Skip to main content

Gazella etablerar en ny relationsskapande funktion med Kent Pettersson som ledare.

Publicerades 16 sep 2019 av Linn Albinsson

Gazella har snabbt etablerat sig som en av Sveriges ledande interim- och rekryteringspartner för tillsättningar inom ekonomi- och finanssektorn. I Gazellas fortsatta resa, anställs nu Kent Pettersson, för att bygga en helt ny relationsskapande funktion. Med över 10 års erfarenhet inom interim och rekryteringsbranschen, där Kent arbetat i flera olika ledande positioner med att stärka och bygga kundrelationer, blir Kent en viktig spelare i Gazellas fortsatta expansion.

”Kent har en bakgrund från beteendevetenskap samt en lång erfarenhet från att arbeta som kundansvarig i rekryteringsbranschen inom ekonomi och finans. Det gör att han har en unik förståelse för samarbeten och bolagsbehov inom området. Han förstår processen och vikten av god service, både när det gäller klienter och konsulter”, säger Jonas Brenner, VD på Gazella.

Gazella har varit på en stark tillväxtresa de senaste fem åren. Kent och hans nya team blir en ytterligare satsning för att stärka Gazellas samarbete med nya och befintliga bolag som vill säkra sin kompetensförsörjning.

”Vi ser det som en fantastisk möjlighet för att med nya och moderna lösningar kunna fortsätta erbjuda en snabb och preciserad tjänst, samtidigt som vi värnar om det mänskliga mötet i matchningen mellan företag och kandidater. Kent är även en kulturbärare av våra värdeord och förstår innebörden av hållbar utveckling och samhällsansvar”, fortsätter Jonas.

Kent Pettersson kommer närmast från en roll som Head of Sales på SJR och SW men tillträde sin nya roll på Gazella i slutet av augusti.

”Jag är glad att få vara en del av ett framåtlutande företag med kompetent och driven personal. Gazella visar redan idag ett stort engagemang för att upprätthålla kontakten med kandidater och klienter och jobbar proaktivt med att bygga upp nätverk. Målet är att kunna expandera samtidigt som vi behåller den höga kundnöjdheten. Min förståelse för kundens behov kommer att vara till stor nytta i Gazellas erbjudande av tjänster till våra klienter. Jag skulle vilja utmana humankapitalets starka kraft i konsult- och rekryteringsbranschen och försöka hitta balansen mellan att digitalisera och behålla den personliga kontakten.”

Kent kommer närmsta tiden arbeta med att bygga upp en funktion med fokus på att utveckla partnerskap och ge nya och befintliga kunder full inblick av hela Gazellas erbjudande, som innefattar tjänster på alla olika nivåer inom ekonomifunktionen.

”Jag kommer bygga ett team med fokus på glädje och hög service, där vi har varierande bakgrund och kan bidra med olika kunskaper för att erbjuda kunden rätt kompetens till att kunna växa i sina affärer. Jag är förespråkare för hållbar utveckling, oavsett om det handlar om ledarskap, personal eller miljö och hoppas också kunna arbeta aktivt med dessa frågor.” säger Kent Pettersson.