Skip to main content

Specialiseringen som fick Gazella att växa med 80%

Publicerades 3 Jul 2023 av Soraya Contreras

Gazella lämnar ett starkt 2022 bakom sig med 79% i tillväxt, med bibehållen marginal.

Konsult- och interimsbranschen har de senaste åren sett en fortsatt kraftig ökning av nya aktörer på konsultmarknaden. Samtidigt har många kunder och kandidater fortsatt en upplevelse av att processen kring matchning är en utmaning.

”När vi lyssnat in kunder på marknaden råder det en frustration kring hur lång tid det tar att hitta rätt kandidat/konsult, samt hur tidskrävande och därmed belastande processen är”, säger Erik Wennhall, koncernchef och VD för rekryteringskoncernen RecruitTech Sweden och dotterbolaget Gazella.

Gazella är specialister på rekrytering & interimstjänster, med ekonomer i fokus. Genom specialiserade team inriktade på Executive search, interim management, Controlling och löpande redovisning, säkras en snabb och sömlös process med hög kvalitet.

“Vårt arbetssätt där vi sätter kandidat och kund i centrum genom att vara den självklara mötesplatsen för ekonomer har fått fantastisk respons, och vi lämnar ett starkt 2022 bakom oss med 79% i tillväxt med bibehållen marginal.

Vi har ett fantastiskt team på Gazella där alla har en gemensam passion för att leverera wow, vilket har varit centralt i bolaget. Något som visar sig i den mycket positiva återkoppling vi får från våra kunder. Sedan är det roligt att det medför att våra kunder ger oss utökat förtroende såväl som att vi ansluter många nya”, avslutar Erik.

Läs Gazella ABs årsredovisning här

Gazella är den främsta mötesplatsen mellan dagens talanger och arbetsgivare. Gazella AB ingår i koncernen RecruitTech, och är en av Sveriges ledande aktörer av rekrytering och interimstjänster inom ekonomi.

I våra specialiserade team arbetar både seniora rekryteringskonsulter, personalvetare samt personer med gedigen operationell erfarenhet inom ekonomi. I kombination med snabb profilmatchning genom Gazellas kompetensdatabas Track säkerställer vi en effektiv, träffsäker och hållbar matchning.

Inom koncernen finns även Gazella Business Support AB, som primärt fokuserar på personalförsörjning inom Supply Chain. Tillsammans omsätter bolagen ca. 210 miljoner med drygt 150 medarbetare.

För frågor, kontakta:

Erik Wennhall, Koncernchef och VD
erik.wennhall@gazella.se
Tel: +4676 176 01 10

Therese Tell, Chief Financial Officer
therese.tell@gazella.se
Tel: +4676 176 01 82

Övriga pressfrågor:
Soraya H. Contreras, Chief Marketing Officer
soraya.contreras@gazella.se
Tel: +4676 176 01 83