Skip to main content

Supply planner-konsulter

Behöver du en supply planner på konsultbasis? Vi förstår hur viktigt det är att hitta rätt person för att effektivisera din leveranskedja och optimera lagerhanteringen.

Stort nätverk av supply planners

Många supply planners väljer att vara en del av vårt omfattande nätverk av ekonomer. Genom att välja en supply planner från vårt nätverk kan du känna dig trygg med att ditt företag får tillgång till toppkompetens inom områden som lagerplanering, prognostisering och demand planning. Samtidigt har vi respekt för att du behöver en person som inte bara har teknisk expertis, utan också passar in i din företagskultur och de arbetsmetoder teamet använder.

Resultatinriktad process

Vi har många typer av konsulter som passar för att möta våra kunders unika behov. Genom en detaljerad behovsanalys som vi gör tillsammans med dig tar vi reda på vad du är ute efter. På så sätt säkerställer vi att bara de bäst lämpade konsulterna presenteras för dig. Vårt mål är att göra processen så smidig och effektiv som möjligt.

Varför välja oss?

  • Slipp slösa tid och resurser på att hitta rätt supply planner-konsult.
  • Vårt team har praktisk erfarenhet av supply chain och logistiksektorn.
  • Engagerad rådgivning under hela processen.
  • Både juniora och seniora supply planners väljer att vara med i vårt nätverk.
  • Snabb ersättning med ny konsult utan extra kostnad om behov uppstår.

Vi känner din nästa supply planner-konsult

I en tid där en effektiv leveranskedja och smart lageroptimering är avgörande, är valet av rätt supply planner viktigare än någonsin. Vi är här för att hjälpa dig att hitta konsulten som kan bidra till ditt företags framgång.

Gustav Krieger Gazella

ÄÄr du redo att förbättra ditt företags supply chain med en kvalificerad supply planner-konsult?

Gustav Krieger
gustav.krieger@gazella.se
076 176 01 05

Ledande företag väljer Gazella