Skip to main content

Är valfrihet alltid rätt väg för organisationers och individens välmående?

Publicerades 11 Mar 2020 av Linn Albinsson

Vi lever i en tid där valfrihet regerar. Att få bestämma själv, anses vara den rätta vägen för både organisationers och individens välmående. Valfrihet är bra men är frihet alltid ett resultat av valfrihet?

Sedan 1980 talet har frihet och att få bestämma själv varit samtidens lära och utgångspunkt där mjuka värden och inre motivation ses som idealet. Valfrihet är naturligtvis bra men en bred valfrihet, som kan innefatta allt från att välja yoghurtsort på affären, till pensionssparande eller till att göra karriärval i livet, kan ha konsekvenser. Karl Ström, forskare i etnologi på Stockholms Universitet, menar att för mycket valmöjlighet kan leda till förlamande och bidra till förvirring, stress och nedstämdhet.

Vad som händer när vi tar ett beslut, är att vi samtidigt väljer bort något annat och det kan i sin tur inge ångest. Många unga idag söker konstanta känslor, utveckling och har blivit uppväxta med att höra att de kan uppnå nästan vad som helst. Även detta kan leda till nedstämdhet och stress, då de ofta känner att de aldrig lyckas leva upp till de höga förväntningarna.

Netflixsyndromet, är nu för tiden ett etablerat uttryck, som beskriver problematiken. Många har nog någon gång upplevt frustration när man en fredagskväll ska välja film, där det slutar i att man spenderat nästan lika lång tid på att välja film som filmen är lång. När vi får svårt att ta ett beslut på grund av att det finns för många val leder det oftast till att människor väljer att antingen skjuta upp beslut, välja det de brukar göra, överföra ansvaret att välja till någon annan eller strunta i att välja alls, vi blir paralyserade.

En berömd studie visade vad ”choise overload” kan ha för effekt. Studiens forskare – Profs. Sheena Iyengar och Mark Lepper, genomförde ett experiment där de satt upp ett bord med syltprover i en livsmedelsbutik.

I en variant av detta experiment erbjöd forskarna upp till 24 olika alternativ för kunder att ta prov. I en annan variant erbjöd de bara sex typer av sylt för provtagning.

Profs. Iyengar och Lepper kom fram till ett spännande resultat. Även om människor var mer benägna att stanna vid deras marknadsstånd när de erbjöds flera olika val, visade det sig vara mer osannolikt att de skulle köpa någon av dem. När det fanns färre alternativ, visade det sig troligare att färre kunder skulle komma till butiken men att individerna var tio gånger så benägna att göra ett köp.

Det är alltså bra både som privatperson och företagare att vara medveten om vad för mycket valfrihet kan innebära. Som ledare är det bra att tänka på vilka typer av val man ska ge sin personal och inte. Som konsument kan det hjälpa att försöka skapa vanor, låta magen få bestämma och lita på att du tagit rätt beslut samt tänka på 70% regeln, ibland måste inte alltid valet vara 100% .

 

Ibland kan det vara bra att låta experter bestämma. Drygt sex av tio svenska arbetsgivare upplever det svårt att hitta kompetent personal. Behöver du hjälp med rekrytering eller interimstjänster? Gazella är experter på rekrytering och konsulttjänster inom ekonomi och finans. Läs mer under Anlita oss om våra tjänster och vad vi kan hjälpa dig med!

 

Källa: Medical News artikel  samt Kalle Ströms föreläsning om valfrihet och motivation i praktiken. Kalle är forskare (PHD Candidate) i etnologi på Stockholms Universitet. Kalles pågående fleråriga forskningsprojekt tar utgångspunkt i att värnplikten återinförts i Sverige, där han undersöker hur de unga rekryterna förstår och hanterar mötet med ”hårda värden”, som plikt och lydnad, inom den militära kontexten.