Skip to main content

Fler unga väljer att jobba som konsult – Så gynnas arbetsgivarna.

Publicerades 21 Nov 2019 av Linn Albinsson

Andelen unga medarbetare har länge varit högre bland konsulter, jämfört med övriga arbetsmarknaden. Det är en trend som rekryteringsföretaget Gazella ser fortsätta växa och det finns många fördelar för arbetstagaren – som också gynnar arbetsgivaren.

Att vi ser ett mönster där fler unga väljer att arbeta som konsulter, förvånar inte Gazella. Många unga väljer bort det stora stabila bolaget till förmån för flexibla arbetsförhållanden, högre löneläge och för att snabbt bygga erfarenhet. Gazella upplever att många unga och nyexaminerade idag anser det viktigt och värdefullt att få testa på att arbeta på olika sorters företag i början av sin karriär, för att snabbt kunna samla på sig mycket kunskap.

Bra för karriären
Konsultanställning anses vara bra för att snabbt samla på sig erfarenhet från olika branscher, olika storlek på företag, se olika organisationsstrukturer och kan hjälpa till att visa vilken riktning man vill gå i sin framtida karriär. Men det är inte bara konsulterna som tjänar på arbete på konsultbasis.

”Vi ser att konsultuppdrag är väldigt gynnsamt för arbetsgivaren då konsulterna fokuserar fullt på sitt uppdrag och är uppgiftsorienterade. Detta delvis då företagen tenderar att renodla tjänsten för uppdraget, men även för att en konsult inte har intresse för att klättra inom företaget eller tar på sig andra interna engagemang. Konsulter bär även med sig erfarenhet från olika företag och kan ge värdefull input på hur likartade uppgifter hanteras i andra typer av bolag och branscher och kan initiera förbättringsförslag utifrån sitt perspektiv,” säger Jonas Brenner, VD på rekryteringsföretaget Gazella.

Uppskattad flexibilitet
Bland både uppdragsgivare och konsulter anses det ofta väldigt positivt med den flexibilitet som konsultuppdrag innebär. För arbetstagaren uppskattas möjligheten det innebär att kunna ta ledigt i vissa perioder, för arbetsgivaren underlättas personalplaneringen på kort sikt. Det finns ingen press åt något håll om fortsatt samarbete efter uppdragets slut. Arbetsgivaren får en person som är snabbstartad och uppgiftsfokuserad då konsulter är vana vid att byta jobb, arbetstagaren får chansen att snabbt bygga upp mycket erfarenhet och ett starkt CV. Som konsult får man chans att snabbt bygga upp sitt personliga varumärke och nätverk, som många anser vara väldigt värdefullt i den moderna världen vi lever i just nu.