Skip to main content

Supply managers för konsultuppdrag

Behöver du hitta en supply manager snabbt? Vårt team har praktisk erfarenhet av supply chain management. Vi förstår betydelsen av att hitta rätt person som kan driva och förbättra din leveranskedja och stötta där det behövs.

Stort nätverk av erfarna supply managers

Ett stort antal kvalificerade supply managers väljer att vara en del av vårt ekonomnätverk. Att jobba inom logistik och supply chain management kräver struktur, noggrannhet och förmågan att se helheten, från start till mål. För konsultuppdrag krävs också extra bra anpassningsförmåga. Vi ser till att våra supply managers inte bara besitter teknisk kunskap och erfarenhet inom strategisk planering, leverantörshantering och kostnadseffektivisering. De har också förmågan att smidigt integrera sig i din företagskultur och de arbetsmetoder som används i din verksamhet.

Skräddarsydda konsultavtal

Vår process för att hitta rätt konsult är noggrant anpassad för att uppfylla dina specifika behov. Vi börjar med att genomföra en grundlig behovsanalys tillsammans med dig. När vi vet vilka krav och önskemål du har, använder vi effektiva metoder för att säkerställa att bara de mest lämpliga konsulterna presenteras för dig. Vårt primära mål är att göra processen så effektiv och friktionsfri som möjligt för dig.

Varför välja oss?

  • Slipp tidskrävande och kostsamma felrekryteringar.
  • Dra nytta av vårt teams praktiska erfarenhet inom supply chain och logistik.
  • Få dedikerad och professionell rådgivning under hela processen.
  • Tillgång till ett brett nätverk av kandidater, från nyexade talanger till branschveteraner.
  • Snabb ersättning med ny konsult vid behov, utan extra kostnad.

Vi hjälper dig att hitta din nästa supply manager

I en värld där en dynamisk och effektiv leveranskedja är avgörande, är valet av rätt supply manager mer kritiskt än någonsin. Vi är här för att stötta dig i sökandet efter kandidaten som kan bidra till ditt företags framgång och tillväxt

Gustav Krieger Gazella

Är du redo att optimera din leveranskedja med en framåtlutad supply manager?

Gustav Krieger
gustav.krieger@gazella.se
076 176 01 05

Ledande företag väljer Gazella