Controller

Analys, prognos och information för kvalitet är vardag för en controller

Vad gör en Controller?

  • Hur kan man enkelt sammanfatta uppgifterna för en controller?
  • Det finns dessutom flera olika riktningar inom yrket, vad är vad?

Man kan sammanfatta det så här. Som controller analyserar du information om det ekonomiska resultatet inom ett bolag eller annan verksamhet. Du gör prognoser och ser till att ledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten och du fungerar också som rådgivare. Som controller kan man ha olika inriktning, till exempel arbeta affärsinriktat eller inriktat mot redovisning och arbeta med bokslut.

För att beskriva det enkelt så kan yrket delas in i två olika huvudkategorier.

  • Financial controller
  • Business controller

Financial och business

Financial controller arbetar du med den ekonomiska delen av företaget eller organisationen och som business controller arbetar du med organisationens struktur och strategi.

Gränserna mellan rollerna är inte alltid skarpa i exempelvis mindre företag.

Sales controller

Som sales controller ligger fokus på att driva standarden inom kundvård.

  • Hur kan företagets kundvård utvecklas?
  • Hur går vi vidare efter analys och prognos av kundvårdens värde?

Credit controller

En credit controller är ansvarig för att få tillbaka obetalda pengar som företaget är skyldiga till en organisation från antingen företag eller individer. Detta är uppenbarligen en controller-roll som är aktuella inom stora organisationer.

IT controller

Som IT controller hjälper du till att skapa verktyg för att utföra finansiella processer och projektprocesser samt analysera projektens kostnader, risker, planering och noggrannhet.

Utbildning/komptens

Många som arbetar som controller är utbildade civilekonomermen när arbetsuppgifterna handlar mindre om ekonomi och mer om analys, förändras också kraven på tidigare utbildning och kompetens. Samtidigt försvinner en del traditionella arbetsuppgifter inom ekonomi på grund av bättre teknikstöd. Därför är det inte säkert att man behöver vara utbildad ekonomför att jobba som controller.

Gazella och rekrytering

På Gazella har vi inte lämnat någon yrkesinrikting åt slumpen. Vi arbetar med rekrytering av ett flertal olika controller roller så som Business, financial, Sales, credit och IT-controller.

Rekrytering och interim inom ekonomi och finans

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekryteringar av roller till alla nivåer inom ekonomi och finans.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi och finans.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management

Kontakta oss gärna

  • Namn:
  • E-post:
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.