Executive Search Stockholm

 

Rätt ledare på plats, lyfter hela teamet.

 

Gazella har sedan 2014 etablerat sig som en av de främsta aktörerna gällande förmedling av rekrytering och interimstjänster inom ekonomi. Vi har ett brett nätverk av skickliga kandidater och konsulter med lång ledarerfarenhet eller nischkompetens. Våra rekryterare inom Executive Search består av medarbetare som har lång erfarenhet av att matcha rätt ledare eller specialist till rätt roll, många av våra rekryterare har dessutom egen operativ erfarenhet inom ekonomi, vilket gör att vi kan prata samma språk med både våra kunder och kandidater.

Tack vare att vi har lång erfarenhet både från ekonomifunktionen och rekryteringsbranschen kan vi som specialiserad aktör inom ekonomi ta oss an utmanande uppdrag inom Executive Search och preciserat hitta rätt medarbetare för ert bolag. Vi hittar de vassaste kandidaterna på marknaden, oavsett om det ni söker en ny VD, CFO, Ekonomichef eller någon annan nyckelroll på bolaget.

 

 

 

 

Tjänst: Executive Search

  • Gazella hjälper företag att rekrytera nyckelpersoner till ledande positioner med hjälp av vår rekryteringsprocess som är baserad på mångårig erfarenhet.
  • Processen för Executive Search är baserad på den kravprofil som vi tillsammans med klienten tar fram och denna rekryteringstjänst kräver en hög grad av sekretess.
  • Tack vare vår långa erfarenhet, goda kompetens och stora nätverk kan vi hjälpa våra klienter med en diskret och konfidentiell arbetsprocess.
  • Tack vare Gazellas förmåga att kvalitetssäkra kandidater kan vi säkerställa att våra klienter erhåller och anställer de mest lämpade cheferna.

EXECUTIVE SEARCH PROCESS

1. BEHOVSANALYS VID EXECUTIVE SEARCH

Vid start av rekryteringsprocessen vid Executive Search fastställs sekretessnivån i samråd med uppdragsgivaren. Det kan innebära att det endast är ett fåtal av Gazellas medarbetare som är involverade och besitter full kännedom om uppdraget. Vid uppstart av en rekryteringsprocess genomförs en informationsinhämtning och behovsanalys för att fastställa en lämplig kandidatprofil i samråd med klienten. Gazella anpassar sin informationsinhämtning utifrån den rekryterande chefens önskemål och vad som bedöms som mest lämpligt med tanke på rådande omständigheter. Gazella erbjuder även rådgivning under hela processen om så önskas. Gazella erbjuder även rådgivning kring vilken profil som är lämplig utifrån tjänstens ansvarsområde, ifall det önskas.

2. EXECUTIVE SEARCH

Inom Executive Search tas största hänsyn till konfidentialiteten när sökningar görs i professionella nätverk, i Gazellas interna searchverktyg och i externa databaser. När det gäller uppdrag på exekutiv nivå som ej är publika råder stor diskretion vid kontakt med potentiella kandidater. Även kandidater på företag som identifierats som relevanta arbetsplatser för kravprofilen tas i beaktning, i linje med arbetsmetoderna för headhunting.

3. INTERVJU OCH SEARCH PROCESS

Utifrån kandidaternas kompetens och relevans för rekryteringsprocessen görs ett första urval och kandidaterna blir inbjudna till intervju. Intervjuer ger oss en förståelse för varje kandidats profil, möjlighet att kvalitetssäkra kompetenser och säkerställa att kandidaten matchar väl med organisationskulturen. Efter att Gazella presenterat de mest lämpade profilerna för klientbolaget erbjuder vi även möjlighet att arrangera ett lämpligt och diskret tillfälle för klienten att själv möta kandidaterna.

4. KVALITETSSÄKRING AV SLUTKANDIDATER

För att öka underlaget för bedömning kan vi hjälpa till med ytterligare kvalitetstester. Vår kvalitetssäkring av slutkandidater inkluderar erbjudande om referenstagning, personlighetstest och färdighetstest. Vi erbjuder även helhetsomfattande personlighetsbedömningar med djupintervju utförd av legitimerad psykolog samt kreditupplysning och utdrag ur belastningsregistret. Gazellas rekryteringskonsulter har akademisk bakgrund inom ekonomi eller personalvetenskap och är certifierade i testerna ovan, som utförs i samarbete med vår partner Cut-e.

5.  VÅRT ANSVAR VID EXECUTIVE SEARCH

När klienten till slut är färdig med sitt urval och bedömning erbjuds slutkandidaten en anställning hos klientbolaget, medan Gazella tar ansvar för att återkoppla till samtliga kandidater som varit inblandade i processen. Searchprocessen fortgår kontinuerligt under tiden för att kompensera vid eventuellt oförutsett kandidatbortfall.

6. UPPFÖLJNING OCH REKRYTERINGSGARANTI

Vi följer upp samtliga uppdrag för att säkerställa att utfallet varit positivt och för att garantera att samarbetet förblir framgångsrikt. Vi erbjuder även våra klienter en rekryteringsgaranti vilket innebär en kostnadsfri nyrekrytering om en kandidat mot förmodan inte uppfyller överenskomna kvalifikationer eller säger upp sin anställning inom en överenskommen period.

Vill ni prata Executive Search? Välkommen att kontakta oss.