Skip to main content

Så tänker chefer och kandidater om hybridarbete efter pandemin

Publicerades 9 Mar 2022 av Linn Albinsson

Att som arbetsgivare kunna erbjuda distansarbete och/eller hybridkontor har under pandemin varit något man behövt vara öppen för, men sedan den nionde februari när regeringen beslutade att släppa restriktionerna och därmed också uppmaningen om att arbeta hemifrån, har det blivit en fråga som arbetsgivare nu måste ta ställning till. Felicia Bylund arbetar som rekryteringskonsult på Gazella och träffar dagligen arbetsgivare, chefer och kandidater. Vi frågar henne hur hon uppfattat att de ställer sig till frågan nu post-pandemin och om det är viktigt att erbjuda hybridarbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Owl labs släppte nyligen en studie de gjort med 2000 europeiska chefer, där det visar sig att fler än hälften av svenska cheferna (65%) ser en koppling mellan hybridarbete och förbättrad avkastning för verksamheten.

Felicia Bylund jobbar som rekryteringskonsult på Gazella, där hon fokuserar på ekonomiroller inom Interim Management. Hon har haft dialog med många arbetsgivare, chefer samt kandidater i företag där man både är tillbaka på kontoren igen och där man växlar mellan att jobba hemma och på kontoret. Vi frågade henne om en kommentar kring resultatet i undersökningen.

– Det glädjer mig att läsa att majoriteten av Sveriges chefer tror att hybridarbete kan förbättra anställdas välbefinnande samt företagets lönsamhet. Det betyder att vi som samhälle och arbetsgivare/arbetstagare nu gått in i ett nytt kapitel och tagit ett stort kliv framåt, där tillit, ge och ta samt flexibilitet nu är parametrar som ingår i arbetsrelationen. Flexibilitet i arbetstid och arbete på kontoret vs. på distans är något som efterfrågas av de allra flesta kandidater jag är i kontakt med. Det kan till och med vara helt avgörande i intresset för en viss roll.

Forskaren Nils Brede Moe, har den senaste tiden intervjuat medarbetare i företag som erbjuder hybridarbete, där flera chefer säger att de önskar att fler medarbetare fanns på plats fysiskt. Men han tror att återgången till kontor kan bli/är påfrestande för många, där han framhåller att oväsen som en bidragande orsak. Som huvudorsak till att medarbetare inte är på kontoret oftare är lång resväg till jobb och att det är svårt att ändra vanorna kring distansarbete. Samtidigt säger han att många medarbetare känner att de får energi av att möta kollegor igen, att många ser ett stort utbyte av att vara tillbaka på kontoret och att de som jobbar i en hybridlösning oftast säger att de klarar av negativt oväsen när det bara är några dagar i veckan.

– Många har nog upplevt ro och bättre möjlighet att arbeta fokuserat med vissa uppgifter när man jobbar hemma. Nu när de är tillbaka upplever de stimmighet på ett annat sätt än tidigare som kan bli en belastning för vissa. Men arbetsron kan även hemma påverkas negativt av privatliv och jag har märkt att många kandidater av den anledningen efterfrågar att få möjlighet till att kunna variera hemarbete med kontorsarbete, för att kunna styra utifrån det som funkar i deras vardag, säger Felicia.

Enligt undersökningen från Owl Labs är 96 procent av de svenska cheferna positiva till att utforska nya ”progressiva” arbetssätt efter pandemin, som att exempelvis införa en arbeta hemifrån-policy och kärntimmar, alltså flextid med förutbestämda tider då de anställda förväntas vara på plats.

– Utifrån min roll där jag dagligen har kontakt med kandidater som söker nytt jobb, tror jag att företagen som fortsätter lyssna in nya sätt att arbeta på, hybrid, flexibilitet eller andra lösningar kommer bli attraktivare som arbetsgivare och attrahera riktigt vassa kandidater, som i sin tur kan bidra med mycket värde för verksamheten. Snöbollseffekten är i rullning – jag ser hybridkontor som win-win för alla, avslutar Felicia.

Gazella är specialister på rekrytering och interimstjänster inom ekonomi. Behöver du en ekonom till din ekonomiavdelning? Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Är du ekonom och är redo för nya utmaningar? Kolla in våra lediga jobb. Vi samarbetar med många attraktiva arbetsgivare och arbetar med roller på alla olika nivåer inom ekonomifunktionen ex. ekonomiassistenter, controllers, redovisare och CFOer.

Källa: Chef.se artikel & SVDs artikel