Risk manager

En organisation möter ständigt risker. En funktion specialiserad på riskhantering är därför en minst sagt nödvändig del i en verksamhets vardag och utveckling

Vad gör en Risk manager?

Som organisation eller bolag är riskpolicyer och processer en naturlig del. Som risk manager är din roll att kommunicera dessa för sin organisation. En risk manager tillhandahåller praktisk utveckling av riskmodeller som involverar marknads-, kredit- och operativa risker, säkerställer att kontroller fungerar effektivt och ger forskning och analytiskt stöd. Du måste ha utmärkta kvantitativa och analytiska färdigheter, tillsammans med förmågan att tillämpa dessa färdigheter i olika affärsprocesser.

En Risk manager  ska kunna utforma och implementera en övergripande riskhanteringsprocess för organisationen, som inkluderar en analys av den ekonomiska påverkan på företaget när risker uppstår.

Risk manager analyserar och utför riskbedömning

Utföra en riskbedömning som innebär att analysera aktuella risker och identifiera potentiella risker som påverkar företaget.

  • Hur har verksamheten tidigare hanterat risker?
  • Vad har fungerat bra, vad kan förbättras?

Uppgiften handlar även om att utvärdera företagets tidigare hantering av risker och jämföra potentiella risker med kriterier som fastställts av företaget, såsom kostnader och lagkrav. Du behöver fastställa den risknivå som företaget är villiga att ta och arbeta systematiskt utifrån det.

Att förbereda riskhanterings- och försäkringsbudgetar samt även utbilda styrelsen om de viktigaste riskerna för verksamheten, det vill säga säkerställa att affärschefer förstår riskerna som kan påverka deras avdelningar och se till att individer förstår sitt eget ansvar för individuella risker.

Externt handlar det om att förklara risken som bolagsstyrning innebär för intressenter och se till att bolaget eller bolagen arbetar därefter.

  • Hur kan vi som bolag begränsa riskerna?

Här handlar det om att skapa kontinuitetsplaner för att just begränsa riskerna.

Andra delar som Risk manager ansvarar för

Andra delar i ansvaret som risk manager är att genomföra hälso- och säkerhetsåtgärder och köpa försäkringar, genomföra policy- och efterlevnadsrevisioner som kommer att inkludera kontakter med interna och externa revisorer, föra register över försäkringar och fordringar, granska eventuella nya större kontrakt eller interna förslag, skapa riskmedvetenhet bland personalen genom att ge support och utbildning inom företaget

Gazella och rekrytering Av Risk manager

Med vår långa erfarenhet från ekonomi och finans funktionen samt att vi är specialiserade inom rekrytering för ekonomi så hjälper vi er med ert behov av rekrytering eller konsultbehov för Risk manager eller någon annan roll. Kontakta oss idag!

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.