Skip to main content

5 tips för dig som ska anlita en ekonomikonsult

Publicerades 11 dec 2020 av Linn Albinsson

Coronapandemin, i kombination med att bolag blir mer och mer digitala, kommer troligtvis leda till en ökning av antalet interimsuppdrag. Men hur anlitar du en konsult framgångsrikt? I detta blogginlägg ger vi dig fem tips som kommer att hjälpa dig på vägen!

Definitionen av en lyckad interimslösning

När du väljer en interimslösning handlar det om att fylla en position temporärt under en specifik period – så processen att hitta någon behöver gå väldigt snabbt. Eftersom snittet på ett interimsuppdrag är cirka åtta månader, kan du inte spendera flera månader av dessa på att hitta rätt person. Din rekryteringspartner behöver därför ha gjort klart en del av processen redan innan du kontaktar dem. Det innebär att din partner måste ha färska kartläggningar och identifieringar av sina profiler, så att de snabbt kan presentera passande kandidater du kan få träffa för intervju.

Ett lyckat interimsuppdrag handlar om bra matchning, både personlighetsmässigt och kunskapsmässigt och att få in någon som snabbt kan börja bidra till er verksamhet!

Fem tips för ett framgångsrikt interimsuppdrag

För att åstadkomma en snabb och framgångsrik interimslösning krävs förberedelser. Här är fem steg du kan följa för att se till att du gör din del av arbetet:

1. Skapa en tydlig bild av rollen

Det första du måste göra är att förstå utmaningarna som kommer med den roll du söker. Intervjua gärna personen som haft rollen tidigare, eller andra nära kollegor, för att verkligen förstå vad och vem det är ni söker. Detta krävs för att få fram exakt de kriterier som eftersöks innan du skapar en kravprofil.

 

2. Diskutera med olika partners

Välj en rekryteringspartner som har god vana av att tillsätta samma eller liknande roller samt har ett stort nätverk av kartlagda profiler, som är relevanta för just de tjänster ni söker till er verksamhet. En annan viktig punkt i valet av rekryteringspartner är att se över vilket geografiskt område de arbetar med och är starka inom.

 

3. Junior eller senior?

En viktig punkt att tänka igenom är hur pass senior eller junior personen du söker bör vara. Överlag är juniora konsulter oftare villiga att bli överrekryterade än seniora konsulter, som i större utsträckning vill slutföra uppdraget och sedan fortsatt arbeta som konsult i nya organisationer. Är det viktigt för dig att kunna ha möjlighet att överrekrytera konsulten efter avslutat uppdrag är detta något du behöver diskutera med din rekryteringspartner innan interimsuppdragets start. Ibland kan det vara värdefullt att ta in en senior person med lång erfarenhet som har sett hur många företag arbetar och kan påvisa effektiviseringar och förbättringsförslag. Söker du däremot en konsult för ett längre uppdrag kanske det känns viktigast att hitta någon som matchar perfekt när det kommer till mindset och personlighet, snarare än lång erfarenhet. Många företag väljer också att ta in en konsult under en kortare period för att få in en specifik kompetens eller kunskap inom ett visst område, som kanske saknas på bolaget idag. Tänk efter vilken nivå av kompetens du behöver och lyft detta med din rekryteringspartner.

 

4. Var tydlig i formuleringen av kravprofil

När du sedan ska formulera en kravprofil kan du med fördel fråga din rekryteringspartner om råd. Be dem agera bollplank så att kravprofilen blir tydlig nog.

Några delar som är bra att ha i åtanke inför kravprofil:

  • Hur bråttom är det att få en person på plats?
  • Hur beskriver jag tjänsten på bästa sätt?
  • Finns några erfarenhet- och utbildningskrav?
  • Nivå för fakturering/ löneanspråk?
  • Personliga egenskaper?

Glöm heller inte att förmedla er företagskultur till din rekryteringspartner så att matchningen blir så bra som möjligt.

Läs mer: Ledare? Så behåller du företagskultur och motivation i ditt team

 

5. Intervjua hellre fler än färre

När det kommer till slutfasen och intervjuerna kan du med fördel prata med fler än du normalt skulle gjort. Framförallt i dessa tider då de flesta intervjuer går snabbare eftersom de ofta sker digitalt. Utmana dig själv genom att ta lite kortare men fler intervjuer, samt tänk lite bredare i urvalet för att kunna hitta en stjärna som du kanske missat annars!