Skip to main content

Hållbart ledarskap – en del i att skapa ett framgångsrikt företag som motarbetar stress

Publicerades 27 Mar 2019 av Linn Albinsson

I tidigare inlägg pratade vi om att en bra ledare ska finnas där för sina medarbetare och undanröja de hinder som finns och uppkommer på arbetsplatsen. När medarbetarna får ge uttryck för sina hinder och får möjlighet till att tillsammans med chefen hjälpas åt att undanröja inre och yttre hinder, jobbar man för ett hållbart arbetsklimat. I Sverige har sjuklönetalen dubblerats på 5 år, varav en tredjedel anses bero på stress. Stress kostar, dels för den anställdes hälsa, men också i förlorad potential, låg produktivitet och dåliga förutsättningar för innovation. Det gäller att börja med att ge ledarna vetenskapligt grundade redskap för att själva bli hållbara.

Trenden går mot att vi blir allt sjukare och olyckligare. I det uppkopplade samhället vi lever i idag är det svårt att dra gränsen mellan jobb och fritid. Vi nås varje dag av tusentals aktörer som vill åt vår uppmärksamhet och komplexiteten i hur företag organiserar sig har ökat 35-fallt sedan 50-talet. Organisationerna kan spela en central roll i att vända den trenden genom att jobba för en mer hållbar arbetsplats, vilket är en win-win situation för alla, det finns inga förlorare i en sådan utveckling. För att komma dit bör bolagen fokusera på hållbara ledare snarare än hållbara organisationer samt utbilda alla som sitter på en ledande position om vilken nyckelroll de spelar för företagets hållbarhet och framgång.

Uppmärksamhet är tätt kopplat till fokus. För att kunna fokusera helhjärtat behöver man kunna bevara sin uppmärksamhet. Avbryts vår fokusering, resulterar det direkt till lägre produktivitet, innovation och kreativitet. Stress kan också innebära svårighet för att lyssna aktivt, vilket drabbar relationer och medarbetarnas mentala hälsa. När vi är stressade har vi en benägenhet för att välja de enklaste uppgifterna först och vi undviker därför saker som kräver kreativitet, resonemang och medvetna val. Bristande fokus bör därav tas på allvar, både på individ- och organisationsnivå.

För att vara en hållbar ledare behövs goda strategier för att hjälpa sina medarbetare att behålla fokus och hantera komplexiteten. Som ledare kommer du stå inför utmaningen att följa med i den tekniska utvecklingen och de förändringarna som sker just nu i hur vi gör affärer och driver verksamheter. Det är viktigt att även chefen får utrymme för att dela reflektioner och tankar, för ensam uppnår man aldrig samma kapacitet som man gör när man delar erfarenheter och idéer med andra.

Som ledare bör man också föra en kontinuerlig dialog med sina medarbetare för att skapa en organisatorisk- och social arbetsmiljö som förebygger stress. Erbjud lugna ytor som gör det lättare att behålla fokus. Eftersträva och uppmuntra en sund mentalitet, genom att till exempel se till att personalen har tillgång till att träna både fysiskt och mentalt på jobbet, gärna även öva sig i mindfulness. Men framförallt – utbilda era ledare i personalfrågor och hur man leder en grupp på ett hållbart sätt.

Källa: SSE Executive Educations artikel med Jeannette Eidmann om Hållbart ledarskap.