Skip to main content

Flexibel kompetensväxling – hänger arbetsgivare med?

Publicerad 12 deb 2020 av Linn Albinsson

Jonas Brenner, vd på Gazella, tror att framtiden kommer att erbjuda en mer rörlig arbetsmarknad där anställningsformen spelar mindre roll. Gig-ekonomin är här för att stanna men vilka krav ställer det på arbetsgivarna?

Gazella grundades 2014 och har framgångsrikt etablerat sig på den svenska marknaden för rekrytering samt interimslösningar inom ekonomi och finans.

– Det som gör oss unika är att vi har vänt på processen och arbetar proaktivt med att hitta rätt kandidater för våra samarbetspartners. Vi har ungefär 3 000 kandidatkontakter per månad och genomför 300 intervjuer, varav många är förutsättningslösa, vilket innebär att vi bygger upp och har ett uppdaterat digitalt kompetenslager, säger Jonas Brenner, vd på Gazella.

Gazella känner arbetsmarknaden väl och har under åren vunnit många kunders förtroende genom att snabbt kunna leverera rätt typ av kompetens för ett specifikt behov eller en förändring som kunden står inför.

– Våra anställda har en gedigen erfarenhet från linjen och har själva arbetat i de roller vi tillsätter. Att vi kan förstå kundernas behov på riktigt, är en viktig tillgång för oss, enligt Jonas som själv har 15 års erfarenhet inom bank- och finansbranschen, där han bland annat arbetat som VD, kredit-, business control- och analyschef.

Caroline Wettermark, manager över Gazellas interimsteam för chefspositioner, är jurist i grunden, har bakgrund inom bank och finans samt lång erfarenhet av att arbeta med konsulttjänster. Hon säger att gig-ekonomi är här för att stanna.

– För att klara den internationella konkurrensen i framtiden kommer företag inte längre kunna ha lika stor del fast anställda. Omvärldsförändringar och nya kundbeteenden gör att företag behöver bli mer flexibla i sitt humankapital, säger Caroline Wettermark.

Hon berättar att behovet av kompetensväxling kommer att öka. En global konkurrens innebär att företagen ständigt behöver vara kostnadseffektiva.

– Långsiktig kompetensförsörjning kommer fortsatt vara betydelsefull för företagen men det blir allt viktigare att hitta rätt kompetens här och nu. Här spelar Gazella en viktig roll, genom att vara en långsiktig partner som även kan leverera snabba lösningar när behov uppstår.

Jonas Brenner tror att framtiden kommer att erbjuda en mer rörlig arbetsmarknad där anställningsformen spelar mindre roll. Dessutom har synen på att vara egenföretagare förändrats. Det har blivit något eftersträvansvärt.

– Den yngre generationen önskar kunna bestämma över sin tid i större utsträckning, vilket går före tryggheten i en fast anställning. Företagen kommer tvingas bli mer flexibla i sin kompetensförsörjning, vilket talar för att vi i framtiden behöver fler typer av konsultlösningar.