomfört. Medan stora företag som exempelvis Spotify och Google väljer att erbjuda sina anställda större flexibilitet så menar andra företagsledare att det är viktigt att få tillbaka sina anställda till kontoret igen för att öka samarbetet och behålla företagskulturen. Vi reder i denna artikel ut vad du som företagsledare bör tänka på för att behålla och attrahera framtidens talanger!

I takt med att fler och fler får vaccin kolliderar arbetsgivares press att försöka få tillbaka sina medarbetare till kontoret igen med dem som nu ser distansarbete som nya vardagen. I juni släpptes en artikel i amerikanska Bloomberg, som beskriver att personer hellre säger upp sig än att gå tillbaka till kontoret igen efter pandemin. Artikeln pekar ut två sidor – en där man ser att stora företag i USA öppnar upp för distansarbete och flexibilitet och en annan där ledare menar att distansarbete var ett nödvändigt ont med att de nu vill ha tillbaka sina anställda på kontoret igen, framförallt för att de anser att distansarbete påverkar samarbetsförmågan och företagskulturen på ett negativt sätt och att de vill ha tillbaka kontrollen över sina anställda. Hur ska man tänka som företagsledare?

Anställda önskar möjlighet till distansarbete

EY:s undersökning visade att nio av tio anställda globalt ville ha flexibilitet kring när och hur de ska arbeta. I genomsnitt ville de svarande kunna arbeta två eller tre dagar på distans även efter pandemin. Endast 22% uppgav att det önskade gå tillbaka och jobba heltid från kontoret igen. Distansarbete har snabbt blivit nya vardagen för många personer i världen och det är därför förståeligt att anställda efter mer än ett år av distansarbete kan tänka sig välja att lämna en organisation istället för att anpassa sig efter rutiner och arbetssätt som man inte längre trivs med. Att erbjuda en flexibel arbetsplats kan därför ses som nya valutan för att attrahera och behålla kompetens på företaget.

En studie från nederländerna analyserade vilken påverkan distansarbete hade för balansen mellan privat- och arbetsliv, där resultatet visade att distansarbete var positivt ur denna synpunkt. Författarna menade att företag som kan erbjuda detta därför åtminstone borde ge möjligheten att kunna arbeta på distans i viss mån för att de anställda ska kunna anpassa sin vardag och struktur bättre efter vad som är hälsosamt för varje enskild person.

Behov av ökade teknikinvesteringar

I undersökningen EY gjorde såg man att nästan hälften (48%) var positiva till effekten som distansarbetet medfört för företagets organisationsstruktur och kultur, medan 31% tyckte att det försämrats. Men 64% av de tillfrågade önskade bättre teknik på kontoret och nästan hälften (48%) uppgav att de ville att deras arbetsgivare skulle behöva uppgradera deras hårdvaror hemma, som tillexempel extra bildskärmar och headset. Nästan lika många uppgav också att de önskade återbetalning för internet med högre hastighet och telefonutgifter för hemmakontoret.

Finns det negativa aspekter med distansarbete?

I Bloombergs artikel framgick en tydlig oro bland den sidan av de amerikanska företagsledare som önskade se sina anställda tillbaka på kontoret igen efter pandemin. De uttryckte en risk för att distansarbete påverkar samarbetsförmågan och företagskulturen på ett negativt sätt samt att de ville få tillbaka kontrollen över sina anställda.

&Franklys rapport 2021, undersökte engagemanget på arbetsplatser i Sverige under pandemin, där det framkom bland annat att hela sex av tio kände sig mer effektiva när de hade arbetat på distans och att stressnivån hade minskat under perioden de arbetat hemifrån. Samtidigt framkom att även ovan beskriven problematik funnits, då man såg en nedåtgående förändring under perioden för pandemi gällande lagandan på arbetsplatsen och att hela sex av tio svarade att de känt sig ensamma när de arbetat heltid hemifrån samt att upplevelsen av att känna sig oinspirerad hade ökat.

Läs mer: Så tycker arbetstagare om att arbeta hemifrån

Det är en utmaning att leda sitt team och se till att organisationsmålen fortfarande nås när man inte träffar sina anställda i samma utsträckning. Det är därför viktigt att chefer analyserar sin ledarstil när de leder på distans. Det räcker troligtvis inte med att bara implementera teknologin för det, om man planerar för att fortsatt erbjuda flexibelt arbete, utan det krävs att ledare också uppmuntrar och driver användningen av samarbetsverktyg samt sätter upp bra arbetssätt för att få ett fungerande samarbete i arbetsgruppen.

I den undersökning som presenterades i Bloombergs artikel ansåg de flesta tillfrågade cheferna (30%) att 3 arbetsdagar på kontor per vecka skulle behövas för att behålla företagskulturen, medan de chefer som tyckte att heltid på kontoret skulle behövas hamnade på en andra plats (21%).

Sammanfattningsvis – att tänka på för dig som arbetsgivare

De flesta arbetstagare uppskattar möjlighet till ett flexibelt arbete utan geografiska begränsningar, men distansarbete kan också skapa frustration genom upplevelsen av ensamhet, tappad inspiration och minskad laganda. Det kanske inte finns ett rätt svar huruvida hemarbete är bra eller dåligt för att det finns för- och nackdelar åt båda håll. Men en sak är säker – att tillgodose möjligheten för anställda att arbeta hemifrån helt eller delvis i de organisationer där det är möjligt kan tillgodose många personers behov och önskemål. Om man kan erbjuda sina anställda att arbeta hemifrån åtminstone några dagar i veckan får förhoppningsvis de anställda fördelarna av både kontor och distansarbete och arbetsgivaren kan fortfarande leda och kommunicera på ett bra sätt med den anställde.

Det är en god idé för dig som är företagsledare välja en tydlig strategi kring frågan och sedan se till att ni kommunicerar ut hur ni kommer arbeta hos er framöver, så att man får inblick i hur det är att arbeta hos er både digitalt och på plats. Se till att kommunicera budskapet till både era befintliga kollegor och till potentiellt nya medarbetare så ökar ni förhoppningsvis er chans att bevara och locka talanger till just ert företag!

Behöver du hjälp med rekrytering eller interimstjänster inom ekonomi?

Gazella strävar efter att vara den givna konsult- och rekryteringspartnern inom ekonomi och finans. Vi tillsätter konsulter och rekryterar ekonomer till företag inom alla olika branscher, fokuserat på Stockholm med omnejd. Våra nytänkande och engagerade medarbetare har själva lång operationell erfarenhet eller bakgrund inom ekonomi eller personal och arbetar i mindre team, specialiserade på olika roller. Det gör att vi har god förståelse för alla tjänster, på alla olika nivåer inom ekonomifunktionen.

Vi hittar briljanta och presterande ekonomer! Gazellas familjära personalkultur, vårt stora engagemang för att upprätthålla kontakten med våra kandidater samt ett skräddarsytt searchverktyg, bidrar till vår förmåga att leverera en snabb, flexibel och preciserad tjänst.

Tveka inte att kontakta oss, om du söker en ny ekonom till ditt team!