Skip to main content

Företagen har svårt att hitta rätt kompetens

Publicerades 20 Feb 2020 av Linn Albinsson

Drygt sex av tio svenska arbetsgivare upplever det svårt att hitta kompetent personal. Globalt sett har det skett en fördubbling gällande kompetensbrist om man jämför med hur det såg ut för 10 år sedan. Sverker Nyman som arbetar på rekryteringsföretaget Gazella känner igen problematiken.

I en studie utfärdad av Reputation Leaders 2018-2019 med 14 091 yrkesverksamma svaranden i 15 länder, i alla typer av branscher, visar att det skett mer än en fördubbling gällande kompetensbrist om man jämför med hur det såg ut för 10 år sedan. Globalt sett är arbetsmarknaden snäv. Mer än hälften av alla arbetsgivare i Sverige tycker det är svårt att hitta rätt kompetens till sitt företag. Samtidigt växer konsumenternas och kandidaternas röst sig allt starkare vilket ställer högre krav på arbetsgivare. I takt med att digitalisering och automatisering fortsätter utvecklas förändras även kompetensbehov och jobbroller snabbare än någonsin. Det sker en typ av kompetensrevolution, i en allt mer teknisk värld är rätt typ av personal efterfrågad.

Undersökningen visade att ju större företagen var, desto svårare hade de att hitta rätt kompetens, även om mindre företag också upplevde problem. I Sverige upplevde 73 procent av företagen i mindre storlek (10-49mkr) att de hade svårt att hitta kompetens jämfört med medium stora företag (50-250mkr) där 76 procent upplevde det som en utmaning. Hela 89 procent av storföretagen (250+) upplevde det svårt.

Högst på listan bland de tio mest efterfrågade rollerna hittar vi hantverkare så som elektriker, svetsare och mekaniker. På andra plats hamnar roller inom sälj och marknadsföring. På tredje plats hittar vi tekniker efterföljt av logistiker, ingenjörer och IT medarbetare. På en sjundeplats i listan hittas roller inom redovisning och finans. Sverker Nyman arbetar på Gazella, en rekryteringspartner inom ekonomi och finans, han delar med sig av sina tankar kring ämnet.

 

”Jag har själv jobbat som ekonomichef i 20 år och kan känna igen problematiken som undersökningen visar. Rekrytering tar tid och kan ta mycket kraft om det inte är ens huvudsakliga uppgift. Inom ekonomi och finans, som är den bransch vi verkar inom, kan jag se ett tydligt mönster av att kandidater inte längre söker jobb aktivt i samma utsträckning som tidigare. De får oftast anställning via kontakter eller blir headhuntade. Jag förstår därför att det kan vara svårt att hitta rätt kompetens om man inte sitter på ett stort nätverk av kontakter,” säger Sverker.

 

Sverker berättar att det finns flera fördelar av att vända sig till ett rekryteringsföretag.

”De flesta företag som jobbar med rekrytering internt, gör oftast ett bra jobb när det gäller att hitta kandidater som passar in i företagets kultur och säkra deras personliga egenskaper. Jag ser däremot en utmaning hos de företag som arbetar internt med att tillsätta bolagets alla olika typer av roller. Det är svårt att kvalitetssäkra kompetens om man inte själv har full insyn eller erfarenhet av vad rollen man ska tillsätta innebär. Det som gör Gazella unikt som rekryteringsföretag är att vi har lång operationell erfarenhet på bolaget från de roller vi tillsätter. Vi kan därför ställa rätt frågor för att vi själva har suttit i dessa positioner, samt har erfarenhet av att tillsätta dessa roller dagligen. Rekryteringsföretag har även ett brett nätverk i ryggen samt erfarenheten som krävs för att genomföra en rekryteringsprocess från start till mål. Vi kan även göra anpassade tester för varje roll och kan göra bakrundskontroller som kvalitetssäkrar kandidaten.”

Gazella har erfarenheten och kunskapen som gör att du, både som kund eller kandidat, kan känna dig trygg i hela rekryteringsprocessen. Tack vare ett lagorienterat arbetssätt, med nischade team, har vi en god förståelse för tjänster på alla nivåer inom ekonomifunktionen. Oavsett om det är en interim CFO eller rekrytering av en ekonomiassistent så kan vi hjälpa till.

Läs gärna mer om våra tjänster HÄR

 

Källa: ManpowerGroup gjorde genom Reputation Leaders en global studie med 14 091 yrkesverksamma personer i 15 länder, i alla typer av branscher. Ni hittar undersökningen HÄR.