Skip to main content

När bör man anlita en interim manager framför att anställa?

Publicerades 15 apr 2021 av Linn Albinsson

Traditionellt sett har man tagit in en interim manager när man snabbt behövt fylla en lucka på bolaget, men företag blir allt bättre på att även ta till vara på den unika möjlighet en interim manager kan ge, där man får en annan typ av utväxling och affärsnytta. Vid vilka tillfällen tjänar företaget på att ta in en interim manager framför att anställa? Vi hjälper er att reda ut detta.

Fördelar med att välja en interim manager framför att anställa

Rollen som interim manager är ett yrke i sig, där de som valt att arbeta på uppdragsbasis oftast gör det då de drivs av att göra punktinsatser och se resultat. Eftersom det är en kortare tidshorisont för ett interimsuppdrag än en permanent roll kan man enkelt sätta tydliga mål och förväntansbild för uppdraget, vilket gör att arbetet blir väldigt resultatfokuserat. Personen ansvarar för att arbetet ska kunna levereras i tid och ge goda ROI-siffror kopplade till det uppdrag hen anlitats för.

Till ett interimsuppdrag kan du oftast även attrahera en konsult med bredare erfarenhet än vid permanent tillsättning. Att få in en ledare med bred kompetens kan skapa ett stort värde för företaget, då konsulten kan agera mentor och överföra kunskap till teamet som kvarstår även efter uppdragets slut. Även om interim managers anpassar sig efter företagets kultur är de inte låsta i någon internpolitik, vilket gör att de kan vara mer strategiska och opartiska i sina beslut. De har av denna anledning också lättare för att vara mer frispråkiga än en permanent manager och kan därför utmana och stödja ledningsgruppen på ett annat sätt. En interim manager kan även se verksamheten med objektiva ögon, vilket gör att de har lättare för att gå mer direkt in på det centrala i bolagets utmaningar. Eftersom de flesta interim managers varit på ett flertal bolag tidigare kan de även dela med sig av hur andra bolag arbetar och ge nya perspektiv och infallsvinklar på arbetet.

När bör man anlita en interim manager?

När en nyckelperson försvinner från företaget eller om det sker en förändring eller resa i organisationen finns det ofta en stor trygghet i anlita en interim manager som är expert inom området. Någon som genomfört liknande uppgift sedan tidigare och därav kan fylla ett kompetenshål i ett befintligt projekt. En trygg person som snabbt förstår läget, vet vad som bör göras och som snabbt kan börja bidra till verksamheten. Om det rör sig om att ni är i behov extra hjälp vid arbetstoppar, behov att fylla en lucka under pågående rekryteringsprocess, föräldraledighet eller sjukskrivning eller behöver få in en expert under något projekt eller en förändringsprocess, är oftast en interim manager det absolut bästa alternativet. Om ni däremot behöver kompetens på lång sikt, kan det vara en fördel att anställa.

I vår guide har vi en checklista över vilka tillfällen det är mest fördelaktigt att ta in en interim manager och en beskrivning av hur interimsprocessen brukar se ut hos interimsföretag samt lite andra tips om bland annat hur du väljer leverantör och hur man lyckas med sin interimslösning när konsulten väl är på plats. Du hittar bildlänken till guiden nedan.

Vad är mest lönsamt ekonomiskt?

Kostnadsmässigt finns det både fördelar och nackdelar med att anställa och att ta in en interim manager. Söker du en kompetens som ni kommer behöva för en lång tid framöver och inte har stora skiftningar i arbetsbördan är det oftast mest fördelaktigt att anställa. Ni får då in en person till en fast kostnad som blir en del av er företagskultur och slipper betala extra ersättning till ett interimsföretag, vilket ni kan tjäna på i längden. Men att anställa innebär kostnader, dels en fast lön som ska betalas ut varje månad men även arbetsgivaravgifter, pension samt semester och sjukersättning när personalen inte är på plats. När du hyr in personal är det inte ni som är arbetsgivare, utan ni betalar en fast timkostnad till interimsföretaget. Denna kostnad är generellt dyrare än vid anställning – men ni betalar endast för den tid konsulten arbetar. Om ni därför har ett varierande behov och söker en expert under en begränsad period och vill slippa en tidskrävande rekryteringsprocess och administration, så kan ni spara både tid och pengar på att ta in en expert. Det garanterar att ni får ett väldigt kvalitativt och effektivt jobb genomfört under den period ni behöver extra stöd.

Sammanfattningsvis: interimslösning eller anställa?

  • Om behovet är permanent – anställ.
    Genom att rekrytera permanent får ni in en anställd till en fast kostnad som blir en långsiktig medarbetare och en del av er företagskultur, samt får större kontinuitet till företaget.
  • Om behovet är tillfälligt och/eller ni behöver få in en specialkompetens under en tid – anlita konsult.
    Vare sig det gäller ett personalbehov inför ett projekt, en förändring eller grundläggande funktioner, är det vid detta scenario en fördel att välja en interim manager. Kostnaden för konsulten finns endast kvar så länge behovet finns – vilket kommer spara både tid och pengar på sikt i jämförelse med att anställa en permanent chef. Det kan också minska den stress och belastning på avdelningen som lätt uppstår när en ledare försvinner en period eller när ett kompetenshål uppstått i något projekt.

Behöver du hjälp med att anlita en interim manager?
På Gazella finns många kvalificerade och engagerade interimschefer inom ekonomi och finans.

Varmt välkommen att kontakta oss så hittar vi en interimslösning som passar er!