Skip to main content

Nya lagar under juli och juni – vi listar de viktigaste förändringarna

Publicerades 13 Jul 2021 av Linn Albinsson

Under juni och juli har en rad nya lagar i trätt i kraft. Här kommer en lista på några av de viktigaste förändringarna som är bra att känna till för dig som är företagare och/eller ekonom:

Nedsatt arbetsgivaravgift för unga
Den nya regeln innebär att den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter för personer som är 19-23 år som gäller under perioden januari 2021 – mars 2023 har sänkts ytterligare, där arbetsgivaravgiften nu blir 10,21 procent. Reglerna träder i kraft från 19 juli och avser ersättning som betalats ut under juni, juli och augusti 2021.

Lagändring för att underlätta för finansiella företag i kris
Från första juli har det skett en lagändring innebärande att ett finansiellt företag vid en kris kan försättas i resolution istället för i likvidation eller konkurs och det är ägarna och borgenärerna, inte skattebetalarna som ska bära förlusterna i ett sådant företag.

Möjlighet till att tillfälligt vidta marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning
Det har nu gjorts en ändring gällande den bestämmelse som tillfälligt möjliggör för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och ändå ses som arbetslös, som gäller året ut.

Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter
Från 1 juli slopades det tidigare undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde och att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skatteskyldiga för mervärdesskatt för varor som säljs via plattformen.

Nya regler för att förhindra att en typ av skatteplanering införs
Med syfte att motverka skatteplanering genom så kallade omvända hybrida missmatchningar som uppkommer på grund av skillnader i olika länders skattelagstiftning har det nu kommit nya regler, som trädde i kraft 1 juli.

Avdragsrätten begränsas
En ny bestämmelse i inkomstskattelagen begränsar avdragsrätten ytterligare för ett företags underskott från tidigare år. Ändringen gäller från 11 juni 2021.

Justerad beräkning av bilförmån och skärpt utsläppsgräns för klimatbonusbilar
Från den 1 juli 2021 har den schablon som används för att beräkna värdet av bilförmån justeras på så sätt att två delbelopp i beräkningen ändras – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet. Utsläppsgränsen skärps till 60 gram CO2/km och högsta bonusbeloppet höjs till 70 000 kronor för klimatbonusbilar. Ikraftträdande 1 april 2021.

 

Är du ekonom och redo för nya utmaningar?
Gazella är ett interim och rekryteringsföretag som fokuserar på tjänster inom ekonomi och finans. Besök gärna gazella.se för att spana in våra lediga tjänster, eller registrera ditt cv hos oss, så kommer vi ha möjlighet att kontakta dig gällande intressanta tjänster som matchar din profil.

Källa: Tidningen resultats artikel – där du hittar alla 21 nya lagar.