Skip to main content

Vilka rättigheter har jag när min tjänst görs om?

Publicerades 29 Okt 2020 av Linn Albinsson

Vad händer när arbetsplatsen meddelar arbetsbrist och din tjänst försvinner på grund av detta? I dessa tider kan arbetsbrist uppstå på flertalet företag men det betyder inte alltid att arbetsuppgifterna inte finns kvar. Det handlar ofta om att omorganisera och fördela om arbetsuppgifter, vilket både kan dra in och skapa nya tjänster. Vi reder ut vilka rättigheter du som anställd har och vad du som arbetsgivare kan göra vid omplacering av en anställd.

Omplacering framför uppsägning
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren först undersöka om det är möjligt att omplacera den anställde, innan uppsägning får genomföras. Arbetsgivaren har rätt att dra in tjänster och skapa nya, enligt principen om arbetsgivarens rätt att ”leda och fördela” arbetsuppgifter. Förutsättningen för omplacering innebär att det ska finnas en ledig befattning med tillräckliga kvalifikationer för den anställda, innebärande att den anställda ska kunna klara av arbetsuppgifterna, eventuellt efter kortare vidareutbildning. Arbetsgivaren kan således inte kräva att den anställda är den bäst lämpade på företaget för arbetsuppgifterna.

Samtidigt när arbetsgivaren erbjuder medarbetare omplacering har de rätt att fördela rollerna utifrån mottot ”rätt person på rätt plats”. Det innebär att även om du jobbat längre i en roll än någon kollega, är det inte säkert att du har förtur till just din tidigare roll. Arbetsgivaren har även en del begränsningar i omplaceringsrätt. En omplacering får inte till exempel ske i diskriminerande syfte, får inte strida mot eventuella regler i kollektivavtal eller mot god sed på arbetsplatsen.

Så ska ett omplaceringserbjudande gå till
Vid arbetsbrist ska arbetsgivaren först förhandla med berörda fackförbund, enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). De måste också tillämpa LAS korrekt när det gäller de individuella konsekvenserna. Försvinner din tjänst ska arbetsgivaren utreda om du passar för någon annan tjänst som är ledig i nya omorganisationen. Om de nya arbetsuppgifterna inte bedöms ligga inom arbetstagarens arbetsskyldighet kan det leda till att arbetsgivaren erbjuder arbetstaganden den nya tjänsten. Det kan innebära ändrade arbetsuppgifter och löneminskning. Arbetsgivaren kan också erbjuda dig en annan kollegas roll om denne anställdes efter dig och du har rätt kvalifikationer. Men i regel vill inte arbetsgivaren inte rubba turordningen och kan ibland då erbjuda extra månadslöner i kompensation, om du kan tänka dig avstå.

Ett omplaceringserbjudande ska vara skriftligt, beskriva villkoren och uppge vilken lön du kommer att ha. Du bör också få några dagars betänketid för att kunna överväga och tala med ditt fackförbund. Tackar du nej till ett skäligt erbjudande om omplacering gäller inte turordningen enligt las, då kan arbetsgivaren säga upp dig enligt den uppsägningstid som är avtalad.

Rådgivning och stöd
Dessa arbetssituationer är komplicerade, ett bra tips är därför att vända dig till ditt fackförbund om du blir omplacerad eller uppsagd. Även som arbetsgivare bör du alltid ta kontakt med din arbetsgivarorganisation för rådgivning innan omplacering eller uppsägning av en anställd sker på grund av arbetsbrist.

 

Är det dags för nya utmaningar? Gazella arbetar med rekrytering och interimstjänster inom ekonomi. Se våra Lediga Jobb

 

 

Källa: Akavias artikel och  fackforbund.se artikel samt KFOs artikel