Skip to main content

Nya krav på arbetsgivare idag från yngre utbildade generationen.

Publicerades 30 Jan 2019 av Linn Albinsson

Arbetsgivare som söker ung kompetent personal vet att det är arbetstagarnas marknad som gäller just nu. Tiden då man jobbar större delen av sitt arbetsliv på samma ställe är förbi. De unga och välutbildade vet vilken kompetens de besitter, har ett gott självförtroende och vet sitt värde på arbetsmarknaden. Att möta dessa förväntningar kan vara krävande för arbetsgivarna när allt högre krav ställs på egen tillfredställelse, mobilitet och utvecklingsmöjligheter.

 

Under rådande högkonjunktur på arbetsmarknaden, har arbetsgivare många konkurrenter som slåss om arbetstagarna. Bland de utbildade unga har det mer blivit en fråga om vad företagen kan erbjuda dem, snarare än vad den anställda kan erbjuda företaget. För att vara attraktiv som arbetsgivare idag bland den yngre generationen räcker det inte längre bara med att erbjuda en bra lön. Redan vid rekrytering ställer de yngre arbetstagarna krav på företaget. Det gäller för arbetsgivarna att leva upp till förväntningarna, annars väljer många att gå vidare redan efter något år.

I en undersökning från Deloitte Millennial Survey från 2018, kan vi se att endast 28 procent av Millenials önskar stanna längre än fem år på sin nuvarande arbetsplats. Det är ett gap som ökat med 15 procentenheter från året innan. Den stora utmaningen för arbetsgivare framåt kommer vara att behålla sin kompetenta personal.

Som arbetsgivare blir det därför alltmer viktigt att erbjuda ett mer individanpassat erbjudande. Varje person är olika och värderar olika saker, mjuka värden blir alltmer viktigt. Som arbetsgivare kan du förhandla på ett mer individanpassat sätt för att locka till dig och behålla bra personal. Mobilitet och att få jobba flexibelt är något den yngre generationen prioriterar högt i val av arbetsplats. Att man kan välja att jobba hemifrån, anpassa arbetsmängd och att själv få styra över sina arbetstider, är alla delar som skulle kunna höja ett företags attraktionskraft på marknaden. En positiv arbetskultur med aktiviteter och gemenskap är viktigt. Även ett bra ledarskap och en stark värdegrund som lyser genom hela företaget.

Majoriteten av den yngre generationen söker självuppfyllelse. De söker stöd från sina arbetsgivare för att utvecklas och vill snabbt klättra på karriärstegen. Många vill anse sig själv vara senior redan efter några få år och vill snabbt inta nya ansvarsområden för att komma till den tjänst de eftersträvar. För att vara attraktiv som arbetsgivare innebär det att man behöver erbjuda chans till vidareutveckling, erbjuda kurser och internutbildningar samt följa upp sin personal angående deras leverans och utvecklingschanser.

Dagens förändringar på arbetsmarknaden påverkar företagens förmåga till att vara konkurrenskraftiga. I en snabbföränderlig värld och i ett dynamiskt arbetsliv kan det vara svårt för enskilda företag att klara av deras talangförsörjning på egen hand. Idag väljer därför många att ta extern hjälp både för att utveckla bolagens kultur och värderingar men också vid utformningen av arbetsroller och rekryteringen till dessa. Att jobba för att hålla sig attraktiv som arbetsgivare är självklart ett ständigt pågående arbete hos alla Svenska företag, men att lyckas långsiktigt med det arbetet kommer vara avgörande för företagens framtid och fortsatta tillväxt.

Källa: Gazellas rekryteringsteam och Deloitte Millennial Surveys undersökning från 2018.