Skip to main content

Woopa för att nå dina mål i karriären

Publicerad 11 juli 2019 av Linn Albinsson

Drömmer du om ett nytt jobb eller att byta karriär? En populär metod för att nå dina drömmar kallas för WOOP (wish, outcome, obstacle, plan). Det är en enkel metod för att hjälpa dig omvandla din drömtanke till ditt drömjobb!

Tyskfödda psykologen Gabrielle Oettingen gjorde under tjugo år olika motivationsstudier där hon konstaterade att ju mer personer fantiserade om sina mål, ju mindre troligt var det att de uppnådde dem. Studierna konstaterade samtidigt att positivt tänkande och dagdrömmar hade många andra positiva effekter. Hon funderade då på hur man skulle kunna lösa den ekvationen. Svaret visade sig vara det hon kallar för mental kontrastering, som innebär att man kontrasterar sin dröm mot hindren som står i vägen för den. På så sätt kan man förankra drömmar i verkligheten, utan att förlora drömmars positiva effekter.

Här får du en enkel guide för hur du kan använda WOOP-metoden för att nå dina karriärsmål:

 • W för Wish.
  Här handlar det om att identifiera, formulera och konkretisera din önskan och vilja för att sedan skriva ner dem. Vad är ditt drömjobb, arbetsplats eller arbetsuppgifter?
 • O för Outcome.
  Föreställ dig resultatet du vill uppnå. Det kan vara allt från högre lön, roligare eller mer utmanande arbetsuppgifter till att helt byta tjänst eller karriär.
 • O för Obstacle.
  Här listar du dina potentiella hinder. Det viktiga här är att du är ärlig inför dig själv, det är inte alltid lätt att inse sina begränsningar. Detta steg hjälper till att förstå vilka önskningar som är orimliga men hjälper dig samtidigt att inse vilka möjligheter som finns.
 • P för Plan.
  Skriv ner en konkret handlingsplan för att övervinna dina hinder. Om X händer, då ska jag göra Y. Upprepa planen för dig själv flera gånger och kom tillbaka till den när du springer på dina motgångar.

Det är ett bra utgångsläge att göra en långsiktig WOOP-lista för att sedan göra enklare WOOPar som sträcker sig under kortare perioder. Du kan till exempel göra en ny WOOP-lista för varje ny arbetsdag eller vecka, där en WOOP exempelvis kan vara ”Jag ska gå hem i tid hela veckan”. När du genomfört några WOOPar kan du försöka få tänket till en vana. Gabrielle Oettingen menar att WOOP är vad psykologer kallar content neutral, alltså att metoden går att applicera på vilket innehåll som helst. Det finns alltså inga hinder för att testa metoden!

 

 

 

Källa: modernpsykologi.se