Skip to main content

Gazella satsar och spetsar affärsområdet Executive Search & Interim Management

Publicerades 4 Dec 2023 av Linn Albinsson

Gazella satsar och spetsar därmed affärsområdet Executive Search & Interim Management, där Caroline Wettermark kliver in som Operation Manager över dessa två områden, och tar därmed över taktpinnen från Fredrik Newstam.

Caroline är jurist i grunden och har arbetat inom finansbranschen i olika roller sedan examen 2008. Under de senaste 11 åren har hon arbetat med executive search och konsulttjänster för chefspositioner.

“Jag är väldigt glad över att få detta förtroende”, säger Caroline Wettermark, ny Operation Manager på Gazella.
Då jag har arbetat inom både Executive Search & Interim Management har jag sett den enorma potentialen som ligger häri. Det råder hård konkurrens inom ett så nischat och seniort segment, och detta ser jag och mitt team fram emot att utmana!

Framför mig ser jag att vi även kommer att utveckla marknaden inom Executive Search. En förändringsvåg har sköljt över våra kunder och kandidater, och bilden av att det skulle vara överdrivet “corporate” eller gå långsamt stämmer inte längre.

Denna målgrupp har ett stort ansvar på sina axlar att driva förändring i bolagen, och här förstår vi precis vilket partnerskap som behövs för att stärka upp, agera framåtlutad samtidigt som vi påvisar effekt av våra leveranser”, menar Caroline Wettermark.

I en tid där kunskapstrycket ökar och de Executiva ekonomirollerna får ett större strategiskt ansvar över att driva innovation i kombination med tillväxt och lönsamhet, är detta en naturlig förflyttning för Gazella som experter inom rekrytering och interimstjänster inom ekonomi.

Fredrik driver fortsatt vidare Gazellas resterande affärsområden med än mer fokus på att vässa erbjudandet mot Controlling, Accounting, Payroll & Supply Chain.
“Jag ser fram emot att få lägga i högväxeln på en av de absolut viktigaste grundbultarna inom ekonomi- och inköpsfunktionen, säger Fredrik Newstam, medgrundare och Operation Manager på Gazella.

Att få armkroka med Caroline och därmed sätta en mer träffsäker strategi, för att våra kunder ska få högre utväxling av Gazellas tjänster, samtidigt som vi skapar synergieffekter mellan de specialiserade affärsområden, är helt i linje med min bild av vart vi är på väg i vår bransch”, säger Fredrik Newstam.

Omorganiseringen och satsningen blir ett naturligt nästa steg i Gazellas fortsatta expansionsresa.
“Gazella växer kraftigt och jag ser stor potential i att växla upp inom utvalda områden. Vi har en tydlig strategi kring att vara den självklara mötesplatsen mellan dagens talanger och arbetsgivare, där vi tydliggör vårt fokus och självklara position mot olika roller inom ekonomi, som spänner mellan generalister, specialister och chefer, berättar Erik Wennhall, koncernchef och VD för rekryteringskoncernen RecruitTech Sweden och dotterbolaget Gazella.

Caroline blev det självklara valet för oss som personen att driva det nya operations-teamet inom Gazella, som fokuserar på att växa Executive Search samt management-segmentet”, avslutar Erik.

Gazella är den främsta mötesplatsen mellan dagens talanger och arbetsgivare. Gazella AB ingår i koncernen RecruitTech, och är en av Sveriges ledande aktörer av rekrytering och interimstjänster inom ekonomi.

I våra specialiserade team arbetar både seniora rekryteringskonsulter, personalvetare samt personer med gedigen operationell erfarenhet inom ekonomi. I kombination med snabb profilmatchning genom Gazellas kompetensdatabas Track säkerställer vi en effektiv, träffsäker och hållbar matchning.

Inom koncernen finns även Gazella Business Support AB, som primärt fokuserar på personalförsörjning inom Supply Chain. Tillsammans omsätter bolagen ca. 210 miljoner med drygt 150 medarbetare.

 

För frågor, kontakta:

Erik Wennhall, Koncernchef och VD
erik.wennhall@gazella.se
Tel: +4676 176 01 10

Caroline Wettermark, Operation Manger
caroline.wettermark@gazella.se
Tel: +4676 176 01 32

Övriga pressfrågor:
Soraya H. Contreras, Chief Marketing Officer
soraya.contreras@gazella.se
Tel: +46 76 176 01 83