Skip to main content

Så tycker arbetstagare om att arbeta hemifrån

Publicerades 27 Maj 2021 av Linn Albinsson

Arbetslivet har förändrats drastiskt på kort tid. Vilka spår har pandemin satt i hur vi upplever det är att gå till jobbet och vad säger anställda om 2020 och första kvartalet av 2021 om arbetslivet och engagemanget? Vi går i detta blogginlägg igenom engagemangsdata från pandemiåret 2020 och belyser varför det är viktigt av att mäta engagemang kontinuerligt, speciellt när man inte ses i lika stor utsträckning som förut och tittar närmare på om hybridkontor kan vara nya framtiden post-covid.

2020 var ett annorlunda år för arbetslivet. Nya rutiner, digitala möten och aw på distans, coronapandemin vände upp och ner på arbetslivet hos många företag. Är kontorsarbete på väg att dö ut? Är hybridkontor nya framtiden och vad tyckte arbetstagare om att arbeta hemifrån under 2020 och början av 2021?

Så tyckte arbetstagarna om distansarbete 2020

För att ta reda på hur engagemanget påverkats och omställningen uppfattats hos arbetstagare har vi gått igenom &Franklys årliga engagemangsrapport, för 2021 som samlade resultat från engagemangsmätningar med nära sextio tusen svaranden under 2020 och första kvartalet av 2021.

Rapporten visade att hela sex av tio medarbetare uppgav att de känt sig mer effektiva när de arbetat på distans. Hälften svarade att de varit fokuserade och upplevelsen av att ha arbetat produktivt hamnade inte långt efter. Nivån för stress hade minskat och rapporten visade även att sju av tio känt sig pigga, friska och tillfreds med vardagen, vilket är positivt då det visar att detta ligger kvar på samma nivå som i årsrapporten som gjordes innan pandemin. Lilian Ekelin, HR och ledarskapsspecialist på &Frankly menar dock att det funnits skillnader i välmående beroende på arbetstagarens situation.

– Det gäller att ha förståelse för att allas situation ser olika ut. En del upplever att dom har fått en bättre balans i livet och kan fokusera bättre hemma än på jobbet. Andra tycker tvärtom, kanske bor man trångbott, lever ensam eller har små barn som klättrar på väggarna hemma. Det finns även de som tycker att det är svårt att hålla fast vid en struktur och disciplin när man inte längre åker till ett kontor, säger Lilian Ekelin.

86% ansåg att företaget de jobbar på rörde sig i rätt riktning och 88% kunde tänka sig att rekommendera sin chef, så medarbetarens uppskattning och förtroende för företagets ledare visade sig ligga på samma nivå som innan pandemin, vilket visar att många ledare lyckats leda sina medarbetare genom krisen med fortsatt förtroende från medarbetare, vilket är imponerande och positivt med tanke på att det varit utmanande tider för många företag.

Det fanns också några drivkrafter som visade sig hade backat tillbaka. Hela sex av tio svarade att de känt sig ensamma när de arbetat hemifrån. 20% svarade att de kände sig oinspirerande, vilket kanske inte verkar så alarmerande men det är en upplevelse som ökat kontinuerligt under året. 71% svarade att de kände sig värdefulla på arbetsplatsen och tre av tio tycker inte att det finns en stark laganda på arbetsplatsen, där båda delar visar en nedåtgående förändring som blev tydlig redan tidigt under året 2020s rapporter, där framförallt lagandan direkt sjönk från tidigare år. Kanske sattes vår samarbetsförmåga på prov vilket bidrog till olikheter i hur man uppfattade lagandan? Oroande är dock att datan för 2021 visar att trenden fortsätter neråt.

Viktigt med feedback och bekräftelse

Feedback och bekräftelse är en av de viktigaste drivkrafterna på en arbetsplats. Om arbetsmiljön är stöttande, uppmuntrande och engagerande och arbetsuppgifterna känns meningsfulla så kommer dina medarbetare samarbeta bättre, åstadkomma bättre resultat och förhoppningsvis också stanna längre. Att ha rätt arbetssätt med feedback och bekräftelse är därför en av de viktigaste pelarna inom en organisationskultur. I en tid när vi inte träffas på kontoret i samma utsträckning som innan pandemin för många företag, kan det vara svårt att tolka hur en arbetsgivare bedömer medarbetarens arbete. Oavsett yrkesområde så behöver vi kontinuerliga samtal och feedback för att känna att det man gör ger ett värde. Det kan därför vara en fördel att mäta feedbackdata mer kontinuerligt för att fånga upp feedback från ditt team som man kanske missar när man inte ses i samma utsträckning, samt få en samlad bild kring olika frågor för att kunna agera på rätt sätt. I rapporten framkom det nämligen att de företag som redan hade en stark företagskultur där man aktivt jobbar med förbättring såg att deras kultur och sammanhållning stärkts genom stålbadet pandemin inneburit medan de som inte jobbat aktivt med frågan hade haft svårt att navigera under 2020 samt att försöka få alla att känna en tillhörighet.

Varför bör man mäta engagemang kontinuerligt:

 • För att veta hur ni ska öka engagemanget
  Engagerade medarbetare är motorer som gör så att företaget går framåt och når sina mål. Ta reda på hur ni kan få upp engagemanget på er arbetsplats. När medarbetare är engagerade, förbättras deras prestationer vilket innebär bättre resultat och utveckling för företaget.
 • För att få en träffsäker analys
  Genom att mäta engagemang får ni en träffsäker analys som tydliggör vilka era styrkor och svagheter är på bolaget, så ni kan jobba smartare. Våga lyft frågor som ni vet kan förbättras för att få feedback på ett konstruktivt sätt.
 • Viktigt med kontinuitet
  Genom regelbunden mätning får ni möjlighet att definiera era viktigaste frågor för stunden och kan få direkt feedback, vilket gör att ledare kan fokusera på det som är relevant för sina medarbetare, just nu. Ni får också fort reda på om det uppstår trendbrott som är viktiga för er organisation som till exempel hög arbetsbelastning, stress eller likande, vilket gör att ni har möjlighet att agera snabbt när sådan situation uppstår.
 • Kan öka kreativitet och innovation.
  När man diskuterar idéer och tankar inför exempelvis nya projekt, omställningar eller annat så uppstår ofta förbättrade idéer som kan bli en positiv katalysator.
 • Handlingskraft
  Rekommenderade handlingar driver på beteendeförändringar som genomsyrar hela organisationen och bygger kultur.
 • Tillhörighet och motivation
  Ibland är det svårt att känna att man bidrar i det stora hela. Genom kontinuerlig feedback så känner medarbetare att de ingår i och bidrar till bolagets gemensamma mål. Genom att lägga fokus på alla i organisationen kan ni se hur människan växer med organisationen.

Är hybridkontor nya framtiden?

Förflyttningen från kontoret till att arbeta hemifrån har eldat på frågan om vi verkligen behöver ett kontor i framtiden. Men människor tycker om att träffas och arbetsplatsen ska se till så att varje medarbetare har de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra jobb utifrån de förutsättningar man har. En del personer uppskattar att arbeta på distans andra inte. Därför kommer troligtvis kontorsarbete aldrig dö ut, men det kommer att förändras. Hela begreppet arbetsplats kommer att reformeras. Gazella har de senaste månaderna sett att många arbetsgivare nu väljer att även efter pandemin erbjuda sina anställda att arbeta helt eller delvis på distans och att de post-covid kommer arbeta i ett så kallat hybridkontor.

I Gazellas webinar: Framtidens Hybridkontor går &Franklys VD igenom tips för hur man ska mäta medarbetarnas engagemang på rätt sätt och varför det är viktigare nu än någonsin innan. Charlotte Ekelund, VD för Teemyco, går igenom hur man kan bygga en stark företagskultur på distans och varför man bör investera i frågan när man går mot en hybrid arbetsplats. Hon pratar också om hur early adopters världen över har arbetat med detta sen flera år och går igenom eventuella fallgropar, hur man undviker ”vi och ni” känslan och vad man bör tänka på när man går mot en hybrid arbetsplats. Klicka på bilden nedan för att se webinar.

Är du chef inom HR eller ekonomi? Se Gazellas webinar om Framtidens Hybridkontor ovan för tips på vad du som chef kan göra här och nu för att förbereda organisationen på post-covid.

Behöver du hjälp med rekrytering eller interimstjänster inom ekonomi?

Gazella strävar efter att vara den givna konsult- och rekryteringspartnern inom ekonomi och finans. Vi tillsätter konsulter och rekryterar ekonomer till företag inom alla olika branscher, fokuserat på Stockholm med omnejd. Våra nytänkande och engagerade medarbetare har själva lång operationell erfarenhet eller bakgrund inom ekonomi eller personal och arbetar i mindre team, specialiserade på olika roller. Det gör att vi har god förståelse för alla tjänster, på alla olika nivåer inom ekonomifunktionen. Vi hittar briljanta och presterande ekonomer! Gazellas familjära personalkultur, vårt stora engagemang för att upprätthålla kontakten med våra kandidater samt ett skräddarsytt searchverktyg, bidrar till vår förmåga att leverera en snabb, flexibel och preciserad tjänst.

Tveka inte att kontakta oss här, om du letar efter ny ekonom till teamet!

Källor: &Franklys Engagemangsrapport och artikel