Skip to main content

Digital transformation - HR-system idag och framtidens HR

Publicerades 23 Okt 2020 av Linn Albinsson

Det finns ett växande antal HR system i Sverige idag, likaså har användningsområden och integrationer i systemen ökat. De flesta systemstöd inom området har genomfört stora förändringar under de senaste åren när tjänsterna övergick från platsinstallerade till att bli molnbaserade. Vad som präglar systemen nu är utvecklingen av artificiell intelligens, där man sett att utbildning och AI i kombination hjälper företag att lyckas. Vilka HR-system är vanligast idag, vad saknas i de system som används och hur ser framtidsutsikterna ut och hur ska man lyckas med implementering av ny AI teknik?

Hur många använder sig av ett HR-system idag?
People Provide gjorde i februari en undersökning med nittiotvå HR-respondenter som besitter stor kompetens inom området. 57 procent i undersökningen svarade att de använder ett omfattande HR system i dagsläget. Majoriteten svarade att det omfattade systemet täcker fyra olika områden i ett och samma system och 25 procent svarade att deras system täckte två områden som exempelvis rekrytering-, lönerevision-, HR analytics- och performance review system. Det är kanske inte förvånande att man även såg att ju fler anställda företaget hade desto vanligare var det att man arbetade i ett mer omfattande HR-system.

Vilka HR system är vanligast?
De vanligaste HR systemen visade sig vara Workday, SAP SuccesFactor och Sympa som tillsammans utgjorde 59,5 procent av de system som respondenterna använde. En majoritet i undersökningen uppgav att de använder ett separat rekryteringssystem trots att de har ett omfattande HCM/HR-system, men det fanns ingen tydlig branschledare. Av 64 svaranden uppgavs 24 olika rekryteringssystem, vilket tyder på att det finns ett stort utbud av olika system för rekrytering på svenska marknaden. Majoriteten av respondenterna var antingen nöjda eller mycket nöjda med sitt nuvarande rekryteringssystem (69%) där Teamtailor och Reachme låg i topp. 71 procent uppgav att de använder ett separat medarbetarundersöknings-system trots att de har ett omfattande HCM/HR-system där Brilliant visade sig vara störst, följt av Winningtemp och Netigate.

Framtidens system
Majoriteten i undersökningen ansåg att systemet de använder idag har brister och saknar funktioner, där man framförallt såg att man saknade en helhetslösning, bättre statistik, lättare översikt och integrationsmöjligheter. Majoriteten av respondenterna ansåg även att deras HR-system inte gav bra underlag/statistik som kunde påvisa affärsvärdet som HR bidrar med.

Systemen har genomgått stora förändringar under de senaste åren och nu är det dags för nästa stora förändring när utvecklingen av artificiell intelligens alltmer implementeras i systemen. Somliga påstår att HR och rekryteringsbranschen ligger 10 år efter mot de branscher som kommit längst, om inte mer. AI och medmänsklighet kanske inte låter som något som går ihop, men verkligheten är att det finns många möjligheter i nya tekniken, som kan förstärka och komplettera den mänskliga faktorn.

Det finns ofta en press på dagens arbetsplatser om att försöka minska mängden administrativa uppgifter samt personal i organisationen, vilket ofta leder till ökad arbetsbelastning och problem. Avancerade problem kräver nya tankesätt och smarta lösningar! Ett bra AI-system ska underlätta arbetet, inte skapa mer jobb. Det ska hjälpa användaren att tala om vad denne vill göra före användaren vet det själv, se till att olika system pratar med varandra och om fel uppstår ska ett bra system hjälpa dig hur du kan gå vidare. Systemet bör också skapa engagemang och delaktighet till arbetet.

Viktigt att prioritera både utbildning och teknik parallellt
Att utveckla AI på företaget bör innebära att gå mot enkelhet och mindre administrativt arbete. Framtidens system ska jobba för användaren, där användarvänligheten ska vara hög och tekniken bakom blir mindre viktig. Det är ofta kunskapsbrist som bidrar till en motvilja kring användningen av AI, vilket kan resultera i en utmaning för organisationer som lagt mycket pengar på ett system som medarbetarna varken kan eller vill använda.

En ny undersökning från Microsoft visar att AI får störst nytta när man kombinerar implementation av AI med kompetenshöjande utbildning av medarbetarna och att man måste prioritera både utbildning och teknik för att maximera värdet av AI. Det handlar om att komplettera medarbetarnas kunskap med AI, för att skapa företagskulturer som fokuserar på innovation och lärande. Det rör sig om allt från kommunikation och kritiskt tänkande till avancerad dataanalys. Av de företag som kommit längst i sin AI-satsning har 85 procent av cheferna utbildat sina medarbetare. Det som också skiljer ledande företag från andra är att de inte lägger fokus endast kring effektivisering av arbetet, utan i företagens förmåga att skapa digitala tjänster med hjälp av AI som genererar kundnytta.

 

Behöver du hjälp med rekrytering eller en interim lösning inom ekonomi? Klicka här! 
Söker du jobb inom ekonomi? Se våra Lediga tjänster

 

Källa: Microsofts artikel, SoftOnes pressmeddelande och People Provides undersökning