Skip to main content

Så gör du en bra återkoppling

Publicerad 25 juni 2019 av Linn Albinsson

Det är viktigt att kunna säkerställa en bra upplevelse i varje rekryteringsprocess för att ditt företag ska framstå som professionellt. Återkoppling är ett grundläggande behov hos varje sökande kandidat och är bland det viktigaste för att säkra en lyckad upplevelse. Som kandidat förväntar man sig att bli uppdaterad kring hur processen går och om man gått vidare eller inte. Om man inte sköter detta på ett bra sätt tappar man kandidaternas förtroende, vilket kan innebära ett missnöje som i värsta fall kan bli direkt skadligt för ditt varumärke och kan försvåra att attrahera och hitta nya talanger i framtiden.

Vårda ditt varumärke
Se till att din återkoppling håller en trevlig ton med ett korrekt språk, följer företagets profil, behandlar alla med respekt och att dina jobbannonser är av hög klass. De signaler du skickar ut avgör hur kandidaterna uppfattar din organisation. En positiv upplevelse ökar chansen att kandidaterna rekommenderar företaget vidare eller söker andra tjänster den dagen kandidaten blir intresserad på nytt. Kandidater är en viktig del i er marknadsföring och de kan i bästa fall bli ambassadörer av ditt företag. En negativ upplevelse kan innebära att kandidaten inte vill söka sig till ditt företag igen och många väljer att visa sitt missnöje i exempelvis sociala medier eller pratar illa om företaget med sina vänner och bekanta.

Kontinuerlig återkoppling
För att undvika irritation och för att visa att du är en seriös arbetsgivare, är det viktigt att ge kontinuerlig återkoppling till alla som är inne i rekryteringsprocessen. Se till att kandidaterna får en bekräftelse på att du tagit emot ansökan och förmedla rätt förväntningar på processen. Om du kan ge den sökande rätt förväntningar via telefon inför ett bokat möte eller uppdatering redan vid ett intervjutillfälle, är det oftast positivt. Som rekryterare behöver man se till att skapa ett bra system och en enkel process för att kunna hålla dialog med alla sökande kandidater, så att man kan hålla de uppdaterade kring huruvida de gått vidare eller inte.

Personlig återkoppling till intervjuade
De kandidater som blivit inbjudna till en intervju bör få en personlig återkoppling där du förklarar varför hen inte fick jobbet. Förbered dig innan du ringer med förklaring till varför personen inte fick jobbet, där ett tips är att utgå ifrån jobbannonsens önskemål kring kompetens och kravspecifikationer. Var också beredd på att svara på frågor kring vad personen saknade jämfört med den som fick jobbet, kunna ge tips inför nästa intervju och svara på vilket intryck personen gett dig.

Gazella hjälper dig gärna med din rekryteringsprocess. Hör gärna av dig vid frågor eller berätta för oss hur vi kan hjälpa dig!

KONTAKTA GAZELLA