Skip to main content

Halvera klimatutsläppen till 2030 – Går det?

Publicerades 8 Nov 2019 av Linn Albinsson

Den digitala revolutionen kan drastiskt förbättra klimatet, men det krävs rätt politik och ett starkt klimatledarskap. Än finns det tid att halvera utsläppen fram till 2030. Det är budskapet i en ny rapport av bland annat Johan Rockström, Stockholm Resilience Center, WWF och Ericsson som presenterades vid Global Climate Action Summit i New York i september. Världen står vid en kritisk vändpunkt, kurvan för växtgasutsläppen måste vändas under 2020. Är du med på resan?

Går det att halvera utsläppen till 2030?
Klimatfrågan har länge varit på allas läppar. Trots det är det fortfarande en minoritet av företag, nationer och städer som kan uppvisa den kontinuerliga årliga utsläppsminskningen som krävs.

”Världen står just nu vid en kritisk vändpunkt, där kurvan för växthusgasutsläppen måste vändas under 2020 för att sedan falla dramatiskt och halveras ungefär vart tionde år”, säger Johan Rockström.

Vi ska inte tappa hoppet, många bitar håller på att falla på plats och just nu passerar vi många tipping points för förnybar energi. Rapporten Exponential Climate Action Roadmap som presenterades på The Climate Summit i New York i september, visade 33 lösningar där alla sektioner i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp med hjälp av mogen teknik och en beprövad politik.

Exponential Climate Action Roadmap
Den digitala revolutionen är världsekonomins joker, den har potentialen att kraftigt omvandla den globala ekonomin närmaste decenniet. Rapporten Exponential Climate Action Roadmap visar exempelvis att den globala kapaciteten för sol och vindkraft redan nu ökar med en fördubblingstakt som skulle vara tillräcklig för att klara av att driva 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten bibehålls samt att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen. Den digitala sektorn kommer att kunna påverka om världen blir 1, 5, 2 eller 3 grader varmare.

Som ett gott exempel ser vi också att antalet elbilar 2018 ökade till 5 miljoner fordon, en ökning med 2 miljoner från fjolåret. Skulle vi hålla samma ökningstakt skulle vi nå en marknadsandel på 50% redan 2024 och 100% redan 2026, men vi måste se länder och städer som endast tillåter noll och lågutsläppsfordon.

Vad kan vi göra?
Tekniken kommer inte att lösa klimatutmaningen ensam. Nyckeln är att nå en kritisk massa av företag, nationer, städer och medborgare som bidrar till Parisavtalet genom att halvera utsläppen. Progressiva företag behöver fundera på hur de kan få sina kunder att välja produkter och tjänster med låg klimatpåverkan.

”Ledare för städer, investerare och företag bildar nu allianser för att inspirera regeringar att höja sina klimatambitioner likt initiativet Fossilfritt Sverige gör här på hemmaplan. Det handlar om att sätta ambitiösa mål baserade på vetenskap, genomföra dem och aktivera våra innovationsmiljöer och vårt entreprenörskap i klimatfrågan,” säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Vad kan du som privatperson göra?
Studier visar att människor med höga utsläpp kan halvera dessa på bara ett år, med bibehållen livskvalitet – om de bara vill. Du kan bidra till detta genom att byta ut fossila transporter, välja förnybar energi till ditt hem, äta mer plantbaserad kost, minimera matsvinn och se över din konsumtion. Om vi alla hjälps åt, kan vi förändra utsläppen. För dig och för oss alla.

 

 

Källa: WWFs artikel och Aktuell hållbarhets artikel