Skip to main content

Gig-arbete, en snabb väg till jobb!

Publicerades 9 Jul 2020 av Linn Albinsson

Under pandemikrisen har gig-ekonomin blivit viktig, då den skapar nya vägar till arbete och har blivit ett sätt för många människor att hålla sig flytande i spåren av permitteringar och uteblivna jobb. Det har blivit än tydligare att gig lösningar bidrar till en snabbare väg in på arbetsmarknaden. Vilka fördelar finns det för jobbsökanden med gig-anställning och vad ska man som arbetsgivare tänka på?

Som en konsekvens av pandemin har sysselsättningsgraden i Sverige minskat och prognoserna pekar just nu mot en tvåsiffrig arbetslöshetsprocent i slutet av 2020. Dessa personer är till stora delar välutbildade, skickliga individer som nu aktivt söker nya arbetsmöjligheter. Många har och kommer till följd av pandemin skriva in sig på arbetsförmedlingen där organisationen med sina verktyg ska hjälpa dem till nytt arbete. De processer och regelverk som finns för att individer ska kunna få arbete genom arbetsförmedlingen är oftast långa och tidskrävande för alla och kan ofta dröja flera månader. Under den perioden kan individen få arbetslöshetsstöd men arbetslösheten är ofta en källa till utanförskap och oro för sin försörjning. I situationer som denna är den snabbhet och styrka som gig-ekonomin har helt oöverträffad, då man genom att ta hjälp av rekryteringsföretag eller gig-plattformar kan få ett jobb redan nästa dag.

-Vi på Gazella är övertygade om att konsultuppdrag skapar möjlighet för kandidater att snabbt komma ut i arbete, samla på sig mycket erfarenhet från olika branscher, testa olika storlek på företag och möta olika organisationsstrukturer och kulturer. Det är viktigt att arbetsgivaren tänker på att göra en bra onboarding av kandidaten, fysisk såsom digital, och tar ansvar för att se till att kollegan får med den sociala och kulturella biten, även om det kanske är ett kortare uppdrag. Detta kommer vara viktigt framåt för att attrahera kandidater, öka deras trivsel men också öka individens effektivitet från dag ett. Framåt så kommer kandidater även rekommendera företaget till andra kandidater, vilket vi märker underlättar processen för företagen, säger Filip Grundströmer, Manager Interim Accounting, hos rekrytering och interimsföretaget Gazella.

Tre tips vid digital onboarding av ny kollega

Det har samtidigt skett ett stort uppsving av online-aktivitet i Sverige, som har skapat den perfekta miljön för utvecklingen av plattformsekonomin. En nyligen genomförd studie från Free Trade Europa, ”Analysing and Quantifying the Platform Economy in Sweden” visar att 5% av svenskarna främst försörjer sig genom plattformsekonomin. Av detta kan man alltså konstatera att framtidens arbetsmarknad redan är här, där människor på olika sätt arbetar utan fast anställning. Vad händer egentligen när man arbetar på uppdrag, eller kanske arbetar på en digital plattform fysiskt ifrån varandra, istället för på traditionellt kontor med fast anställning? Vi frågade Daniel Wessberger, senior consultant på Gazella Business Support, som är ett rekrytering- och interimsföretag för support och verksamhetsstödjande tjänster.

– Klart det händer en del när man väljer att arbeta som konsult istället för fast anställning, men de flesta är väldigt positiva till att arbeta på uppdrag och de tas emot väl på arbetsplatserna. Vi märker redan nu att pandemin bidragit till att kraven på fysisk närvaro inte är lika given som innan. Det viktigaste är att arbetsgivare och arbetstagare tar sitt ansvar med att anpassa sig utefter den nya utvecklingen som sker. En risk är att människor kan utnyttjas, speciellt i nya plattformsekonomin som växer fram, man behöver se efter sina villkor. Gazella erbjuder alltid rättvisa villkor för våra konsulter, vare sig de är anställda via oss eller hos kundföretag. En sak är säker, Gig-ekonomin är på ständig uppfart och kommer vara viktig för utvecklingen framåt där gig-arbete kommer bli en stor del av hur många arbetstagare i framtiden kommer försörja sig. Det gäller bara att samhället hänger med och ger arbetstagarna den trygghet de behöver i form av att kunna säkra lån, kreditkort, sociala förmåner och utveckla goda villkor för giggarna, säger Daniel.

Är du nyfiken på en konsultanställning? Läs mer om våra interimstjänster på vår hemsida!
En anställning som konsult,  ger dig möjligheten att testa på spännande tjänster, bolag och branscher under en begränsad tidshorisont. För många är detta ett värdefullt sätt att få lära sig mer, utvecklas i sin yrkesroll eller pröva något nytt som konsult. Ett interimsuppdrag kan även vara vägen till en fast anställning, då du som konsult ofta erbjuds att fortsätta din tjänst som fast anställd efter avslutat uppdrag.