Skip to main content

Trenderna som formar ekonomernas kompetensutveckling 2024

Publicerades 2024-04-15 av Soraya Contreras

I flera år har vi pratat om framtidens ekonomiavdelning och hur den kommer att se ut och fungera. CFO:er och Business Controllers antar en mer strategisk roll på företagen, och ekonomiavdelningarna blir mer digitala. Nu är det hög tid att anpassa sig. 2024 bjuder på ett gäng framträdande trender inom kompetensutveckling som du som ekonom har allt att tjäna på att haka på.

xr:d:DAGCeYYI3UY:3,j:2727354507355922910,t:24041509

Digital kompetens och dataanalys

Marknaden har ett behov av ekonomer som kan navigera i komplexa datamängder och omvandla dem till användbara insikter som driver affärsbeslut. Som ekonom behöver du utveckla din kompetens för att förstå grundläggande datahantering och bemästra de avancerade verktyg som finns för ändamålet. 2024 (och framåt!) bjuder på många möjligheter inom digitalisering som formar framtiden för ekonomiska strategier.

Big data och AI

Eftersom datadrivet beslutsfattande dominerar ekonomernas vardag allt mer, gäller det att förstå sig på och kunna hantera stora datamängder. Kunskap om AI och tillämpningar av det i ekonomiska analyser och prognoser är en viktig kompetens som ekonomer kommer att behöva utveckla ytterligare.

Rikta in dig på kurser inom dataanalys, big data-teknologi, AI och maskininlärning, så ligger du steget före.

Hållbarhet och ESG-rapportering

För moderna företag är hållbarhet och ESG-frågor inget nytt. Mot bakgrund av den ökade globala medvetenheten kring miljöfrågor och sociala frågor har företagens behov av att integrera det här i sin rapportering funnits med ett tag. Med årets nya, tyngre lagkrav behöver ekonomer ta sig an utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhetsområdet på ett helt nytt sätt. De behöver också få med sig flera avdelningar på tåget.

CSRD och ESRS

Kunskap om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och European Sustainability Reporting Standards (ESRS) behövs för att kunna möta de nya rapporteringskraven. Läs mer om dem i vårt matiga blogginlägg på ämnet här.

Det finns även flera utbildningar, både online och med fysiska träffar, där du kan djupdyka i olika delar av CSRD.

Mjuka färdigheter

I en allt mer digitaliserad tillvaro finns behov av mänskliga möten. De behövs för att utveckla ledarskap och innovation. Som ekonom har du mycket att hämta om du satsar på att utveckla dina mjuka färdigheter. Kommunikationsförmåga, problemlösning, kritiskt tänkande och förmågan att hantera förändring, stärker ekonomers kapacitet att samarbeta – med team, kunder och ledning.

Kommunikationsförmåga

Förmågan att kommunicera komplexa ekonomiska begrepp på ett tydligt sätt till icke-ekonomer blir allt viktigare, särskilt eftersom den icke-finansiella rapporteringen blir en allt större del av vardagen på företagens ekonomiavdelningar.

Kurser i effektiv mötesteknik, emotionell intelligens och produktivitet kan hjälpa ditt arbete på ekonomiavdelningen framåt. Och inte minst tillämpning av verktyg som visualiserar och pedagogiserar komplexa datastrukturer.

Ledarskap

Att vara en bra ledare är a och o, oavsett om det handlar om att leda projekt eller chefa över en hel avdelning. Förmågan att kunna hantera förändringar är också avgörande i en allt mer dynamisk och osäker ekonomisk tillvaro.

Utbildningar som täcker beslutsfattande, teambyggande, förändringsledning och konflikthantering är alltid av värde, och högaktuellt 2024.

Livslångt lärande och flexibel utbildning

Det går inte bara trender i vilka kunskaper som efterfrågas på marknaden. Det går också trender i konsumtion av information, dvs hur vi tar till oss information, och hur vi ser på lärande överlag. Att se utbildningskurvan på lång sikt och anpassa fortbildningen efter karriären och livet är en levande trend som många kan ha nytta av.

Livslångt lärande

Ekonomers behov av kontinuerlig utbildning för att hålla sig uppdaterade med de senaste regelverken och verktygen ökar i snabb takt. Men det krävs något annat än traditionell utbildning för att hålla jämna steg med marknaden. I stället gäller det att se på lärandet och karriären som ett livslångt åtagande, där varje tillfälle till ny kunskap tas.

Flexibla utbildningsformat

Onlinekurser, certifieringar och plattformar för mikroinlärning blir allt mer populära metoder för kompetensutveckling. Lika viktigt är det att följa viktiga nyhetsbrev, bloggar och uppdateringar från myndigheter för att se till att kunskapskurvan pekar uppåt. Nu, och i framtiden.

Nätverka med andra ekonomer

Att vara proaktiv och engagerad i sin egen kompetensutveckling är nyckeln till att blomstra i ekonomyrket under 2024. Men du behöver inte göra det ensam. Som mötesplatsen för ekonomer tror vi på Gazella på att dela kunskap och möta framtiden tillsammans. Ekonomer som blir en del av vårt nätverk får tillgång till värdefulla meet-ups där vi diskuterar aktuella ämnen och delar med oss av erfarenheter. Från Business Controllers och ekonomiassistenter till CFO:er och redovisningskonsulter – alla är välkomna.

Är du intresserad av att delta på en av våra många nätverksträffar? Maila oss på charlie@gazella.se och skriv i ämnesraden vilken roll du har, så säkerställer vi att matcha dig med relevant målgrupp och skickar dig en inbjudan till nästkommande event!

Gazella arbetar med rekrytering & interimstjänster, med ekonomen i fokus. Vi arbetar i specialiserade team inriktade på; chefspositioner, controlling och löpande redovisning.

Våra erfarna rekryteringskonsulter och personalvetare arbetar nära våra experter med lång operationell linjeerfarenhet. Vi har kompetensen som krävs för att förstå vilka kunskaper och egenskaper som behövs för att nå framgång i ekonomifunktionens alla olika positioner.

Gazella är din partner genom karriären. Våra rådgivare är ditt expertstöd i allt som rör ditt arbetsliv.

Tveka inte att ta kontakt med oss på Gazella vid frågor eller funderingar!