Skip to main content

Så har rekryteringsmarknaden förändrats under covid 19

Publicerades 19 nov 2020 av Linn Albinsson

Att arbeta som ekonomikonsult är idag en relativt vanlig anställningsform som ger en fantastisk möjlighet att snabbt bygga på sig en hel del erfarenhet. Det som lockar många är större frihet, högre lön och en spännande karriär. Är du en ekonom som funderat på att testa att arbeta som konsult, men ännu inte tagit steget, och vill veta mer om vad det innebär? I detta inlägg berättar vi om hur det är att vara ekonomikonsult.

Osäkerhet bland företagen

Sedan i mars har vi sett en ovisshet som gjorde att många rekryteringar och konsultuppdrag sattes på paus. Ingen visste vad som skulle ske och hur pandemin skulle utvecklas. Eftersom många företag inte heller visste om de skulle överleva eller i vilken utsträckning de skulle klara pandemin har det tyvärr lett till att många förlorat sina arbeten. Varsel och pausade rekryteringar har påverkat ekonomin och gjort att vi ser en betydligt större kandidatmarknad, som samtidigt är väldigt stark.

En stark kandidatmarknad

Våren och sommarens varsel av personal har generellt lett till att landets kandidatmarknad nu både är större och starkare än någonsin. Gazella upplever att detta även gäller för ekonomer, även om ekonomiavdelningar inte påverkats av varsel i alls samma utsträckning som i vissa andra branscher. Detta eftersom ekonomifunktionen i många fall varit än högre belastade under den gångna perioden. Däremot valde många företag att pausa helt eller har varit avvaktande gällande nyrekryteringar till företaget. Av den anledningen upplevde Gazella att branschen för interimt anställda drabbades hårdare av varsling till följd av pandemin, då många företag valde att inte förlänga konsultuppdragen eller att avsluta dem i förtid. Men vi ska inte tappa hoppet. Gazella ser nu att fler och fler företag som antingen valde att varsla personal eller pausade sina rekryteringar och interimsuppdrag sedan pandemin bröt ut, nu har börjat återanställa igen då behovet oftast kvarstått under hela perioden.

Ladda ner guiden: Så har rekryteringsmarknaden påverkats av Covid-19

Mer tid läggs på genomgång av kandidater

För Gazella började rekryteringar sakteligen komma igång igen efter sommaren, i alla fall för verksamhetskritiska roller som exempelvis koncernredovisare och CFOs. Rekrytering inom redovisning börjar så smått återigen stabilisera sig. Men en stor skillnad syns – det är avsevärt många fler sökande på de tjänster som läggs ut. Det innebär att alla som söker ny personal kommer behöva lägga mycket mer tid åt att gå igenom och återkoppla till alla ansökanden än tidigare. Gazella ser också att kandidater nu i allt högre utsträckning söker bredare och att man får in många fler jobbansök där kandidater antingen är underkvalificerade eller överkvalificerade för rollen de söker. 1 av 4 arbetssökanden har ghost:at en arbetsgivare på grund av att de varit för långsamma gällande återkoppling och hela 55% får en sämre bild av företaget när det sker, enligt en undersökning från Careerbuilder . Det är därför viktigt att du som arbetsgivare ser till att ni hinner behandla ansökningar professionellt för att värna om företagets varumärke. Tänk också på att ha ett bra systemstöd för att hantera ansökningar korrekt GDPR mässigt.

Löneflexibilitet har ökat inom ekonomiområdet

Till följd av ovissheten på rekryteringsmarknaden har Gazella även sett att många av kandidaterna som rekryteras inom ekonomiområdet blivit mer flexibla när det gäller sin  lönefärväntning. Kandidater inom ekonomiområdet har haft en bra utveckling av löner under de senaste åren och det har mycket att göra med att det varit svårt att hitta tillgänglig kompetens inom flera olika positioner inom ekonomifunktionen. När en kandidat blivit tillfrågad att byta tjänst från en redan fast anställning har det tidigare förväntats en ganska stor löneökning i jämförelse med när detta skett i flertalet andra branscher. Vi upplever nu en större flexibilitet hos kandidater kring löneförväntan i just dessa fall.

Konsulter har is i magen

Under pandemins start  trodde många i branschen att konsulter skulle vilja söka sig till fasta positioner för att känna större trygghet. Något som kan verka förvånande, är att vi sett att majoriteten av konsulter önskar fortsätta med konsultarbete och väljer att ha is i magen för att vänta ut den rådande pandemin och antingen fortsätter söka arbete på uppdragsbasis, eller hoppas på att kunna återgå till uppdrag senare igen.

Vi rekommenderar att du laddar ner och läser vår guide “Så har rekryteringsmarknaden förändrats under corona”. I guiden får du ta del av mer förändringar, där vi går in mer på detaljer kring vår syn på hur arbetsmarknaden ser ut idag och får en sammanställning av hur arbetslösheten är just nu. Vi går också igenom hur vad man som ledare bör tänka på för att behålla motivation och arbetskultur i teamet under de utmanande tider som råder och mycket mer!