Skip to main content

Att leda på distans och tankar kring hur Corona kan influera framtidens arbetsplatser

Publicerades 23 Apr 2020 av Linn Albinsson

Kent Pettersson arbetar som Head of sales på Gazella. Vi lät honom svara på frågor om hur det är att driva säljavdelning utan att kunna träffa sina medarbetare fysiskt. Vi får också höra Kents tankar om vad som är viktigt att tänka på som ledare för att hålla uppe motivationen i gruppen, samt höra hans tankar kring om coronaviruset kan påverka hur framtidens arbetsplats kan komma att se ut.

Arbetar alla dina medarbetare hemifrån nu?
Ja, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber samtliga att jobba hemifrån. Vi har inte tvingat våra medarbetare att göra det, vilket hittills inneburit att ett mindre antal medarbetare delvis är på plats och arbetar i en mer skiftliknande struktur.

Hur leder man sina medarbetare och strukturerar upp dagarna på ett bra sätt, under omständigheterna som råder?
Eftersom det är en ny situation som uppstått med distansarbete så ställer det andra krav både på medarbetaren och ledarskapet. Eftersom den sociala delen av arbetet i form av den dagliga kontakten med kollegor reduceras behövs det dagliga avstämningar i grupp, här använder vi Teemly för videosamtal. Många som jobbar med hög aktivitet utmanas, då hemarbete lätt kan innebära bristande fokus, aktivitet och disciplin. Det finns en risk att man känner att ”ingen jobbar” och då går aktivitetsnivån på ett mänskligt vis ned. För att underlätta för motivation, fokus, aktivitet och disciplin rekommenderar jag, om möjligt, mer än en avstämning per dag, i grupp eller individuellt. Jag tror också att det är viktigt att prata öppet om dessa frågor för att på så sätt hjälpa medarbetare och även få dem att hjälpa varandra. Det finns en risk att ledarskapet uppfattas som kontrollerande med täta uppföljningar om detaljerade mål, därav vikten att förklara syftet med tydlighet i förväntningar och mål på ett så öppet plan som möjligt. Det är i syfte att hjälpa, inte att kontrollera. Det kan många gånger vara en fin balans där emellan.

Hur ni märkt av att kunder är svåra att få tag på just nu?
Det är svårt att svara på i detta tidiga skede, än kan vi inte utläsa några trender. Det vi märkt är att väldigt många jobbar hemifrån och en del har tid över för djupare dialog om personal och bemanningsfrågors betydelse i dag och för framtiden. Eftersom Gazella arbetar utifrån en modell där vi ständigt och löpande fyller på vår kandidatbank med duktiga kandidater som vi kvalitetssäkrar, även nu under corona-tider, står vi väl förberedda för att hjälpa företag som snabbt behöver personal på plats. För oss är det viktigt att kunna leverera toppkandidater till våra kunder även under rådande förhållande. En ständig dialog med befintliga och nya kunder är därav av största vikt. Hittills har vi märkt att kunder idag har helt andra frågor på agendan än att på egen hand hitta duktiga kandidater till sina vakanta positioner.

Tror du att coronaviruset kommer att influera hur framtidens arbetsplats kommer se ut?
Det är för tidigt för att kunna säga men jag tror att möjligheten för företag och medarbetare att hitta bra lösningar för att kunna arbeta på distans, kommer vara av större vikt. Dagens arbetsplatser är i mångt och mycket mer mobilt anpassade redan nu och företagens lösningar för detta kommer sättas på prov i dessa dagar. Belastning på servrar och nät utmanas, vilket säkerligen kommer att ses över nu och under kommande tid. Jag kan tänka mig att många medarbetare får upp ögonen både för nackdelar och fördelar med att inte sitta på kontoret. Är det egentligen så roligt att inte träffa sina kollegor? Är jag lika produktiv hemma när disken skulle behöva tas om hand eller dammsugaren står framme? Detta och fler liknande frågor tror jag många människor ställer sig just nu. Frågan är om fler eller färre medarbetare önskar jobba hemifrån längre fram. Eftersom vi är sociala individer så kommer nog många även fortsättningsvis uppskatta sina kollegor och sin sociala arbetsmiljö ännu mer om hemarbete fortlöper ett par veckor till, samtidigt som man ser fördelar med mobilt arbete som öppnar upp större möjlighet för flexibilitet.

 

Behöver ni hjälp med rekrytering och interimslösningar? Läs mer om Gazellas tjänster HÄR