Skip to main content

Gazellas guide om möjliga karriärvägar för dig som studerat ekonomi

Publicerades 28 Feb 2019 av Linn Albinsson

Som nyexaminerad ekonom kan det vara svårt att veta vilken väg man ska välja efter avslutade studier. Det är inte helt enkelt att ha koll på vilka yrkesalternativ som finns och vilka vägar det finns för att nå den position man önskar. Vi hjälper dig navigera i yrkesdjungeln och visar två möjliga karriärstegar för dig som tagit examen inom ekonomi.

Som ekonom har man en bred examen med många olika möjliga framtida karriärvägar och goda framtidsutsikter. En rapport från Civilekonomerna under 2018 visar att 51% av ekonomerna får arbete redan före avslutad utbildning och 88% har jobb inom sex månader efter avslutade studier. ”15% får en chefsbefattning tre år efter examen” uppger Fanny Hemmingsson, utredare på Civilekonomerna. Har man en chefsposition i sikte finns det många olika vägar att nå dit.

Controllingyrken har varit ett trendyrke inom ekonomi de senaste femton åren, där många nyexaminerade ser controlling som sitt främsta mål efter examen för att senare kunna hamna på en chefsposition. Det många inte är medvetna om är att vägen till en chefsposition ofta börjar inom redovisning, och att båda vägar fungerar lika bra. Skillnaden mellan controlling och redovisning ter sig lite olika, där de analytiska egenskaperna provas på olika sätt. En roll inom junior controlling handlar mycket om att producera rapporter och följa upp finansiell information. En roll som Junior Accoutant inom redovisning handlar oftast i större utsträckning om att analysera och man får i större utsträckning sätta sig in i företagets olika affärshändelser. Ofta är det också en förutsättning att man har redovisning i grunden för att nå framgång inom Controlling.

Beroende på vad du har för framtida karriärsmål, finns det många olika vägar dit. För att hjälpa dig se de olika karriärstegen till en chefsposition, har vi på ett förenklat sätt förklarat de mest förekommande vägarna. En del roller har andra benämningar och nya roller tillkommer ständigt men vi hoppas detta hjälper dig få en bra överblick på de olika ekonomirollerna.

Som nyexaminerad idag är det väldigt vanligt förekommande att man får sin första anställning på interimbasis. Det kan verka skrämmande till en början att ta en anställning som inte är en fastanställning men det är inget att vara rädd för. Konsultuppdrag är ett bra sätt för att testa olika företag och tjänster om man är osäker på vilken inriktning man vill arbeta inom. Det gör att man snabbt samlar på sig många olika erfarenheter, vilket ofta gör att man snabbare klättrar uppåt i karriären. Det ger också en stor möjlighet till att få in en fot på företag som kanske annars är svåra att få anställning på, och i många fall leder uppdraget till en fast anställning.

Funderar du på ditt nästa steg i karriären? Tveka inte att höra av dig till våra rekryterare!