Skip to main content

Vikten av mjuka kompetenser på framtidens arbetsplats!

Publicerades 26 Aug 2020 av Linn Albinsson

Vi lever i en ständigt föränderlig värld. Vi vill hela tiden utvecklas och med hjälp av digitaliseringen har denna utveckling möjliggjorts, dock i ett rasande tempo. Världen, samhällen, arbeten och marknader står ständigt inför nya utmaningar och förändringar. Vilka kompentenser kommer efterfrågas mer av framåt? Vi har listat fem av dem!

Framtidens arbetsliv kommer inte se ut som det gör just nu, det kan vi med säkerhet veta när vi tittar på de förändringar som skett bara under de senaste åren. Det kommer tillkomma nya yrken samtidigt som vissa yrken kommer försvinna. I takt med denna förändring diskuteras det mycket kring att det kommer bli allt viktigare med de mer mjuka kompetenserna. Vilka är då de mjuka kompetenser som framtidens marknad efterfrågar? Vi har listat fem av dem nedan:

 • Komplex problemlösning och kritiskt tänkande.
  Vikten av att kunna hantera mer komplexa problem blir viktigare i takt med digitaliseringens nya krav och utvecklingen av AI. Med en förmåga att tackla dessa, kommer vi lättare kunna möta framtidens oväntade problem. I samband med problemlösning kommer även vårt kritiska tänkande att spela en större roll. De gäller att kunna ställa rätt frågor, att analysera, bedöma information för att kunna bemöta de utmaningar som uppstår. De som kan analysera och tolka data och sedan förvandla den till värdefull information kommer bli en värdefull kompetens hos många företag.
 • Kreativitet och Initiativtagande
  För att kunna hänga med i marknadens förändring kommer det ofta ställa krav på snabb och konstant utveckling för att lyckas. Personer som har entreprenöriella, innovativa, nytänkande förmågor och är drivande till att förverkliga idéer, är något morgondagens arbetsgivare kommer leta efter. Att ”tänka utanför boxen” är än mer aktuellt nu än någonsin.
 • Sociala färdigheter
  Robotar kommer ikapp oss på många plan, men när det kommer till förhandling, beslutsförmåga och känsla för att ge god service är det fortfarande människan som hanterar det bäst. Dessa sociala färdigheter, såsom även uppmuntran, motivation etc. blir än mer viktigt idag än tidigare eftersom det fortfarande är det område som vi ännu inte lyckats beröra med varken datorer, robotar eller AI.
 • Rörlig och anpassningsbar
  Världen förändras i allt snabbare takt, det är något som blir allt mer tydligt för varje år som går. För att hänga med kommer man behöva vara anpassningsbar. Rent konkret innebär det bland annat att man måste vara beredd att hela tiden lära sig nya saker, vidareutbilda sig och utvecklas. Att jobba på samma företag och ha samma arbetsuppgifter under större delen av sitt arbetsliv lär bli allt mindre vanligt i framtiden.
 • Samarbetsförmåga
  Det kommer vara viktigt att kunna samarbeta över olika nätverk och på ledning genom inflytande. Jämfört med tidigare ledarskap där chefen var den som styrde medarbetarna har vi på senare tid börjat arbeta mer i team, vi samarbetar.  Chefen är inte längre den som kommer med lösningen utan vi måste samarbeta för att hitta den. Nyckeln till ett bra samarbete är kommunikation, både skriftligt och muntligt. Detta är två egenskaper som kommer vara till din fördel i framtiden så börja träna på de redan idag!

Är det dags för att ta nästa steg i karriären? Gazella arbetar med rekrytering och inteimstjänster och samarbetar med flertalet attraktiva arbetsgivare. Klicka HÄR för att se våra lediga tjänster!

 

Källa: Motivations Artikel och Studentworks Artikel