Skip to main content

Så skapar du engagemang på jobbet

Publicerades 25 Jan 2022 av Linn Albinsson

Söker du ett större engagemang på jobbet och medarbetare som brinner för sitt arbete? Allt fler företag inser att företagets framgång går via medarbetarnas välmående och engagemang. För att lyckas öka engagemanget behöver du som chef förstå och agera på de viktigaste behoven och drivkrafterna på arbetsplatsen. Jonas Brenner, VD på Gazella, delar med sig om hur Gazella arbetar med engagemang och hur de lyckats öka engagemanget på jobbet.

I klippet nedan, kan du se inspelningen av &Franklys webinar där Lilian Ekelin från &Frankly intervjuar Jonas Brenner, VD på interim och rekryteringsföretaget Gazella, om hur Gazella lyckats öka deras engagemang på jobbet.

Jonas Brenner arbetar aktivt med engagemangsfrågor och har sedan han började på Gazella 2019 gjort det till en ledningsfråga.

– I Gazellas ägardirektiv så står det att vi ska sträva efter att vara den bästa arbetsplatsen inom vår bransch. Ett mjukt mål bland de hårda. För oss är det självklart att koppla alla aktiviteter som man genomför till det målet, även om det är på längre sikt. Att allt vi gör leder till samma mål – att bli den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Varför är engagemang en viktig fråga för dig som VD?
– Som ledare har du en central roll när det gäller engagemangsfrågorna. Som ledare måste du förstå att det är komplext att bygga riktigt bra engagemang. Inte minst vid distansarbete som blivit nya vardagen under de senaste två åren. Då är det viktigt att du som ledare uppmuntrar teamet och finns tillgänglig. Det gäller att hitta och samla upp insikter om saker för att sedan kunna vidta åtgärder för att kunna bygga teamet starkare, säger Jonas Brenner.

Så höjde Gazella engagemanget under pandemin:

Ett samlat dokument med “Life Hacks” för hybridarbete
– När vi sitter utspritt på flera olika platser och arbetar är det viktigt att göra insikter kring distansarbete mer tillgängliga. Därför tog vi fram ett dokument som vi kallar för ”Gazella Life Hacks” med råd och tips som innehåller allt ifrån vad man ska tänka på när det gäller hemmakontoret till smart vardagsmotion.

Digitala hangouts
– När alla inte är på den fysiska arbetsplatsen samtidigt gäller det att hitta vägar för gemenskap och kommunikation. Man måste möjliggöra mötet mellan medarbetarna. Vi anpassade oss och blev digitala väldigt snabbt och tog tillvara på de aktiviteter som var möjliga i den digitala världen. Vi började arbeta i Teemyco, en virituell kontorsplattform, i jan/feb 2020 vilket gjorde det lättare för oss att hålla kontakten och interagera kollegor emellan, oavsett arbetsplats.

Läs mer: Så skapar du en inkluderande kultur på hybridkontoret

Alla onlinemöten behöver inte vara “möten”
– Digitala möten har en förmåga att bli effektiva och väldigt arbetsrelaterade, vilket är bra, men det bygger inte så mycket relationer. Genom att skapa onlinemöten som innehåller ex. fredagsyoga, ”speed-dating” där man slumpvis slussas ut med kollegor för ett samtal om allt och inget under 5-10 min, gästwebinar om motivation, gemensam gymnastik och så vidare, kan man bygga starkare relationer.

Många och frekventa uppdateringar
– Om du som ledare inte träffar dina anställda varje arbetsdag på kontoret där man naturligt har fortlöpande dialog, är det viktigt att kontinuerligt ha avstämningar med dina medarbetare online för att dela information, stämma av hur de mår och hur arbetat känns. På Gazella har vi varje måndag morgon och fredag eftermiddag ett gemensamt möte, varje team har även ett uppstartsmöte på morgonen alla eller flera dagar per vecka. Under perioder där covid -19 spridningen varit som värst har vi också skickat ut ett internt nyhetsbrev veckovis med en uppdatering om läget, info om hur vi ska förhålla oss kring detta samt avslutat med lite upplyftande nyheter om vad som kommer hända under kommande vecka på jobbet. Oavsett vilken aktivitet ni väljer så handlar det i grunden om att binda ihop kulturen när man inte längre sitter tillsammans.

Ta kontinuerligt pulsen på engagemangsnivån
– Lyssna på teamen och deras värdefulla insikter och upplevelser i organisationen. Även fast vi är en relativt liten organsiation, så har vi ett medarbetandeforum som diskuterar olika frågor veckovis ur ett medarbetarperspektiv, som sedan lämnas som feedback till mig och ledningen på ett konstruktivt och värdeskapande sätt. Genom &frankly skickar vi även med jämna mellanrum ut olika pulsar gällande allt ifrån välmående till ergonomi och belysning. Att samla in feedback för att sätta ett realistiskt nuläge och sedan göra kontinuerliga mätningar kring engagemanget med alla anställda som följs upp mot KPI:er, är det enda som kan bygga engagemang på jobbet över tid.

Vad webinariet om engagemang på jobbet innehåller:

  • Jonas insikter kring värdet av engagerade medarbetare.
  • Hur Gazella arbetat med engagemang under den speciella tid som pandemin inneburit och tips för hur man kan arbeta med frågan i den nya världen av hybridarbete.
  • Se mätningar från Gazellas engagemansrapport och lyssna på varför och hur man bör mäta feedback.
  • Jonas bästa lärdomar och råd kring hur man kan arbeta med engagemang på jobbet.
  • Få tips hur du som ledare kan kommunicera riktning på ett bra sätt och hur man som HR-chef kan få ledarna att förstå värdet av arbete med feedback och mjuka värden.

I ovan klipp kan du se en inspelning från &Franklys webinar, där Lilian Ekelin som arbetar som Strategic HR management consultant på &frankly intervjuar Jonas Brenner, VD på Gazella, om hur Gazella arbetar för att öka engagemanget hos medarbetarna. &Frankly erbjuder en tjänst som samlar feedbackdata från medarbetare i realtid. Besök gärna deras hemsida: andfrankly.com, för att läsa mer om hur du kan mäta engagemang på er arbetsplats.

 

Gazella arbetar med interim och rekrytering inom ekonomi och hjälper er gärna med att hitta er nästa ekonom! Läs gärna mer om Gazellas rekryteringstjänster här.