Skip to main content

Kollar arbetsgivaren upp dina sociala medier vid nyanställning?

Publicerades 6 Maj 2020 av Linn Albinsson

Tål dina sociala medier en granskning från rekryteraren när du söker nytt jobb? Dina sociala medier kan påverka ditt jobbsökande då 38% av företagen kollar dina sociala medier som en del i deras bakgrundskontroll. Rebecca Benholm, rekryteringskonsult på Gazella, berättar hur Gazella gör sina bakgrundskontroller av kandidater som söker jobb via dem.

I en undersökning som Stockholms Handelskammare genomförde 2018, uppger 38% av företagen att de använder sociala medier som en del i sina bakgrundskontroller vid rekrytering. Undersökningen visade att referenstagning var överlägset vanligast för att göra bakgrundskontroller, hela 97% uppgav att de använde sig av den metoden. 77% kontrollerar tidigare anställningar och två tredjedelar undersöker kandidaternas utbildningshistorik. Rekryteringsföretaget Gazella använder bakgrundskontroller som en viktig del i sitt arbete under rekryteringsprocessen.

”För Gazella är det viktigt att göra en helhetsbedömning av kandidaterna vi möter. Vi kartlägger kandidatens erfarenhet, kollar akademisk bakgrund, ställer frågor för att avgöra deras kunskap kring rollen och lyssnar efter personliga egenskaper. Vi kan också göra tester som kan utvärdera kandidatens olika logiska förmågor och personlighet, om behov finns. Vi gör även kontroll om brottslig bakgrund finns, om kund önskar det. Referenstagning är ett naturligt inslag i vår process, för att kontrollera kandidatens tidigare arbetsuppgifter och om kandidatens personliga egenskaper stämmer överens med bilden vi fått,” berättar Rebecca Benholm, rekryteringskonsult på Gazella.

Rebecca berättar att det förekommer att hon kollar arbetssökandens sociala medier som en del i bakgrundskontrollen och nämner att det är bra att man som arbetssökande är medveten om vilken information man ger ut om sig själv på sina sociala medier.

”Vi kan absolut googla eller kolla upp kandidaten på sociala medier men i så fall gör vi det mest för att skapa en generell bild av kandidaten och se ifall det stämmer överens med intrycket vi fått av personen. Som rekryteringsföretag ska vi vara en förtroendegivande leverantör till våra kunder och de förväntar sig nog att vi gjort denna kontroll av de sökande,” berättar Rebecca.

Undersökningen visade att syftet till att kolla upp kandidatens sociala medier, från arbetsgivarnas håll, var att kolla upp så att inte en eventuell framtida kollega har intressen som krockar med företagets etik, värderingar, policy och inriktning.

”I det digitala samhället vi lever i idag, blir anställda ofta och även ofrivilligt ambassadörer för företaget. Hittar man många olämpliga bilder när man söker på en kandidat kan man ifrågasätta huruvida personen har reflekterat på hur det påverkar deras privata varumärke och så även företagets. Det kan därför vara bra att tänka till på vilka bilder man vill visa upp för sin chef, om man har öppen profil. Samtidigt måste man som rekryterare vara kritisk till det man ser. Mycket kan vara taget ur en kontext som hör till kandidatens privatliv. Man kan aldrig säkert veta om det kommer påverka framtida arbetsplats eller inte men beteendet i sociala medier kan hjälpa till att få uppfattning om vilken karaktär kandidaten har. Finns indikationer på missbruk eller brott, rasistiska eller sexuellt kränkande värderingar, kan det absolut påverka beslutet,” avslutar Rebecca.

Det kan alltså vara bra att reflektera och se över vad du publicerar online men var inte rädd för att vara personlig. Visa vem du är, dina intressen och var dig själv, arbetsgivaren letar efter en person som man vill tillbringa dagarna ihop med, inte en robot.

 

 

Behöver ni hjälp med rekrytering och interimslösningar? Läs mer om Gazellas tjänster HÄR