Skip to main content

Vad kostar en interim manager?

Publicerades 31 Mar 2021 av Linn Albinsson

Har ni behov av att få in en erfaren ledare eller expert inom ett visst område under en begränsad period? Då är troligtvis en interim manager bästa lösningen. När en nyckelperson slutat eller försvinner under en tid och man inte önskar anställa, eller att man vill tillföra en högre kompetens för att förändra eller utveckla företaget, finns det ofta en stor trygghet i anlita en interim manager. En kompetent person som snabbt förstår läget, vet vad som bör göras och som snabbt kan börja bidra till verksamheten. Men vad kostar det att anlita en interim manager?

Vad kostar en interim manager?

Prisbilden för att anlita en interim manager varierar beroende på befattning, uppdragets syfte och varaktighet, samt storlek på företaget och vilken konsultprofil du väljer. I samband med startmöte med dig som uppdragsgivare går vi på Gazella igenom alla förutsättningar och gör en behovsanalys för att ta fram en kravprofil för rollen. När du anlitar oss som partner utgår sedan ingen kostnad för arbetet med att hitta kandidater. Eftersom vi arbetar proaktivt i sökandet kan vi redan efter 48 timmar presentera 1-5 kvalitetssäkrade kandidater med rätt erfarenhet som uppfyller uppställda krav. Ni får då en sammanställning där vi presenterar kandidaterna samt delger tillgänglighet och individuell kostnad för varje konsult. När ni är i behov av en erfaren ledare inom ekonomi – låt oss få presentera konsulter som passar er organisations behov.

Varför det är kostnadseffektivt att anlita en interim manager?

Om behovet är tillfälligt, vare sig det gäller ett personalbehov inför ett projekt eller grundläggande funktioner, är det en fördel att anlita en konsult. Kostnaden för konsulten finns endast kvar så länge behovet finns, vilket gör att ni sparar pengar på sikt i jämförelse med att anställa permanent. Det kan också minska den stress och belastning på avdelningen som lätt uppstår när en ledare försvinner en period eller när ett kompetenshål uppstått i något projekt.

Genom att anlita en interim manager får ni snabbt in en specifik kompetens som kan fylla en lucka, driva igenom ett projekt eller hantera en förändring. Ska ni exempelvis bygga en ny funktion på bolaget kommer ni spara både mycket tid och pengar på att ta in en trygg interim manager som har gjort samma uppdrag ett par gånger tidigare, ibland även i flera olika branscher. Det garanterar att ni får ett väldigt kvalitativt och effektivt jobb genomfört. Interim managers är heller inte låsta i någon internpolitik. Det innebär att de kan de utmana ledningsgruppen på ett annat sätt än en permanent manager kan, då de oftast kan vara mer frispråkiga, kan granska bolaget utifrån och har därför även lättare för att gå mer direkt in på det centrala i bolagets utmaningar. Dessutom är interim managers oftast överkvalificerade för det jobb de utför vilket gör att de kan de agera mentor och överföra kontakter och erfarenhet till teamet på ekonomiavdelningen som kvarstår långt efter uppdragets slut. I slutändan är det denna expertis och faktumet att ni får in en person snabbt och under en flexibel tidsperiod som du betalar för – vilket också är det viktigaste värdet av en interim manager.

Så debiterar interimsföretaget

En leverantör som tillhandahåller interim managers inom ekonomi utgår vanligtvis från konsultens eget timarvode och lägger sedan en egen marginal på detta. Oftast anges arvodet per timme eller dag. Däremot är det värt att notera att det är vanligt att kunna få kandidater presenterade för sig med uppgifter om pris och tillgänglighet, helt och hållet kostnadsfritt. Vi på Gazella tar aldrig betalt för vårt arbete förrän du skrivit på ett avtal med konsulten och denne påbörjat sitt uppdrag hos er.

Behöver du hjälp med att anlita en interim manager?
På Gazella finns många kvalificerade och engagerade interimschefer inom ekonomi och finans.

Varmt välkommen att kontakta oss så hittar vi en interimslösning som passar er!