Skip to main content

Så lyckas du attrahera och behålla rätt kandidater - post covid

Publicerades 8 Okt 2021 av Linn Albinsson

I och med covid-19 kom framtiden snabbare än anat, framförallt gällande den digitala utvecklingen, som i sin tur också innebar en arbetsmarknad med fler valmöjligheter än tidigare för kandidater. För att hänga med i samhällsutvecklingen är det viktigt att kontinuerligt arbeta med de frågor som morgondagens medarbetare ställer krav på, både för att lyckas attrahera och behålla rätt kandidater, men också för att bygga ett starkt arbetsgivarmärke.

Förändringarna på arbetsplatsen senaste året har varit drastiska. Det kan vara en utmaning för många företag nu att attrahera och engagera medarbetare, speciellt på en arbetsmarknad med fler valmöjligheter än tidigare. Ökat fokus på välmående och mjuka värden lågt högt upp på arbetsgivarnas dagordning redan tidigare, men frågan har bara blivit ännu viktigare i pandemins spår. En stor anledning till att ett ökat fokus på välmående och mjuka värden på arbetsplatserna behövs är att stress och psykisk ohälsa idag är en stor anledning till sjukskrivningar. Man har också sett i flera undersökningar i frågan att det fått en ökad betydelse för kandidater. När medarbetare trivs på arbetsplatsen och känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter gör de inte bara ett bättre jobb, de blir också bra ambassadörer för ert företag och stannar längre. Allt fler rapporter visar också att de trender som kommer forma framtidens arbetsplatser är ökad mångfald och större fokus på välmående och värderingsstyrda företag, som vi nedan kommer gå in lite djupare på.

Större fokus på välmående och flexibilitet

Att personalhälsan ligger högt på arbetsgivarnas dagordning i spåren av covid-19 märktes i Benifys undersökning om pandemins påverkan på HR-arbetet. Mer än var tredje uppgav att pandemin har inneburit förändringar i det strategiska hälsoarbetet i deras organisation. Teknikens utveckling gör att vi på många arbetsplatser kan arbeta nästintill när och var vi vill och gränsen mellan privatliv och arbetsliv suddas därför alltmer ut. Det blir av den anledningen allt viktigare för arbetsgivare att hjälpa medarbetaren hitta en sund balans däremellan. Medarbetare ställer idag, post covid-19, än större krav på möjlighet till flexibelt arbete och chans till ett bra work-life-balance och det är för många kandidater en avgörande fråga i val av arbetsgivare när de söker nytt jobb.

En undersökning från EY visade att nio av tio anställda globalt önskade flexibilitet kring när och var de ska arbeta och att hela 54% kunde tänka sig välja bort en arbetsgivare som inte erbjuder möjlighet till distansarbete. För att skapa välmående på arbetsplatsen är det därför nu och framöver viktigt att arbetsgivaren erbjuder flexibilitet, uppmanar till fysiska aktiviteter och bra matvanor samt erbjuder en attraktiv arbetsmiljö för dem som föredrar att arbeta från kontoret eller föredrar hybridkontor, som blivit nya vardagen för många. Vårt tips till dig som arbetsgivare är därför att satsa på att skapa en arbetsmiljö som medarbetarna trivs i och vill åka in till för att samarbeta, skapa relationer och en stark gemenskap, samtidigt som man tillåter vissa anställda som önskar att helt eller delvis sköta sina kanske mer administrativa uppgifter hemifrån att göra det. Om man kan erbjuda sina anställda att få arbeta hemifrån åtminstone några dagar i veckan får förhoppningsvis de anställda fördelarna av både kontor och distansarbete.

Läs mer: Anställda säger hellre upp sig än att gå tillbaka till kontoret på heltid igen

Mer mångfald och inkluderande företag

Framtidens arbetsplatser förutsägs få ökad mångfald, där en anledning är att vi idag lever och arbetar längre än tidigare generationer, vilket ställer krav på mer lärande över generationsgränserna. Mångfalden spås också öka när det kommer till jämställdhet mellan könen och nationalitet och är en fråga som blir allt viktigare för bolag att satsa på. En undersökning som Monster gjorde slutet av 2020, visar att fler än 4 av 5 kandidater globalt tycker att mångfald, jämlikhet och inkludering på arbetsplatsen är viktigt för dem och 62% uppgav att de skulle tacka nej till ett jobb där företagskulturen inte stödjer en diversifierad arbetskraft.

Karmakapitalism och värderingsstyrda företag

Karma är enkelt beskrivet lagen om orsak och verkan, som blir allt viktigare för kandidater i deras karriär. För generation Y, så kallade millenials, är det centralt vid val av arbetsgivare att man får möjlighet att verka för något större. När gränserna alltmer suddas ut mellan privatliv och arbete ser millenials jobbet som en del av ens identitet och tycker det är viktigare att ha ett jobb man brinner för framför en hög lön. För den yngre generationen står delar som mål, mening, stark gemenskap, flexibelt arbete och värderingar högt upp på önskelistan. För att nå rätt kandidater för ert bolag är det därför viktigt att belysa mjuka värden. Det är också viktigt att belysa det emotionella värdet av ert varumärke, alltså varför ni gör det ni gör och inte endast prata om vad och hur. Försök definiera varför du och alla andra medarbetare går till jobbet varje dag och lyft det i er kommunikation, det kommer hjälpa er nå och attrahera rätt målgrupp till företaget.

Gör dig redo för att anställa

För att attrahera rätt kandidater till ert företag och marknadsföra ert varumärke – intervjua ett par kollegor för att ta reda på vad de uppskattar mest med att arbeta på företaget. Erbjuder ni chans till flexibelt arbete eller mjuka värden som era medarbetare uppskattar och som kan attrahera kandidater till ert företag rekommenderar vi att nämna detta i er kommunikation, framför allt i jobbannonser och alla andra kanaler ni använder för att attrahera nya medarbetare till ert företag.

Rekryteringsbehovet inom ekonomibranschen ökade mycket under 2021 i jämförelse med 2020 och det ser ut som att behovet fortsatt kommer vara högt i slutet av 2021. Gazella kan hjälpa dig att navigera i trender inom ekonomibranschen, sätter alltid dina rekryteringsbehov i centrum och kan stötta er i hur ni kan sticka ut och hitta rätt kandidater till ert bolag. Gazella är specialister på interim och rekrytering inom ekonomi. Vi kan därav vara rådgivande kring vilken typ av kompetens ni behöver utifrån tjänstens ansvarsområden.

Genom att hålla nära kontakt med oss, har Gazella möjlighet att snabbt presentera kandidater när behov av personal dyker upp på er avdelning. Kontakta Gazella om du anställer ekonomer, för att boka in ett möte.

Om du är sugen på en ny utmaning, håll ett öga på våra lediga tjänster, där vi kontinuerligt lägger upp nya ekonomitjänster hos attraktiva arbetsgivare. Följ oss på Linkedin för att få tips om lediga jobb och för att läsa fler artiklar om arbetsliv och arbetsmarknad för ekonomer.