Accounting / Redovisning

Tack vare lång operativ erfarenhet från ekonomifunktionen samt rekryteringsbranschen kan vi som specialiserad aktör inom ekonomi erbjuda rekryteringar och konsultlösningar inom Accounting / Redovisning.

EXEMPEL PÅ ACCOUNTING-ROLLER SOM VI ARBETAR MED INOM EKONOMIFUNKTIONEN

  • Koncernredovisningsspecialist
  • Regelverksspecialist
  • Internrevisor
  • Bolagsekonom
  • Redovisningsekonom
  • Redovisningsassistent

Rekrytering och interim inom ekonomi

rekrytering

Rekrytering

Gazella är specialister på rekrytering av roller på ekonomifunktionens alla olika nivåer.

Läs mer
Rekrytering
Executive Search

Executive search

Gazella besitter kompetensen och metodiken för att erbjuda exekutiva rekryteringstjänster med full konfidentialitet.

Läs mer
Executive search
Interim

Interim

Gazella är specialister på bemanning av kvalitetssäkrade konsulter till tidsbegränsade uppdrag inom ekonomi.

Läs mer
Interim
Interim Management

Interim management

Gazella erbjuder seniora underkonsulter till uppdrag och projekt där det krävs en interim manager, förändringsledare eller specialist.

Läs mer
Interim management