Skip to main content

Hyrrekrytering – Ett säkert sätt att rekrytera

Publicerades 1 Jul 2021 av Linn Albinsson

Hyrrekrytering är ett smart och säkert sätt att rekrytera och det perfekta alternativet för dig som har personalbehov och söker det bästa av två världar – att kunna få en person på plats snabbt och långsiktigheten genom en fast anställning. Det är ett riskfritt sätt att rekrytera eftersom du hyr en konsult som genomgått samma kvalitetssäkrade process som vid en vanlig interimslösning, därav får du snabbt rätt kompetens på plats, samtidigt som du får utrymme för att utvärdera och fatta beslut om anställning senare. Så här går det till!

Varför hyrrekrytera?

Gör en riskfri rekrytering genom att hyrrekrytera, det är en smart lösning när du vill få in en person lika snabbt som vid en interimsprocess, men med långsiktigheten av en permanent rekrytering. När du hyrrekryterar jobbar personen först som konsult, oftast i sex månader, och därefter går uppdraget över till en fast anställning. Hyrrekrytering är därmed ett smidigt sätt att snabbt få in kvalitetsäkrad kompetens och spara den tid som en traditionell rekryteringsprocess tar, med risk för eventuella alternativkostnader och andra utmaningar som kan följa när det blir ett kompetenshål en period på bolaget.

Genom hyrrekrytering hyr ni först en konsult med målsättning att anställa efter uppdragets
slut, om och när det passar er. På detta sätt har ni även möjlighet att utvärdera behovet löpande internt för att sen välja att avsluta, fortsätta hyra eller gå i mål med anställningen. En hyrrekrytering innebär att både konsult och arbetsgivare får chans att testa på varandra. Det kan vara svårt att vid en första intervju veta om personen exempelvis presterar och passar in i projektet, kulturen och samarbetar väl i teamet. Om ni är nöjda med personen och konsulten själv vill stanna kvar efter uppdraget slut – tar ni över anställningen. Hyrrekrytering är därför ett smart sätt att se till att ni snabbt får rätt medarbetare på rätt plats, utan att ta några risker.

5 fördelar med hyrrekrytering:

  • En snabb process – vi hittar rätt person, snabbt

Vid hyrrekrytering kan du få matchande kandidater presenterade för dig redan inom två arbetsdagar och ni kan därmed undvika en lång rekryteringsprocess. Gazellas stora nätverk av intervjuade kandidater har ett stort mervärde för dig som kund. Vår effektiva sökprocess samt proaktiva arbetssätt (där vi kontinuerligt intervjuar kandidater förutsättningslöst), innebär att vi snabbt kan hitta en person med rätt kompetens, kunskap och erfarenhet.

  • Flexibilitet

Det kan ibland vara svårt att avgöra om det är ett tillfälligt eller bestående personalbehov och hur omfattande det är. Det kan också vara så att ni exempelvis befinner er i anställningsstopp med fortsatt personalbehov. Vid dessa tillfällen är det oftast en fördel att hyrrekrytera, då ni innan periodens slut kan välja att avsluta uppdraget, fortsätta hyra eller gå i mål med anställningen. På detta sätt har ni chans att utvärdera behovet löpande och testa hur rollen bör utformas – och kan ta ett mer avvägt och genomtänkt beslut kring anställningen.

  • Överlämnat ansvar

Gazella är arbetsgivare under uppdraget. Ni behöver endast fokusera på att stötta konsulten i sitt arbete.

  • Kostnadseffektivt

Med tjänsten hyrrekrytering får ni full kontroll över personalkostnaderna. Ni sparar både tid och pengar då ni endast betalar för den faktiska arbetstiden, slipper lång rekryteringsprocess och får ett kvitto på att personen passar in i er verksamhet innan ni binder upp en anställning.

  • Tryggt och riskfritt

Om matchningen skulle visa sig vara fel får du kostnadsfritt in en annan konsult som ersätter den ursprungliga.

Då passar det att hyrrekrytera

Hyrrekrytering är det perfekta alternativet till en vanlig rekrytering då du märkt av ett ökat personalbehov på kort tid men kanske har svårt att avgöra om det är tillfälligt eller varaktigt eller om ni behöver någon på plats, snabbt. Det kan exempelvis vara om någon sagt upp sig med kort varsel och måste ersättas fort, eller om ni har ambitionen att anställa någon inom kort för att täcka upp en ökad arbetsbelastning i verksamheten. Det kan också vara så att ni exempelvis har en stressig period inför sommarledigheter och planerar att inleda en rekryteringsprocess till hösten, då kan hyrrekrytering vara ett utmärkt alternativ för att få in en kompetent person snabbt som kan stötta upp under sommaren, för att sedan anställas – om det passar er.

Hyrrekrytering passar extra bra inom entry level-roller på bolag, där ambitionen är att få in en duktig person som snabbt kan bli en del av organisationen. Exempel på passande roller inom ekonomiområdet kan exempelvis vara:

  • Ekonomiassistent
  • Redovisningsekonom
  • Redovisningsansvarig
  • Junior Controller
  • Bolagsekonom

När passar det inte att hyrrekrytera?

Det finns det också tillfällen och roller där hyrrekrytering generellt sett inte är att rekommendera. Nischade roller med krav på specifika kunskaper eller unika arbetsuppgifter där det finns få kandidater med rätt profil, samt chefspositioner, kräver oftast en längre och mer omfattande process för att hitta rätt person.

Så fungerar hyrrekrytering hos Gazella

När du tar hjälp av oss på Gazella med din hyrrekrytering garanterar vi precis samma kvalitativa process och säkerställda leverans som vid en vanlig interimsprocess. Då du behöver få in någon snabbt med intentionen att anställa går vi på Gazella ut i vårt nätverk för att söka efter kandidater som är tillgängliga omgående för uppdraget och söker bland de konsulter som är öppna för en fast anställning. Det är också vanligt att hyrrekrytering attraherar kandidater som är i början av sin karriär (0-9 års erfarenhet) som tycker hyrrekrytering är en bra möjlighet för att få testa på er som arbetsgivare. Vanligtvis kan vi presentera en till fem relevanta kandidater för dig inom 48 timmar – och du betalar ingenting förrän tjänsten är tillsatt.

Trygghet

Vid hyrrekrytering tar Gazella fullt arbetsgivaransvar under perioden för uppdraget. Vi är arbetsgivare och hanterar såväl löneutbetalningar som försäkringar, sjuklön och sociala avgifter, så att ni bara kan fokusera på att låta personen komma in i arbetet på bästa sätt. Vi jobbar nära både dig och konsulten samt sköter dialog under uppdraget mellan alla parter för att säkerställa att allt fortlöper som det ska.

En snabb och träffsäker rekrytering, med kontroll hela vägen

Om det under konsultperioden mot förmodan skulle visa sig att ni inte är rätt match för varandra ersätter vi konsulten helt kostnadsfritt. Du får in en ny person och tillgodoräknar dig tiden för den förra kandidaten. Om alla parter är nöjda och ni vill låta konsultuppdraget övergå i en anställning tidigare än efter sex månader erbjuder vi en förmånlig avbetalningstrappa för att ni snabbare ska kunna ta över anställningen. Detta gör att ni får kontroll över hela förloppet av anställningen – och du slipper oroa dig för eventuella alternativkostnader eller utmaningar som en rekrytering ibland kan innebära.

Är du intresserad av en hyrrekrytering?

Vi på Gazella har lång erfarenhet av att tillsätta personer genom hyrrekrytering. Vi har ett stort antal ekonomikonsulter i vårt breda nätverk, redo att ta sig an ett snabbt uppdrag som sedan smidigt och tryggt övergår i anställning. Kontakta oss på Gazella om du vill ha hjälp med hyrrekrytering!