Skip to main content

Finns det jobb för nyexaminerade ekonomer?

Publicerades 3 Jun 2020 av Linn Albinsson

Enligt arbetsförmedlingen har antalet tjänster inom administration och ekonomi minskat under mars och april, jämfört med samma period förra året. Läget på arbetsmarknaden kan kännas osäkert och avvaktande just nu men det ser ut att finnas bra möjligheter till jobb för akademiker på längre sikt, både för nyexaminerade och erfarna ekonomer.

Under april förra året låg den totala arbetslösheten på 6,7 procent, i år har arbetslösheten under april stigit till 8,1 procent. Vi frågade Sofia Lundgren, rekryteringskonsult på Gazella, som arbetar med rekrytering och interimstjänster inom ekonomi och finans, om de känt av läget på arbetsmarknaden för nyexaminerade ekonomer och om de ser möjligheter till jobb för dem.

– Vi märker att Corona påverkat marknaden och att företag är mer osäkra gällande sin kompetensförsörjning just nu. Företagen har varit mer avvaktande i att anställa ekonomistudenter och nyexaminerade inför sommaren men vi tillsätter fortfarande tjänster. Även om vi stängt de flesta processerna inför sommaren nu, ser vi ett fortsatt behov av nyexaminerade, framförallt med start efter sommaren där vi upplever behovet av ekonomiassistenter inom redovisning och reskontra som störst. Vi har gjort ett antal tillsättningar av nyexaminerade ekonomer här på våren och eftersom vi jobbar med interimstjänster finns alltid chansen att det fortfarande kan dyka upp något med start omgående, så det är bra för studenter att höra av sig till oss redan nu, säger Sofia. 

Goda chanser till jobb för akademiker på längre sikt
Arbetsförmedlingens yrkeskompass som släpptes i början av året, visade goda jobbmöjligheter för många akademiker, både när det gällde erfarna och nyexaminerade. Sedan dess har coronakrisen slagit oss med storm och det går inte att veta hur effekten av krisen kommer att påverka ekonomers jobbmöjligheter framåt men enligt rapporten Framtidsutsikter från Saco och Yrkeskompassen från Arbetsförmedlingen kommer arbete för ekonomer vara i balans nu och de närmaste fem åren. Yrkeskompassen visar att controllers och redovisningsekonomer har goda framtidsutsikter medan finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänstemän får lite tuffare konkurrens om jobben. Enligt Akavias utredare Ulrika Wallén, beror detta dels på den snabba digitaliseringen men också att det finns gott om ekonomiutbildade kandidater.

Vilken kompetens efterfrågas?
Ulrika menar på att det är viktigt att ha en bred kompetens i framtiden och att strategi, analys och att kunna arbeta strategiskt i IT-system kommer vara viktigt framåt. Personliga egenskaper som samarbetsförmåga och förändringsbenägenhet är också betydelsefullt idag. Sofia på Gazella nämner också att hon ser multikompetens och digital kunskap som allt viktigare för ekonomer framöver. Företag har i och med Corona behövt anpassa sina verksamheter mer och mer för distansarbete. Även om många arbetar hemifrån nu, så har onboarding av nya kollegor kunnat göras digitalt och på distans i stor utsträckning ute på arbetsplatserna, vilket har varit positivt. Dagens arbetsplatser är i mångt och mycket redan nu mer mobilt anpassade och Sofia tror att många säkerligen kommer att se fördelar med att fortsatt arbeta mer flexibilitet och gå mot ökad digitalisering i stort, även efter krisen.

– Jag vill avsluta med att uppmana alla ekonomistudenter eller nyexaminerade att hålla kontakt med oss på Gazella. När vi får in uppdrag jobbar vi väldigt mycket utifrån vårt eget nätverk som vi ständigt bygger ut med nya kandidater. Därför träffar vi mer än gärna kandidater i mer proaktivt syfte för att etablera kontakt och lära känna varandra. På så sätt kan vi veta vad för typer av roller och bolag som lockar varje enskild kandidat. När vi då får in ett uppdrag så kan vi direkt ringa och bolla den rollen med kandidaten och på så sätt öka chanserna att hitta drömjobbet till kandidaten, säger Sofia.

 

Gazella arbetar ständingt med en rad spännande bolag, i flera olika branscher. Är du ekonom? Skicka in ditt CV för att öka dina chanser till nya jobbmöjligheter!

 

Källa: Civilekonomens artikel och artikel