Skip to main content

Ta kontroll över första intrycket

Publicerad 21 aug 2019 av Linn Albinsson

Ett ganska vanligt misstag när vi knyter nya bekantskaper, är att inte vara medveten om hur mycket människor påverkas ditt kroppsspråk och vad du kan göra för att inverka. Forskning visar att endast 7 % av vår kommunikation har att göra med vad vi säger och att resten handlar om hur vi säger saker och hur vi beter oss när vi säger det. Ditt kroppsspråk är alltså ett bra verktyg under ett viktigt jobbmöte eller en anställningsintervju. Nedan kommer tips på vad du kan tänka på vid ett första möte med en ny person, för att skapa ett gott första intryck av dig.

Klädsel:
Anpassa dig till den stil som råder, välj kläder efter företagets klädkod eller utefter personen du ska möta. En tumregel om du är osäker på klädkod, är att det oftast är bättre att vara överklädd än underklädd.

Handslag:
Ett bra handslag ska vara lagom hårt och handen helt lodrätt, det senare signalerar jämställdhet och respekt. För att behålla personens uppmärksamhet kan du hålla kvar handen en kort stund samtidigt som du börjar prata, men ha koll på tidsgränsen, håller du kvar handen för länge kommer det lätt uppfattas som påträngande.

Imitera mottagaren:
Människor dras till personer som är lika sig själva. Att medvetet men försiktigt imitera rekryterarens hållning, gester och mimik kan skapa en känsla av uppskattning, tilltro och samtycke, vilket gör att du framställer dig som en trevlig person som är enkel att jobba med.

Visa intresse:
Visa att du är intresserad av personen du pratar med genom att se personen i ögonen, utan att fastna för länge. En för intensiv ögonkontakt uppfattas lätt som obehagligt. Visa att du lyssnar genom att luta dig lite framåt och visa med ditt ansiktsuttryck att du är entusiastisk och intresserad.

Gestikulera mera:
Människor som gestikulerar mycket uppfattar vi oftast som varma, medan personer som inte använder gester alls kan framstå som kalla. Undvik att ha armarna i kors och nervösa tics som ex. vicka på foten. Använd istället gester för att förstärka det du säger, det kommer motivera mottagaren till att lyssna. Se till att använda öppna händer för att skicka signaler om att du är genuin och att det du säger är värt att lyssna på.

Våga visa din personlighet:
Var inte rädd för att visa känslor och personlighet, försök att ha roligt och skratta mycket för att visa att du kommer skapa god stämning på jobbet. Humor har ofta visat sig ha en betydande roll vid anställningsintervjuer. Att ha glimten i ögat kan ofta vara det avgörande elementet när två kandidater är jämbördiga i övrigt. Rekryterare vill anställa människor, inte robotar.

 

 

 

 

Källa: Angela Ahola, doktor i psykologis medverkan i Artikel och Artikel samt Blocket Jobbs Artikel