Skip to main content

Sommar, sol och tid för reflektion?

Publicerades 21 Jul 2020 av Linn Albinsson

I dagens samhälle kan nog många känna igen sig i att vi ofta håller ett högt tempo där vi ständigt fokuserar framåt. Lika viktigt som det är att tänka framåt är det att stanna till och reflektera över det som skett. Genom att reflektera regelbundet kommer du göra bättre val i framtiden. Dina beslut kommer troligtvis hålla högre kvalitét ifall du lärt dig av det som gått bra och mindre bra genom dina erfarenheter, men hur och varför ska man reflektera?

Forskning har visat att cirka 70% av en individs utveckling sker när personen reflekterar över exempelvis händelser, lärdomar och erfarenheter. Reflektion kan därför leda till ett förändrat beteendemönster hos oss som gör att erfarenhet bidrar till kunskap. Lika viktigt som det är att ”tänka efter före” är det att ”tänka efter, efter”. Älta är inte detsamma som att reflektera. Genom att älta saker dräneras vi på energi och fastnar lätt i de misstag och snedsteg som vi tidigare gjort. När du reflekterar hanteras det negativa eller positiva som hänt på ett konstruktivt sätt. Det handlar inte om att leta fel, utan att lära sig av de misstag vi ibland gör. Att reflektera över våra upplevelser låter oss analysera allting på ett djupare plan. Antingen vet vi redan hur vi borde uttryckt oss istället, eller så behöver man komma på vad man hade kunnat göra annorlunda.

Att reflektera innebär att välja ut en tidsperiod eller händelse och fundera på hur det var, vad som gick bra eller dåligt och sedan, oberoende av om du är nöjd eller inte, analysera varför. Vi gör helt enkelt en ny bedömning av upplevelsen. Det viktiga är därefter att fundera på hur du ska tänka när en liknande situation uppstår framåt. Om du tar dig tid för detta kommer du tillslut ha mycket enklare för att lära dig av de erfarenheter du gått igenom. Dina reflektioner får dig att dra nytta av dina nya erfarenheter på ett konstruktivt sätt och dina lärdomar kommer även göra att du agerar smartare och utvecklas som person.

Nästa gång en viss händelse inträffar lär du säkerligen reagera annorlunda, om du reflekterat över situationen tidigare. Du kanske till och med vet exakt vad du bör göra för att undvika samma situation som förra gången. Reflektion är en positivt aktiv analys som ökar din energi. Du analyserar det förflutna och tänker ut åtgärder för att utveckla dig själv och minimera misstag och snedsteg i framtiden. Vi blir alltså både klokare och vår erfarenhet blir till kunskap, så om du inte redan reflekterar så mycket, reflektera mera!

 

Behöver du hjälp med Rekrytering eller behöver du stöttta upp med konsulter till ditt företag? Läs mer om hur Gazella kan hjälpa dig HÄR. Söker du jobb? Se Gazellas lediga jobb HÄR

 

 

Källa: Internovas Artikel och IFL Executive Educations Artikel