Chief Financial Officer (CFO)

En CFO är företagets expert inom ekonomiska initiativ och åtgärder

Chief Financial Officer

Som en nyckelperson i företagets investeringar och kapitalstruktur arbetar du som CFO i nära kontakt med CEO och andra ledande chefer, för att på lång sikt måna om företagets totala framgång. Uppgiften som CFO är att driva och utveckla företaget i rätt riktning med fokus på expertis inom företagets ekonomi, med både ett långsiktigt och ett direkt perspektiv.

Vad gör en CFO?

Som Chief Financial Officer ska du kunna säkerställa att aktioner är ekonomiskt möjliga, allt ifrån företagets kampanjer och marknadsföring till långsiktiga investeringar och åtgärder.

  • Vad är företagets finansiella styrkor och svagheter?
  • Hur kan företaget utvecklas i rätt riktning utifrån rätt prognos?

Detta är frågor som CFO måste ta i beaktande och agera efter.

På samma sätt som du arbetar långsiktigt så ska du även kunna säkerställa att företagets rapporter är exakta och färdigställda i rätt tid. Ansvaret kräver också att assistera CEO med prognoser, analyser av kostnadsfördelar samt skapa finansiering för olika initiativ. Du har en betydande influerande roll när det kommer till hur företaget hanterar inkomster och utgifter. Ekonomidirektören ska ha kunskap om principer och bestämmelser som exempelvis förebyggande av bedrägerier och avslöjande av finansiell information.

CFO rekrytering

Ekonomidirektören är en av de viktigaste och tyngsta roller vi på Gazella förmedlar och kan vara direkt avgörande i företagsutvecklingen. I den finansiella industrin anses CFO vara den högst rankade positionen, inom andra industrier en av de tre högsta positioner.

Rollen kräver högre utbildning inom finans eller bokföring i kombination med en gedigen erfarenhet inom finanshantering inom olika sektorer.

CFO och Gazellas rekryteringsprocess

Som en naturlig del av rekryteringsprocessen gör vi en gedigen och noggrann analys av hur just ditt företag arbetar, mot vilka mål ni siktar och hur ni ser att er utveckling ska se ut framöver. Detta är av största vikt för oss i arbetet att ta fram rätt CFO för just ert företag, arbetssätt och vision.

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.